РАЙОННА ПРОГРАМА ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ ЄМІЛЬЧИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ» НА 2018 – 2020 РОКИ

                                                         Затверджено
                                                                             рішенням районної ради
                                                                                від 09.11. 2018 року №329 
 
РАЙОННА ПРОГРАМА
ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ ЄМІЛЬЧИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ» НА 2018 – 2020 РОКИ 
 
ПАСПОРТ ПРОГРАМИ 

1.

Ініціатор розроблення Програми

Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги Ємільчинської районної ради»

2.

Розробник Програми

Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги Ємільчинської районної ради» Ємільчинська районна державна адміністрація.

3.

Співрозробники Програми

Ємільчинська районна державна адміністрація

4.

Відповідальний виконавець Програми

Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги Ємільчинської районної ради».

5.

Учасники Програми

Ємільчинська районна державна адміністрація

Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги Ємільчинської районної ради».

6.

Термін реалізації Програми

2018-2020 роки

7.

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Державний, місцеві бюджети та інші кошти, не заборонені чинним законодавством

8.

орієнтовний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми

В межах фінансових можливостей

 
1.Загальні положення
      Центр первинної медико-санітарної допомоги Ємільчинської районної ради» Житомирської області (далі — КНП «ЦПМСД Ємільчинської районної ради») створено за рішенням Ємільчинської районної ради (далі — Засновник) №302 від 08.06.2018 року шляхом реорганізації (перетворення) комунальної установи «Ємільчинський центр первинної медико-санітарної допомоги» Ємільчинської районної ради Житомирської області і є правонаступником зазначеного комунального закладу .
       Програма розроблена на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Бюджетного кодексу України та інших нормативно-правових актів.
     У Програмі визначено цілі розвитку КНП «ЦПМСД Ємільчинської районної ради». Програмою визначено основні завдання, вирішення яких сприятимуть наданню кваліфікованої медичної допомоги мешканцям Ємільчинського району, Ємільчинського та Барашівського ОТГ.
КНП «ЦПМСД Ємільчинської районної ради» належить до сфери управління Ємільчинської районної державної адміністрації (далі — Орган управління).
        КНП «ЦПМСД Ємільчинської районної ради» підзвітне і підконтрольне Засновнику, Органу управління.
    КНП «ЦПМСД Ємільчинської районної ради» є самостійним господарюючим суб’єктом із статусом комунального некомерційного підприємства та наділено усіма правами юридичної особи, має самостійний баланс, здійснює фінансові операції через розрахунковий рахунок в Ємільчинському управлінні державної казначейської служби України в Житомирській області та розрахункові рахунки в установі банку.
       КНП «ЦПМСД Ємільчинської районної ради» здійснює господарську некомерційну діяльність, яка не передбачає отримання прибутку згідно з нормами відповідних законів та спрямовану на досягнення, збереження, зміцнення здоров'я населення та інші соціальні результати.
       З метою виконання Програми необхідно забезпечити фінансову підтримку КНП «ЦПМСД Ємільчинської районної ради» на 2018 – 2020 роки шляхом надання субсидій та поточних трансферів, здійснення внесків до його статутного капіталу.
       Дана Програма необхідна для стабільного функціонування КНП «ЦПМСД Ємільчинської районної ради», поліпшення його матеріально – технічної бази та створення належних умов для розвитку первинної медико – санітарної допомоги, наближення її до кожної сім’ї, покращення ефективності медичного обслуговування населення району.
 
2.Опис проблеми, на розв’язання якої спрямована програма
       Основним підходом до концепції реформування є створення належних відповідних умов надання якісної, своєчасної первинної медичної допомоги. Покращення якості медичної допомоги можливо лише при впровадженні нових інноваційних методів лікування, закупівлі сучасного медичного обладнання та матеріальній мотивації праці медичних працівників. Досягнення даної мети можливо лише за умови раціонального використання наявних фінансових та кадрових ресурсів, консолідації бюджетів різних рівнів для оплати послуг, які будуть надаватися КНП «ЦПМСД Ємільчинської районної ради».
       В умовах переходу на нові умови фінансування,  для забезпечення  повноцінного  функціонування КНП «ЦПМСД Ємільчинської районної ради» необхідні додаткові кошти для модернізації та зміцнення матеріально-технічної бази, закупівлі  діагностичного обладнання. Прийняття Програми фінансової підтримки  створює правові засади для  запровадження фінансування  за рахунок районного, сільських, селищних та ОТГ бюджетів. 
 
3. Мета програми 
         Метою Програми є:
-Збереження і поліпшення стану здоров’я населення району, підвищення якості надання первинної медико-санітарної допомоги;
-Забезпечення стабільної роботи КНП «ЦПМСД Ємільчинської районної ради» відповідно до його функціонального призначення;
-Забезпечення оплати праці з нарахуваннями, оплати комунальних послуг, оплати податків та інших поточних видатків;
-Оновлення його матеріально-технічної бази;
-Забезпечення надійності та безпеки експлуатації будівель підприємства;
-Забезпечення створення оптимальних умов для покращення ефективності медичного обслуговування населення;
-Проведення поточного ремонту та здійснення належного утримання робочих місць;
--забезпечення своєчасного виявлення у громадян захворювання на туберкульоз на ранніх стадіях, що здійснюється шляхом проведення туберкулінодіагностики. 
 
