Районна комплексна програма боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2020 року

                                                                                                                           Затверджено
                                                   рішенням районної ради
                                                            від 08 червня 2018 року №293
 
Районна комплексна програма
боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2020 року
 
1.Загальна характеристика програми

1.

Ініціатор розробки програми

Райдержадміністрація

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документу органу виконавчої влади про розроблення програми

Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» від 19.11.1992 р. №2801-XII, наказу МОЗ України від 30.12.1992 р. №208 «Про заходи подальшого покращання і розвитку онкологічної допомоги населенню» (зі змінами та доповненнями наказу МОЗ України від 01.10.13р. №845)

3.

Розробник Програми

Ємільчинська центральна районна лікарня

4.

Співрозробники Програми

КУ «Ємільчинський центр первинної медико – санітарної допомоги»

5.

Відповідальний виконавець Програми

Ємільчинська центральна районна лікарня, КУ «Ємільчинський ЦПМСД»

6.

Учасники Програми

 

Ємільчинська центральна районна лікарня, КУ «Ємільчинський ЦПМСД , управління праці та соціального захисту населення,   райдержадміністрація, управління Держпродспоживслужби в Ємільчинському районі(за згодою), редакція районної газети «Народна трибуна» (за згодою)

7.

Термін реалізації Програми

2018-2020 роки

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконання Програми

Кошти районного бюджету, сільські та селищні бюджети

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми

 В межах фінансових можливостей

9.1.

У тому числі бюджетних коштів

В межах фінансових можливостей

10.

Основні джерела фінансування Програми

Кошти районного бюджету, сільські та селищні бюджети

 
2.Загальна частина
         Злоякісні новоутворення разом з хворобами серцево-судинної системи визначають рівень здоров’я нації, оскільки рак є однією з основних причин смертності та інвалідизації населення, а саме, осіб репродуктивного і працездатного віку. Незважаючи на те, що заходи протиракової боротьби характеризується рядом відчутних успіхів, медико-біологічне значення проблеми не знижується – захворюваність на рак зростає, що знижує тривалість життя всієї популяції України на 3-3,5 року. Соціально-економічне значення визначається тим, що 45 % захворілих – особи працездатного віку.
           Про масштаб явища свідчить той факт, що щорічно в Україні на рак занедужує понад 173 тис. осіб, 48,8 % – особи працездатного віку. Поширеність злоякісних новоутворень у відсотках до всього населення в Україні становить 1,78, приріст за період 2002-2017 рр. склав 14,7% .
            В районі кожного року діагностується понад 90 нових випадків злоякісних новоутворень. Рак є причиною близько 10 % всіх смертей, поступаючи лише смертності від серцево - судинних захворювань, до 34% померлих від раку - особи працездатного віку.
У структурі захворюваності чоловічого населення в районі за 2017 рік провідні 5 місць займають: злоякісні новоутворення трахеї, бронхів, легенів (6,5 %), колоректальний рак (9,8 %), злоякісні новоутворення шкіри (11,9 %), передміхурової залози (3,3 %), шлунка (7,6 %). У жінок перші 5 місць займають: рак молочної залози (21,5 %), шкіри (9,8 %), колоректальний рак (13 %), злоякісні новоутворення тіла матки (5,6 %) та шийки матки (11,8 %).
        Важливою проблемою залишається рання діагностика новоутворень. На сьогод­ні, кількість хворих, які вилікову­ються, становить близько 50%, що значною мірою обумовлено вкрай низьким відсотком виявлення пухлин на доклінічних стадіях. Кількість злоякісних новоутворень, виявлених на ранніх стадіях з усіх локалізацій (І–ІІ стадії) в районі у 2017 році становить лише 39 %.
          Основним в програмі   є профілактична спрямованість боротьби з раком, це дасть можливість у найближчому майбутньому знизити захворюваність на 50%.
       Ключовим у профілактиці є дотримання здорового способу життя, поліпшення поінформованості населення з питань онкології із залученням засобів масової інформації, підвищення рівня доступності медичної до­помоги хворим на злоякісні новоутворення, забезпечення соціальних умов для подовження тривалості та якості життя онкологічних хворих.
 
3. Мета Програми
        Метою цієї Програми є підвищення ефективності здійснення заходів з профілактики злоякісних новоутворень, підвищення якості профілактики онкологічних захворювань, доступності медичної допомоги для онкологічних хворих, підвищення показника одужання, зниження рівня смертності онкологічних хворих, які помирають протягом року після встановлення діагнозу, і смертності від злоякісних новоутворень деяких локалізацій (рак молочної залози, шийки матки, передміхурової залози, рак шлунку, рак легень, рак щитовидної залози).
                     
