Програма економічного і соціального розвитку Ємільчинського району на 2019 рік

                                                                                                                                            Затверджено
                                                                                                                                            рішенням районної ради
                                                                                                                                            від 22 березня 2019 року №366
                                 
Програма економічного і соціального розвитку
Ємільчинського району на 2019 рік.

1.   Ініціатор розроблення Програми економічного і соціального розвитку Ємільчинського району на 2019 рік                

Райдержадміністрація

2. Дата,   номер та назва розпорядчого документу

Розпорядження голови райдержадміністрації від 05.10.2018 №287 «Про розроблення проекту Програми економічного та соціального розвитку Ємільчинського району на 2019 рік»

3.   Розробник Програми

Відділ економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації

4.   Співрозробники Програми

Управління та відділи райдержадміністрації

5.   Відповідальний виконавець Програми

Райдержадміністрація

6. Учасники Програми

Управління та відділи райдержадміністрації, суб’єкти підприємницької діяльності.

7. Термін реалізації Програми

2019 рік

8.   Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Районний, сільські та селищні бюджети

9.     Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідний для реалізації Програми, тис. грн.

1255,65

в т. ч.        державного бюджету

В межах поточного фінансування

 районного, сільських та селищних бюджетів

1255,65

         позабюджетні кошти

В межах поточного фінансування


 
I. Загальна характеристика економічного і соціального
розвитку району у 2019 році
II. Оцінка тенденцій економічного і соціального
 розвитку району у 2019 році 
      На розвиток економіки району має відчутний вплив світова економічна та фінансова криза та загальнодержавна економічна ситуація, проведення в країні антитерористичної операції. Очікується у 2019році незначне зростання економіки, однак така ймовірність залежатиме від багатьох чинників. Певні прогнози, які подаються у Програмі, є оптимістичними.
   Реалізація районних та обласних цільових програм спрямовані на забезпечення соціально-економічного зростання, підвищення соціальних стандартів, збільшення реальних доходів працюючих і загальне поліпшення якості життя громадян району.
      Водночас проблеми у фінансовій сфері у поєднанні з суттєвими коливаннями внутрішнього та зовнішніх ринків, зокрема спаду попиту та скорочення замовлень, призвели до сповільнення та погіршення результатів діяльності окремих сфер господарського комплексу району.
    Разом з тим район має потенційні можливості стати більш конкуренто-спроможним за умови прискореного розвитку пріоритетних галузей, позитивних структурних зрушень в економіці, диверсифікації та зниженню енерго-затратності виробництва.
     Аналіз показників соціально – економічного розвитку району показав, що у 2018 році не відбулося різких спадів показників розвитку, забезпечено перевиконання надходження обов’язкових платежів до зведеного бюджету району, виконання показників власних надходжень до бюджету.
     Протягом січня-грудня місяців 2018 року до загального фонду зведеного бюджету району (без урахування міжбюджетних трансфертів) надійшло власних доходів в сумі 18,9 млн. грн., що на 1,8 млн. грн. більше, або на 10,6 %. Виконано і перевиконано затверджені планові показники районним бюджетом, бюджетами 9-ти сільських та 1-й селищній раді.
     За рахунок зростання доходів бюджету району вдалося збільшити видатки на розвиток соціальної та гуманітарної сфер діяльності, а також на соціальний захист та соціальне забезпечення населення.
     У 2018 році забезпечено перевезення 161 учень та 24 педагоги сільської місцевості, що становить 100%. Підвіз учнів до навчальних закладів та додому здійснюють 5 шкільних автобусів із 27 населеного пункту району. Парк шкільних автобусів в районі становить 7 одиниць ( 5 шкільних автобуси та 2 резервних автобуси).
     Організовано харчування дітей 1-4 класів (початкова ланка) за кошти виділені з місцевого бюджету дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей учасників АТО.
      В районі продовжується робота по охопленню дітей дошкільною освітою. У 2018 році працювало 10 закладів дошкільної освіти, в яких перебувало 201 дитина, крім того 53 дошкільнят було охоплено вихованням за формою соціально-педагогічного патронату.
    Протягом поточного року за рахунок коштів фонду регіонального розвитку та коштів місцевого бюджету проводилась реконструкція Ємільчинської загально – освітньої школи №1 в смт. Ємільчине.
     До опалювального періоду нового навчального року проведено поточні ремонти шкільних приміщень та котелень. Навчальні заклади району забезпечено паливом відповідно до норм споживання.
     Промисловими підприємствами району за 11 місяців 2018 року реалізовано промислової продукції на 497 млн. грн., що менше минулого року на 0,8 млн. грн., або на 0,2%
      Обсяги реалізованої промислової продукції на одну особу склали 15407 гривень.
