Про виконання районного бюджету за 6 місяців 2015 року

Інформація про виконання районного бюджету за 6 місяців 2015 року                                                                                                                                        

            За 6 місяців 2015 року до загального фонду бюджету району надійшло власних доходів в сумі 1927,6 тис. грн., що у порівнянні з плановими показниками, затвердженими місцевими радами, є більшим на 2346,5 тис. грн., або виконання складає 124,5 %.

            Абсолютна сума доходів у звітному періоді збільшилася проти обсягу надходжень за аналогічний період 2014 року на 3128,5 тис. грн.

            Із 8-ми джерел надходжень, які формують доходну частину бюджету району, плани виконано по всіх 8-ми

            Якісне виконання забезпечено по 23-х місцевих бюджетах.

            Виконано і перевиконано затверджені планові показники районним бюджетом, бюджетами 35-ти сільських та 2-х селищних рад .

     За І-ше півріччя 2015 року районним бюджетом отримано доходів в сумі 83425,9 тис. грн., в тому числі по загальному фонду – 81982,4 тис. грн. та по спеціальному фонду – 1443,5 тис. грн.

   До загального фонду районного бюджету надійшло 6248,7 тис. грн. власних доходів, що становить 7,62 % від загального обсягу доходів, або затверджений план перевиконано на 276,2 тис. грн.

   Джерелами власних доходів загального фонду районного бюджету є:

- податок на доходи фізичних осіб в розмірі 60-ти відсотків, фактичні надходження склали  6193,6 тис.грн., або планові показники, затверджені на 1 півріччя звітного року, перевиконані на 250,6 тис.грн.,

- податок на прибуток підприємств комунальної власності – надійшло 16,9 тис.грн., плюс до запланованого 11,4 тис.грн.,

- плата за оренду майна – отримано 36,5 тис.грн., або +12,5 тис.грн. до плану.

- інші надходження в сумі 1,6 тис.грн.

   Власними доходами спеціального фонду районного бюджету за 2 квартали 2015 року були лише власні надходження бюджетних установ в сумі 213,2 тис.грн.

         У 1 півріччі 2015 року до районного бюджету надійшло з Державного бюджету 5 638,2 тис. грн. базової дотації, 28 081,0 тис. грн. освітньої субвенції та 10 164,2 тис.грн. медичної субвенції, що в повному обсязі відповідає запланованим показникам.

   Протягом 6 місяців 2015 року з районного бюджету проведено видатків в сумі

82 250,7 тис.грн., в тому числі по загальному фонду бюджету – 80 879, 9 тис. грн. та по

спеціальному фонду – 1 370, 8 тис. грн.

В структурі видатків загального фонду районного бюджету:

видатки на утримання районної ради становлять 339,1 тис. грн.,

видатки на освіту – 31 811, 9 тис.грн.,

видатки на охорону здоров’я – 10 322 ,5 тис.грн.,

видатки на соціальний захист та соціальне забезпечення – 32 272,8 тис.грн.,

       видатки на культуру і мистецтво – 1 408,4 тис. грн.,

видатки на фізичну культуру і спорт – 276,7 тис. грн.,.

видатки на компенсацію за пільговий проїзд – 84,2 тис.грн.,

запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій -42,9 тис.грн.,

інші видатки - 67,5 тис.грн.,

субвенція з місцевого бюджету державному бюджету- 66,0 тис.грн.,

Видатки не віднесені до основних груп (дотації та субвенції) – 4 187,9 тис.грн.

В структурі видатків загального фонду районного бюджету в розрізі економічної класифікації видатків на заробітну плату з нарахуваннями працівників бюджетних установ спрямовано 39 681,5 тис.грн., на медикаменти та перев’язувальні матеріали – 361,8 тис.грн., на продукти харчування – 262,9 тис.грн., на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 2 400,9 тис.грн.

       По спеціальному фонду проведено видатків на суму 1 370 ,8 тис. грн. з яких по районній раді – 11,8 тис.грн., по освіті – 661,9 тис.грн. по охороні здоровя – 469,4 тис.грн., по соціальному захисту -11,9 тис.грн.,по культурі- 26,4 тис.грн., субвенція з місцевого бюджету державному бюджету   79,4 тис.грн., капітальні трансферти органам державного управління-110,0 тис.грн.

Начальник управління фінансів                                                                           Л.І.Афанасьєва

Начальник відділу доходів                                                                                  Л.О.Сорока

 

 

Ви тут: Головна Документи Проекти рішень ( 6 скликання) Про виконання районного бюджету за 6 місяців 2015 року