4. Шляхи та способи розв'язання проблеми
          Оптимальним варіантом   розв'язання проблеми є покращення якості проведення онкологічних   профілактичних   оглядів   населення та диспансерного спостереження     за   хворими     з   передпухлинною     патологією     в амбулаторно-поліклінічних     закладах,     забезпечення     відповідної взаємодії лікувально-профілактичних закладів та впровадження системного підходу і сучасних принципів організації діагностики, лікування та реабілітації хворих на злоякісні новоутворення, а також оснащення закладів охорони здоров'я необхідним обладнанням.  
          Для розв’язання проблеми необхідно:
- підвищити рівень відповідальності роботодавців за створення безпечних умов праці на підприємствах, в установах та організаціях;
- здійснити заходи щодо запобігання забрудненню навколишнього природного середовища канцерогенними речовинами;
- удосконалити систему охорони здоров'я з метою формування груп підвищеного ризику для забезпечення оздоровлення, диспансерного спостереження та лікування хворих з онко- та передпухлинною патологією;
- забезпечити проведення постійного моніторингу стану забруднення навколишнього природного середовища канцерогенними речовинами та їх впливу на рівень онкологічної захворюваності, щорічного моніторингу рівня захворюваності населення на злоякісні новоутворення залежно від рівня забруднення навколишнього природного середовища канцерогенними речовинами;
- забезпечити залучення засобів масової інформації, навчальних закладів та громадських організацій до більш широкого інформування населення з питань профілактики, раннього виявлення та ефективного лікування онкологічних захворювань;
-   продовжувати удосконалювати систему реєстрації хворих на рак;
- поетапно забезпечувати заклади охорони здоров'я необхідним радіологічним, рентгенологічним, ендоскопічним обладнанням та апаратами ультразвукової діагностики;
-   забезпечувати раннє виявлення злоякісних пухлин;
-   створити систему медичної, соціальної, психологічної та санаторно-курортної реабілітації хворих на злоякісні новоутворення;
- удосконалити систему психологічної підтримки онкологічних хворих та членів їх сімей, зокрема шляхом залучення волонтерів до такої роботи;
-підвищувати рівень підготовки медичних працівників з онкологічних спеціальностей, а також тих медичних працівників, які надають первинну лікувально-профілактичну допомогу в закладах охорони здоров'я;
- утворити   в     амбулаторно-поліклінічних     закладах   кабінети протибольової   терапії   та   виїзні   бригади   для   надання   допомоги онкологічним хворим в амбулаторних умовах та для   їх лікування вдома.
 
5. Завдання і заходи Програми
        У рамках зазначених напрямів передбачено виконання завдань і здійснення заходів, прогнозні обсяги та джерела фінансування, які наведені у додатку до цієї Програми.
 
6. Фінансування Програми.
         Фінансування програми здійснюється у межах видатків, передбачених у районному бюджеті, бюджетах селищної та сільських рад в межах фінансових можливостей за рахунок контрольного показника, доведеного Міністерством фінансів України на утримання галузі «Охорона здоров’я» та за рахунок коштів інших джерел, що не суперечать чинному законодавству.
                       
7. Очікувані результати
         Виконання Програми дасть змогу:
- забезпечити підвищення рівня поінформованості населення про ризики виникнення онкологічних захворювань;
-   удосконалити порядок реєстрації хворих на рак;
-   знизити задавненість захворювань на рак на 3 відсотки;
- підвищити рівень виявлення злоякісних новоутворень І - II стадії деяких локалізацій (молочна залоза, шийка матки, шлунок підшлункова залоза, рак легенів) на 3 відсотки;
- знизити смертність від злоякісних новоутворень на 3 відсотки;
- забезпечити надання спеціалізованої медичної та соціальної допомоги онкологічним хворим;
- знизити рівень смертності онкологічних хворих, які помирають протягом року після встановлення діагнозу, на 3 відсотки;
- створити     систему       надання       симптоматичної   допомоги онкологічним хворим;
- зміцнити матеріально-технічну базу закладів охорони здоров'я, що надають медичну та соціальну допомогу онкологічним хворим.
 