4. Завдання Програми
        Фінансова допомога, передбачена цією Програмою, надається на виконання основних функцій КНП «ЦПМСД Ємільчинської районної ради» за рахунок надання поточних трансферів та здійснення внесків до статутного капіталу.
       Виконання Програми здійснюється згідно затвердженого плану фінансової підтримки, з урахуванням змін до чинного законодавства (згідно додатку).
 
5. Фінансова підтримка виконання програми
       Фінансове забезпечення Програми здійснюється відповідно до законодавства України за рахунок:
— коштів місцевого бюджету ;
— коштів державного бюджету;
— надання підприємством платних послуг;
— залучення додаткових коштів для розвитку якісної медицини району базуючись на Законі України «Про державно-приватне партнерство»;
— інших джерел фінансування не заборонених законодавством України.
        Кошти, отримані за результатами діяльності, використовуються Підприємством на виконання запланованих заходів Програми.
    Звіт про виконання плану використання бюджетних коштів надається КНП «ЦПМСД Ємільчинської районної ради» до Управління фінансів Ємільчинської районна державна адміністрація.
       Виконання Програми у повному обсязі можливе лише за умови стабільної фінансової підтримки.
 
6. Очікувані результати виконання Програми
        Реалізація Програми дасть змогу:
-Забезпечення недопущення заборгованості з оплати праці з нарахуваннями, оплати комунальних послуг, оплати податків та інших поточних видатків;
-Забезпечити стабільну роботу КНП «ЦПМСД Ємільчинської районної ради»;
-Забезпечити оновлення його матеріально-технічної бази;
-Забезпечити надійність та безпеку експлуатації будівлі підприємства;
-Забезпечити створення оптимальних умов для покращення ефективності медичного обслуговування населення району;
-Покращити фінансовий стан КНП «ЦПМСД Ємільчинської районної ради».
 

                                                                                   Додаток 1 

План заходів
районної програми фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги Ємільчинської районної ради» Житомирської області
на 2018 - 2020 роки

№ з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

 

Перелік заходів програми

Строк виконання заходу

 

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування(вартість), тис. гривень

2018 рік

2019 рік

2020рік

1.

Оплата праці з нарахуваннями на оплату праці

-Оплата посадових окладів, доплати і надбавки обов’язкового та стимулюючого характеру, індексація заробітної плати, матеріальна допомога на оздоровлення, інші види оплати праці;

-Сплата єдиного соціального внеску на загально-обов’язкове державне соціальне страхування

2018-2020 р.р.

Кошти місцевих бюджетів

*

*

*

2.

Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю

-Господарчих, будівельних, електротоварів, меблів та інших малоцінних предметів;

-Паливно-мастильних матеріалів, запчастин до транспортних засобів

-Канцелярського та письмового приладдя, бланків, паперу та ін.;

-Інших товарів

2018-2020 р.р.

Кошти місцевих бюджетів

*

*

*

3.

Продукти

харчування

Забезпечення громадян які страждають на рідкісні орфанні захворювання відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання.

2018-2020 р.р.

Кошти місцевих бюджетів

*

*

*

4.

Придбання медикаментів та перев’язуваль­них матеріалів

-  лікарських засобів та перев’язувальних матеріалів;

-  виробів медичного призначення;

-  технічних засобів;

-  дезінфікуючих засобів та інше

2018-2020 р.р.

Кошти місцевих бюджетів

*

*

*

5.

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

- послуги теплопостачання;

- оплата водопостачання і водовідведення;

- оплата електроенергії-

- оплата природного газу

-оплата інших енергоносіїв

- інших послуг

2018-2020 р.р.

Кошти місцевих бюджетів

*

*

*

6.

Оплата послуг (крім комунальних):

Оплата послуг згідно заключених договорів

2018-2020 р.р.

Кошти місцевих бюджетів

*

*

*

7.

Оплата

післядипломної

підготовки

(перепідготовки)

кадрів

-  підвищення кваліфікації кадрів;

-  участь у конференціях та семінарах;

-   навчання відповідальних:

-  за цивільний захист;

-  тендерного комітету;

-  інше

2018-2020 р.р.

Кошти місцевих бюджетів

*

*

*

8.

Інші поточні видатки

- сплата податків, зборів, обов’язкових платежів, штрафів, пені тощо

 

2018-2020 р.р.

Кошти місцевих бюджетів

*

*

*

9.

Капітальні видатки

- придбання обладнання і предметів довгострокового користування,   капітальний ремонт, реконструкція інших об’єктів тощо.

2018-2020 р.р.

Кошти місцевих бюджетів

*

       *

       *

10

Інші виплати населення

Пільгові рецепти згідно постанови КМУ від 17.08.1998 року №1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань», нефрологічним та орфанним хворим

2018-2020 р.р.

Кошти місцевих бюджетів

*

       *

       *

* В межах фінансових можливостей

Ви тут: Головна Документи Програми РАЙОННА ПРОГРАМА ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ ЄМІЛЬЧИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ» НА 2018 – 2020 РОКИ