Районна комплексна Програма соціального захисту осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці, пенсіонерів та незахищених верств населення Ємільчинського району на 2018-2022 роки

Затверджено
рішенням районної ради
від 21 грудня 2018 року №349
 
 Районна комплексна Програма
соціального захисту осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці,
пенсіонерів та незахищених верств населення Ємільчинського району
на 2018-2022 роки
 
Розділ І. Загальна характеристика Програми

1

Ініціатор розроблення Програми

Управління праці та
соціального захисту населення
райдержадміністрації

2

Розробник Програми

Управління праці та
соціального захисту населення
райдержадміністрації

3

Відповідальний виконавець
Програми

Управління праці та
соціального захисту населення
райдержадміністрації

4

Учасники Програми

Структурні підрозділи райдержадміністрації, виконкоми сільських та селищних рад (за згодою), центральна районна лікарня (за згодою),

Ємільчинська районна філія обласного центру зайнятості (за згодою)

5

Терміни реалізації Програми

2018 – 2022 роки

6

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Державний та місцеві бюджети

7

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації:

У межах фінансових можливостей

1)

В тому числі бюджетних коштів

у межах фінансових можливостей

2)

- з них коштів районного бюджету

у межах фінансових можливостей

8

Основні джерела фінансування
Програми

Бюджетні і небюджетні кошти


Розділ ІІ. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма, аналіз причин виникнення проблеми та обґрунтування необхідності її розв’язання шляхом розроблення і виконання Програми   
          При розробці Програми враховувались наступні обставини:
- реальна соціально-економічна ситуація сьогодення, внаслідок якої збільшується кількість осіб з інвалідністю, пенсіонерів, багатодітних сімей, що опиняються не тільки за межею малозабезпеченості, але й за межею виживання;
- доцільність поліпшення організаційно-правового забезпечення надання фінансової допомоги та підтримки;
- необхідність збереження пріоритетних напрямів соціального захисту, що дозволяють реально підтримувати життєдіяльність найбільш соціально незахищених верств населення.
           Здійснення визначених Програмою заходів сприятиме подальшому формуванню комплексної системи реабілітації та інтеграції осіб з інвалідністю, що дасть змогу досягти відчутного соціального ефекту – повернення до професійної та громадської діяльності людей з обмеженими фізичними можливостями, забезпечення їх виробами медичного призначення, технічними та іншими засобами реабілітації.
     Програма соціального захисту осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці, пенсіонерів та незахищених верств населення Черняхівського району на 2018-2022 роки (далі-Програма) підготовлена відповідно до законів України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні», «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і деяких інших осіб та їх соціальний захист», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» та «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні».
           В районі у даний час проживає 1159 ветеранів війни, у тому числі 119 осіб з інвалідністю внаслідок війни, 393 учасники бойових дій, 511 учасників війни, 136 осіб на яку поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».
На обліку в органах Пенсійного фонду України в Ємільчинському районі та управлінні праці та соціального захисту населення райдержадміністрації перебуває 2556 особи з інвалідністю різних груп і категорій, у тому числі 169 дітей з інвалідністю до 18 років.
        У продовж 2017 року згідно індивідуальних програм реабілітації осіб з інвалідністю видано 190 направлень для виготовлення та забезпечення протезно-ортопедичними виробами осіб з інвалідністю.
     Влаштовано до пансіонату геріатричного профілю 11 осіб, які є одинокі і потребують стороннього догляду та 5 осіб до психоневрологічного будинку інтернату. До Житомирського вищого професійного училища-інтернату направлено на навчання 5 осіб з інвалідністю з дитинства.
      Для обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян в районі функціонує територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг).
           Проводиться певна робота, щодо надання матеріальної допомоги малозабезпеченим особам та осіб з інвалідністю.
         Організовано залучення благодійних фондів, підприємств різних форм власності, релігійних конфесій для вирішення проблем осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці, одиноких непрацездатних громадян, яким надається натуральна та грошова допомога.
         Разом з тим, необхідно визначити проблемні питання, які сьогодні існують в осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці, на вирішення яких необхідно спрямовувати діяльність структурних підрозділів райдержадміністрації, виконкомів сільських та селищних рад.
 