8. Система управління та контролю за ходом виконання програми.
      Безпосереднім виконавцем Програми є Ємільчинська центральна районна лікарня, центр первинної медико -санітарної допомоги.
Контроль за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів здійснюється відповідно до законодавчих та нормативно-правових актів України управліннями райдержадміністрації: фінансовим та економіки.
     Координація по виконанню Програми покладається на Ємільчинську центральну районну лікарню.
     Відповідно до п.2 розділу 6 Порядку формування, фінансування і моніторингу виконання регіональних (комплексних) програм соціально-економічного розвитку області Ємільчинська центральна лікарня раз на рік до 1 березня подає управлінню економіки райдержадміністрації узагальнену інформацію про стан та результати виконання Програми.

Завдання та заходи на виконання районної комплексної програми боротьби
з онкологічними захворюваннями на період до 2020 року 

Наймену­вання завдання

Наймену­вання показника

Значення показника за роками у %

Найменування заходу

Відповідальні за виконання

Джерела фінан­сування (держав­ний, міс­цевий бюджет, інші.

Усього

(тис.грн.)

2018

2019

2020

Очікуванні результати по Програмі

 

1

2

3

4

5

6

9

10

11

14

1.Удосконалення первинної та вторинної профілакти-ки онкологічних захворювань

Рівень виявлення злоякісних новоутво-рень

І-ІІ ст. у осіб з вперше встановлю-ним діагнозом

(за даними канцерреєстру)

40,0 – 2018р.

41,0 – 2019р.

42,0 – 2020р.

1.1. Підвищити рівень відповідальності   роботодавців за створення безпечних умов праці.

Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації

 

Не потребує коштів

 

 

 

 

Знизити смертність від злоякісних новоутворень

1.2.Формування контингенту осіб групи ризику з метою їх оздоровлення, диспансерного спостереження та своєчасного лікування.

КУ«Ємільчинський центр первинної медико- санітарної допомоги», Ємільчинська центральна районна лікарня

Не потребує коштів

 

 

 

 

Підвищити рівень злоякісних новоутворень І-ІІ стадії локалізації

1.3. Забезпечення раннього виявлення злоякісних пухлин в закладах охорони здоров’я, що надають первинну медико-санітарну допомогу шляхом підвищення ефективності профілактичного медичного огляду населення та диспансерного спостереження за хворими з передпухлинною патологією.

КУ«Ємільчинський центр первинної медико- санітарної допомоги»

Не потребує коштів

 

 

 

 

Підвищити рівень злоякісних новоутворень І-ІІ стадії локалізацій

 

 

1.4. Створення в Ємільчинській центральній районній лікарні мамологічного кабінету та кабінету скринінгу патології шийки матки

Ємільчинська центральна районна лікарня

районний бюджет,

бюджети сіл та селищ

В межах фінансових можливостей

 

 

 

1.5. Продовження щорічного моніторингу рівня захворюваності населення району на злоякісні новоутворення залежно від рівня забруднення навколишнього середовища канцерогенами.

Ємільчинська центральна районна лікарня, КУ«Ємільчинський центр первинної медико- санітарної допомоги»,

управління Держпродспоживслужби в Ємільчинському районі (за згодою)

У межах поточного фінансування

 

 

 

 

 

 

 

1.6. Посилити співпрацю з громадськими організаціями що здійснюють контроль за рівнем канцерогенного забруднення навколишнього середовища та проведення заходів щодо його мінімізації

Ємільчинська центральна районна лікарня,

КУ«Ємільчинський центр первинної медико- санітарної допомоги»

Не потребує фінансування

 

 

 

 

 

 

 

1.7.Залучення засобів масової інформації, навчальних закладів і громадських організацій до інформування населення з питань профілактики раннього виявлення та ефективного лікування онкологічних захворювань, сприяння запровадженню тематичних публікацій та матеріалів у ЗМІ.

Відділ освіти райдержадмі-ністрації, Ємільчинська центральна районна лікарня,

КУ«Ємільчинський центр первинної медико- санітарної допомоги»,

редакція районної газети «Народна трибуна»

(за згодою), сільські та селищні ради (за згодою).

 

 

 

 

 

 

 

 

1.8 Проведення своєчасного виявлення доракової патології та раку на всіх рівнях надання медичної допомоги населенню області шляхом проведення щорічної диспансеризації, якісних профоглядів, підвищення рівня онконастороги серед громадськості та лікарів.

Ємільчинська центральна районна лікарня,

ЦПМСД,

Виконкоми сільських та селищних рад (за згодою).

