ПОЛОЖЕННЯ про премію Ємільчинської районної ради і районної державної адміністрації імені І.Ф. Прокопенка.

                                                 Додаток
                                                                                                         до рішення районної ради
                                                                                                       від 15.04.2011 р. № 74
Положення
про премію Ємільчинської районної ради і районної  державної адміністрації
 імені І.Ф. Прокопенка
  1. 1.Премія Ємільчинської  районної ради і районної державної адміністрації імені
І.Ф. Прокопенка ( далі - Премія)  заснована  7 вересня 2001 року рішенням 17 сесії
 Ємільчинської районної ради 3 скликання. Щорічний  фонд Премії складає  5 (п’ять) тисяч гривень. Розмір грошової частини Премії  лауреата – 333 грн. (триста тридцять три) гривні.
  1. 2.Премія присуджується  обдарованим дітям- випускникам загальоосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів, інших шкіл, студій району  за напрямками  обдарувань за досягнені ними особливі успіхи.
    1. 3.Щорічно визначається 15 лауреатів Премії за такими напрямками:
-         математичні дисципліни,
-         природничі дисципліни,
-         гуманітарні дисципліни,
-         фізична культура і спорт,
-         художня та виконавська майстерність, прикладне та декоративне мистецтво - по три у кожному з напрямків.
  1. 4.Одна і та ж особа  може  бути лауреатом  Премії  тільки один раз і тільки в одному
      з напрямків  знань чи обдарувань.
  1. 5.Для  конкурсного відбору  кандидатур на здобуття Премії районна рада утворює комісію у складі 11 чоловік..Рішення комісії є правомірним, якщо на засіданні присутні не менше 2/3 її членів.Рішення ухвалюється відкритим голосуванням. При однаковій кількості голосів “за”  і “проти” перевага надається особі, за яку проголосував голова комісії.
  2. 6.Однією з умов нагородження Премією є участь претендентів в олімпіадах, конкурсах, змаганнях, виставках, фестивалях тощо.Як правило, учасники цих заходів повинні бути переможцями їх районних етапів, призерами  обласних, учасниками республіканських та міжнародних турнірів, конкурсів, фестивалів  і т.ін.
Кандидатури на здобуття Премії висуваються педагогічними колективами, іншими позашкільними установами, які подають в районну комісію щороку до 1 травня такі документи:
-         подання -  клопотання про  присудження Премії,
-         характеристику кандидата на здобуття Премії,
-         виписку  рішення педагогічної ради або іншого  повноважного органу,
-         табель про успішність за останній рік,
-         матеріали, розробки, дипломи, грамоти, творчі роботи,публікації  в пресі або їх копії та інші відомості про успіхи та досягнення осіб, які  висуваються на здобуття Премії.
7.  Комісія щороку до 1 червня  приймає рішення  про присудження Премії кандидатам. Рішення обов’язково   оприлюднюється в газеті “Народна трибуна”.
8.  Фінансування видатків, пов’язаних з виплатою грошової частини Премії, 
      здійснюється за   рахунок асигнувань, передбачених у місцевому бюджеті.       
9.  Свідоцтво лауреата і грошова частина  Премії вручаються в урочистій обстановці 
      головою  районної ради, головою райдержадміністрації,  їх заступниками.
10. В районній раді ведеться книга “Лауреати премії Ємільчинської районної ради і 
      районної  державної адміністрації імені І.Ф. Прокопенка ”.
      
       Заступник голови районної ради                                                      О.В. Ващук
Ви тут: Головна Документи ПОЛОЖЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ про премію Ємільчинської районної ради і районної державної адміністрації імені І.Ф. Прокопенка.