Розділ ІІІ. Мета Програми 
        Метою Програми є підвищення соціального захисту осіб з обмеженими фізичними можливостями, подальше формування комплексної системи реабілітації та інтеграції осіб з інвалідністю, повернення до професійної та громадської діяльності людей з обмеженими фізичними можливостями, забезпечення їх виробами медичного призначення, технічними та іншими засобами реабілітації, безперешкодного їх доступу до будинків і приміщень органів виконавчої влади, об’єктів соціального та громадського призначень, транспортної інфраструктури тощо.
 
 Розділ ІV. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання
проблеми, строки виконання Програми 
        Фінансування заходів щодо виконання Програми здійснюватиметься за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів в межах фінансових можливостей із залученням інших джерел фінансування, не заборонених законодавством.
      Щорічно при формуванні районного бюджету планується передбачити, виходячи із фінансових можливостей, цільові кошти для забезпечення виконання заходів Програми.
 
Розділ V. Завдання Програми
           Завданнями Програми є:
- вирішення невідкладних питань організаційно-правового та інформаційного забезпечення, матеріально-технічного, медичного, соціально-побутового, культурного обслуговування осіб з інвалідністю, малозабезпечених громадян району;
- здійснення конкретних заходів, спрямованих на забезпечення права кожного громадянина на достатній життєвий рівень;
- надання адресної підтримки незахищеним верствам населення;
- підвищення рівня зайнятості осіб з інвалідністю;
- створення умов для безперешкодного доступу до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури та інтеграції осіб з обмеженими фізичними можливостями.
 
Розділ VІ. Напрями діяльності і заходи Програми

з/п

Перелік заходів Програми

Термін виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Фінансування, (усього)

Орієнтовані обсяги фінансування по етапах (тис.грн.)

2018

2019

2020

2021

2022

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 Загальнорайонні заходи

1.

Проводити заходи до дня Святого Миколая для дітей з інвалідністю

Грудень 2018-2022 роки  

Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації, виконкоми сільських та рад (за згодою)

Районний бюджет

 

*

*

*

*

*

*

Соціальний захист осіб з інвалідністю, пенсіонерів, ветеранів війни та праці, одиноких непрацездатних громадян

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Забезпечити підтримку в актуальному стані автоматизованого реєстру баз даних ЄДАРП, у тому числі з категорії осіб з інвалідністю, які мають право на пільги

Постійно

Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації, виконкоми сільських та селищних рад (за згодою)

Не потребує фінансування

-

-

-

-

-

-

2.

Забезпечити підтримку в актуальному стані Централізованого банку даних з проблем осіб інвалідності

Постійно

Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації, виконкоми сільських та селищних рад (за згодою)

Не потребує фінансування

-

-

-

-

-

-

3.

Сприяти працевлаштуванню випускників навчальних закладів, які мають обмежені можливості

2018-2022 роки

Ємільчинська районна філія обласного центру зайнятості (за згодою), управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації, виконкоми сільських та селищних рад (за згодою)

Не потребує фінансування

-

-

-

-

-

-

4.

Сприяти повному забезпеченню фінансування видатків на оздоровлення, надання матеріальної допомоги особам з інвалідністю

2018-2022 роки

Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації

Держав-ний бюджет

*

*

*

*

*

*

5.

Здійснювати обстеження матеріально-побутових умов проживання осіб з інвалідністю, з визначенням потреби у наданні необхідної допомоги та забезпеченні належного соціального обслуговування цієї категорії громадян

2018-2022 роки

Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації, виконкоми сільських та селищних рад (за згодою)

 

Не потребує фінансування

-

-

-

-

-

-

6.

Здійснювати забезпечення засобами
пересування, реабілітації, протезними виробами
осіб з інвалідністю, які відповідно до медичних
показників перебувають на обліку в органах праці та соціального захисту населення райдержадміністрації

2018-2022 роки

Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації, виконкоми сільських та селищних рад (за згодою)

 

Держав-ний бюджет

*

*

*

*

*

*

7.

Сприяти проведенню тематичних просвітницько-інформаційних, культурно-творчих програм для осіб з інвалідністю

2018-2022 роки

Виконкоми сільських та селищних рад (за згодою)

 

Не потребує фінансування

-

-

-

-

-

-

8.