 

 

 

 

 

 

2. Удосконале-ння методів діагностики злоякісних новоутворень та спеціального лікування онкологічних хворих.

Рівень дорічної летальності

35,0 – 2018р.

34,0 – 2019р.

33,0 – 2020р.

 

2.1.Оснащення сучасною апаратурою та забезпечення її технічним супроводом (апарат УЗД, цистоуретроскоп, апарат діатермокоагуляції,   сігмоскоп)

2.2. Забезпечення лікарськими засобами для проведення амбулаторної хіміо -гормонотерапії

Ємільчинська центральна районна лікарня,

КУ«Ємільчинський центр первинної медико- санітарної допомоги»

Районний

бюджет,

бюджети сіл та селища

В межах фінансових можливостей

 

 

 

 

 

 

 

 178,0

 

3. Удоскона-лення системи надання паліативної допомоги онкологічним хворим

 

 

3.2.Створення кабінету протибольової терапії на базі Ємільчинської центральної районної лікарні з відповідним оснащенням. Запровадження практики виїзних бригад для надання допомоги онкологічним хворим в амбулаторних умовах, денних стаціонарах та стаціонару вдома

Ємільчинська центральна районна лікарня,

КУ«Ємільчинський центр первинної медико- санітарної допомоги»

Районний бюджет, бюджети сіл та селища

В межах фінансових можливостей

 

 

 

Усього за районною комплексною Програмою

 

В межах фінансових можливостей

Розрахунок фінансових ресурсів на виконання районної комплексної Програми боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2020 року
 

 

Усього

2018

2019

2020

1

2

5

6

7

п.1.4. Створення мамологічного кабінету

1221000

 

 

1221000

Комп’ютер персональний (для скринінгової програми)

15 000

 

 

15 000

Цифровий   мамограф

1 200 000

 

 

1 200 000

Набір для трепан-біопсії

6000

 

 

6000

п.1.4. Створення кабінету патології шийки матки

230 250

 

230250

 

Бікс для зберігання стерильних інструментів і матеріалів

( 10 шт.)

7000

 

7000

 

Ваги медичні

2500

 

2500

 

Ємкість для дезрозчину( 3 шт.)

150

 

150

 

Інструментарій одноразовий для гінекологічного огляду

( 100 комплектів)

3000

 

3000

 

Інструментарій для гінекологічного огляду багаторазового використання   ( 10 комплектів)

2500

 

2500

 

Кольпоскоп з фотоприставкою                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

60 000

 

60 000

 

Крісло гінекологічне з освітлювальною лампою

12 000

 

12 000

 

Кушетка медична

3000

 

3000

 

Лоток ниркоподібний( 10 шт.)

1200

 

1200

 

Лоток прямокутний( 5 шт.)

450

 

450

 

Світильник медичний (безтіньовий) пересувний

15 000

 

15 000

 

Ростомір

1000

 

1000

 

Стетоскоп акушерський

200

 

200

 

Стетофонендоскоп

500

 

500

 

Столик маніпуляційний (пересувний)

2500

 

2500

 

Тазомір

700

 

700

 

Апарат для вимірювання артеріального тиску

350

 

350

 

Шафа медична для медикаментів та інструментарію ШМ( 2 шт.)

6000

 

6000

 

Апарат високочастотної електрохірургії гінекологічний

12 000

 

12 000

 

Апарат для кріохірургії гінекологічний

12 000

 

12 000

 

Прилад електрохірургічний Surgitron F P F EMC

40 000

 

40 000

 

Набір інструментів для малих хірургічних операцій

15 000

 

15 000

 

Комп`ютер

15 000

 

15 000

 

Принтер

2500

 

2500

 

Стіл письмовий( 2 шт.)

1500

 

1500

 

Стілець( 3 шт.)