Надавати
одноразову матеріальну допомогу
особам з інвалідністю, пенсіонерам, малозабезпеченим громадянам та іншим категоріям громадян, які потрапили у скрутне становище на вирішення матеріально-побутових проблем

2018-2022 роки

Управління праці та соціального захисту населення, управління фінансів, виконкоми сільських та селищних рад (за згодою)

 

Районний та місцеві бюджети

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 

*

 Підтримка професійної і трудової реабілітації осіб з інвалідністю та розвитку підприємств, заснованих громадськими організаціями осіб з інвалідністю 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Здійснювати підтримку громадської організації ветеранів

2018-2022 роки

Управління фінансів райдержадміністрації, виконкоми сільських та селищних рад (за згодою)

Районний бюджет

 

 

*

 

 

*

 

 

*

 

 

*

 

 

*

 

 

*

2.

Забезпечити створення сприятливих умов для широкого залучення осіб   з інвалідністю до мистецької та творчої діяльності

Постійно

Виконкоми сільських та селищних рад (за згодою) Ємільчинська районна філія обласного центру зайнятості (за згодою)

Не потребує фінансування

-

-

-

-

-

-

Безперешкодний доступ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.

Здійснювати заходи, спрямовані на підтримку осіб з інвалідністю, створення сприятливих умов для їх інтеграції у суспільство, безперешкодного доступу до будинків і приміщень центральних та місцевих органів виконавчої влади, об’єктів
соціального, громадського, житлового призначень та транспортної інфраструктури

Постійно

Районний «комітет доступності» (за згодою), виконкоми сільських та селищних рад (за згодою)

 

 

Не потребує фінансування

-

-

-

-

-

-

2.

Забезпечити діяльність при місцевих органах виконавчої влади, «комітетів доступності» за участі представників районної ради ветеранів

 

Постійно

Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації, сектор містобудування, архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства райдержадміністрації, виконкоми сільських та селищних рад (за згодою)

Не потребує фінансування

-

-

-

-

-

-

3.

Установити жорсткий контроль за врахуванням при будівництві нових, проведенні реконструкції та капітальних ремонтів існуючих будівель та приміщень закладів культури та охорони здоров’я,
навчальних закладів, об’єктів житлового та громадського призначення для потреб осіб з обмеженими фізичними можливостями

Постійно

Сектор архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства райдержадміністрації, виконкоми сільських та селищних рад (за згодою)

 

Не потребує фінансування

-

-

-

-

-

-

4.

Забезпечити запровадження при погодженні проектної документації     видачі технічних умов,
приймання в експлуатацію об’єктів
дорожньої інфраструктури контролю за створенням безпечних умов для осіб з інвалідністю

Постійно

Сектор архітектури, будівництва та житлово-комунального господарства райдержадміністрації, виконкоми сільських та селищних рад (за згодою)

 

Не потребує фінансування

-

-

-

-

-

-

* у межах виділених асигнувань.

 Розділ VІІ. Загальний обсяг фінансових показників Програми 

Джерела фінансування

Фінансування (усього,

тис.грн.)

Загальні орієнтовні обсяги фінансування, тис.грн.  

2018 р.

2019 р.

2020 р.

2021 р.

2022 р.

Державний бюджет

у межах
виділених асигнувань

у межах
виділених асигнувань

у межах
виділених асигнувань

у межах
виділених асигнувань

у межах
виділених асигнувань

у межах
виділених асигнувань

Районний
бюджет

у межах
виділених асигнувань

у межах
виділених асигнувань

у межах
виділених асигнувань

у межах
виділених асигнувань

у межах
виділених асигнувань

у межах
виділених асигнувань

Конкретний розмір фінансових показників програми визначається 
щороку відповідними рішеннями районної ради.
 
Розділ VІІI. Система управління та контролю за ходом виконання Програми
   Координацію і контроль за ходом виконання Програми здійснює управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації.
        Інформацію про виконання Програми направляти управлінню праці та соціального захисту населення райдержадміністрації щорічно до 05 січня 2023 року включно.
         Узагальнену інформацію подавати райдержадміністрації щорічно  до 10 січня 2023 року включно.
Ви тут: Головна Документи Програми Районна комплексна Програма соціального захисту осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці, пенсіонерів та незахищених верств населення Ємільчинського району на 2018-2022 роки