1800

 

1800

 

Лампа настільна

300

 

300

 

Шафа для одягу

1500

 

1500

 

Шафа для медичної документації

1500

 

1500

 

Рукавички гумові оглядові чи хірургічні (500 шт)

2000

 

2000

 

Лампа бактерицидна пересувна

900

 

900

 

Відро з педальною кришкою

200

 

200

 

Конхотом (5 шт)

2000

 

2000

 

Камера ультрафіолетова

4000

 

4000

 

 

 

 

 

 

2.1. Оснащення сучасною апаратурою та забезпечення її технічним супроводом :                           ВСЬОГО:

1621000

1506 000

45 000

70 000

Апарат УЗД,

1 500 000

1 500 000

 

 

Цистоуретроскоп

70 000

 

 

70 000

Апарат   діатермокоагуляції,

6000

6 000

 

 

Сігмоскоп

45 000

 

45 000

 

 

 

 

 

 

3.2. Створення кабінету протибольової терапії

50 850

50 850

 

 

Стіл письмовий

800

800

 

 

Кушетка оглядова

1500

1500

 

 

Шафа для ліків

3500

3500

 

 

Шафа книжкова для зберігання медичної документації

1500

1500

 

 

Комп’ютер з принтером та доступом до Інтернету

17 500

17 500

 

 

Сейф для зберігання опіоїдних анальгетиків

3000

3000

 

 

Стільці (3 шт.)

1800

1800

 

 

Холодильник для зберігання ліків

7000

7000

 

 

Апарат для знищення голок

2500

2500

 

 

Перев’язочний стіл (масажний стіл)

3500

3500

 

 

Набір хірургічних інструментів

4000

4000

 

 

Набори для проведення пункцій та проведення катетеризації

2000

2000

 

 

Маніпуляційний столик

1500

1500

 

 

Шафа з дезрозчинами

600

600

 

 

Контейнер для використаних шприців

50

50

 

 

Контейнер для збору перев’язувального матеріалу та біологічних відходів

100

100

 

 

 
Розрахунок потреби лікарських препаратів для проведення амбулаторної хіміо-гормонотерапії
1.Препарат Летромара табл.. 2,5 мг №30 – вартість 1 упаковки 642 грн. Потреба на 1 рік – 60 упаковок для 5 хворих.
Всього – 38520 грн.
2.Препарат Касодекс табл.. 50 мг №28 - вартість 1 упаковки 2500 грн. Потреба на 1 рік – 36 упаковок для 3 хворих.
Всього – 90000 грн.
3.Препарат Золдрія табл.. 4 мг – 1 флакон - вартість 1 флакона 1800 грн. Потреба на 1 рік – 36 флаконів для 3 хворих.                           Всього – 32400 грн.
Всього на 2018 рік – 160,92 тис. грн., на 2019 рік- 169,0 тис. грн.., на 2020 рік- 178 тис. грн..
    
Ресурсне забезпечення районної комплексної програми боротьби з онкологічними захворюваннями до 2020 року.

Обсяги коштів, які пропонується залучити на виконання програми (тис. грн.).

По роках

Всього витрат на виконання програми

 2018

 2019

 2020

Обсяг ресурсів всього, у тому числі

В межах фінансових можливостей

Районний бюджет,

 
Показники продукту районної комплексної Програми боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2020 року.

 Назва показника

Одиниці виміру

Вихідні данні на початок дії програми

По роках

Всього витрат на виконання програми (тис. грн.)

2018

 2019

 2020

1

2

3

4

5

6

7

Показники продукту програми

Кількість поставленого медичного обладнання

Шт.

 

2

6

1

В межах фінансових можливостей

Показники ефективності програми

Збільшити кількість виявлених онкологічних захворювань на ранніх стадіях

%

39

40

41

42

В межах фінансових можливостей

Досягти зниження захворюваності на злоякісні   новоутворень рак грудної

На 100 тис. жіночого населення

34,0

33,0

32,0

31,0

В межах фінансових можливостей

1

2

3

4

5

6

7

Досягти зниження захворюваності на злоякісні   новоутворення

рак шийки матки

На 100 тис. жіночого населення

23,0

22,0

21,0

20,0

В межах фінансових можливостей

Досягти зниження захворюваності на злоякісні   новоутворення и передміхурової залози

На 100 тис. чоловічого

населення

19,0

18,0

17,0

16,0

В межах фінансових можливостей

Досягти зниження захворюваності на злоякісні   новоутворення рак шлунку

На 100 тис.

населення

21,0

20,0

19,0

18,0

В межах фінансових можливостей

Знизити рівень виходу на інвалідність

На 10 тис. населення

7,9

7,8

7,7

7,6

В межах фінансових можливостей

Показники якості програми

Знизити показники смертності від злоякісних новоутворень

На 100 тис. населення

175,0

174,0

173,0

172,0

В межах фінансових можливостей

Знизити рівень дорічної летальності онкологічним хворим

%

36

35

34

33

В межах фінансових можливостей

 
 
Ви тут: Головна Документи Програми Районна комплексна програма боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2020 року