    Середньомісячна номінальна заробітна плата штатного працівника у січні-вересні 2018 році зросла у порівнянні з тим же періодом 2017 року на 29,2 % і становила 6452 грн., у 2017 році – 5009 грн. Заборгованість з виплати заробітної плати в районі.
    В агропромисловому комплексі району відбуваються як позитивні тенденції розвитку, так і мають місце ряд проблем, які потребують вирішення.
      Виробництво сільськогосподарської продукції відбувається у сільськогосподарських підприємствах різної форми власності.
   У 2018 році всіма категоріями господарств вироблено валової продукції 182,1 млн. грн.. Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва у 2018 році порівняно з попереднім роком по всіх категоріях господарств становив 117,2 %., а в галузі рослинництва становив119,3%, в галузі тваринництва 88,8%.
     Аграріями району у 2018 році зібрано зернових та зернобобових культур на площі 12,9 тис. га, що більше рівня 2016 року на 18%. Валовий збір зерна сягнув 50,99 тис.т., що більше на 2,8 тис. т ніж у 2018 році. Серед культур зернової групи істотно зріс урожай пшениці озимої на 4,5 ц/га та кукурудзи на 16,8 ц/га. Також зросли обсяги вирощеного ріпаку на 3,22 тис. т та сої на 1,55 тис. т порівняні з минулим роком.
        У тваринництві отримано 151,4 т. м’яса у живій вазі, 3128 т. молока
        На початок 2019 року в сільськогосподарських підприємствах утримується 2987 голів великої рогатої худоби, у тому числі 1401 корова, 130 овець та кіз. За минулий рік поголів’я великої рогатої худоби зросло на 722 голови.
     За 9 місяців 2018 року у розвиток економіки району за рахунок усіх джерел фінансування вкладено 42,1 млн. грн. капітальних інвестицій, що на 9,2 млн.грн. менше минулого року, або менше аналогічного періоду минулого року на 18%.
     Обсяги інвестицій в основний капітал на одну особу склав 1303 грн.
  Певне місце в розвитку економіки району займають і іноземні інвестиції.За січень - жовтень обсяг експорту товарів склав 8,5  млн.дол.США, імпорту – 0,3 млн.дол. США. Порівняно з аналогічним періодом минулого року, експорт збільшився на 22,3%, а імпорт - на 50,4%. За 9 місяців 2017 року позитивне сальдо склало 8,1 млн.дол. США.
     Станом на 1 січня 2019 року в економіку районузалучено1984,3 тис. дол.США прямих іноземних інвестицій (акціонерного капіталу), що на 1,4% більше ніж на початок року.
    Обсяг роздрібного товарообороту за 9 місяців поточного року становить в абсолютних цінах 71,7 млн.грн., що більше аналогічного періоду минулого року на 17,1%
      Роздрібний товарооборот підприємств у розрахунку на одну особу становить2223 грн.
      Потребує поліпшення ситуація у соціальній сфері. Внаслідок наявності ряду проблем у сфері праці та зайнятості населення, продовжує зберігатись доволі високий рівень безробіття, особливо у сільській місцевості та посилення розшарування населення за рівнем матеріального добробуту. Однією із проблем є відсутність належної мотивації у безробітних до легальної зайнятості за умовами та оплатою праці. На протязі року робочою групою з питань легалізації заробітної плати та зайнятості населення проведено 188 перевірок фізичних осіб підприємців по питанню виявлення не зареєстрованих найманих працівників. Виявлено 306 незареєстрованих працівників, укладено додатково 225 трудових угод та зареєстровано 81 приватний підприємець.
        Навантаження на одне вільне робоче місце за 2018 рік становило 23 особи.
        Разом з тим існують проблеми, які негативно впливають на розвиток економіки району:
обмеженість власних обігових коштів підприємств, установ, організацій усіх форм власності,  невигідні (занадто дорогі) умови банківського кредитного забезпечення, обмежений доступ до дешевих кредитів;
недобросовісна конкуренція на ринку заготівель сільськогосподарської продукції призводить до формування диспаритету цін між витратами на виробництво і вартістю готової продукції;
обмеженість фінансування на медикаментозне і матеріально-технічне забезпечення закладів охорони здоров'я;
залишається високою захворюваність населення району на туберкульоз, злоякісні новоутворення в занедбаних стадіях;
незадовільний стан автомобільних доріг загального користування місцевого значення;
не повне охоплення регулярним автобусним сполученням населених пунктів району;
у торгівельній сфері залишається недостатнім рівень обслуговування населення, закриття діяльності юридичних осіб у сільській місцевості, мають місце диспропорції у ціновій політиці, вузький асортимент та низька якість товарів певних груп.
     Зазначені проблеми склалися в основному через обмеженість у місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування ефективних механізмів стимулювання діяльності суб'єктів господарювання, пов'язаної з прискоренням розвитку виробничої і соціальної інфраструктури на основі більш повного використання природного, економічного, трудового та інвестиційно-інноваційного потенціалів.
    Подолання цих проблем буде забезпечуватись шляхом реалізації пріоритетних напрямів, завдань і заходів, які передбачені програмою економічного і соціального розвитку на 2019рік.
 
III. Мета і основні завдання Програми 
     Метою Програми є поліпшення рівня і якості життя населення Ємільчинського району за рахунок забезпечення стабільності її соціально-економічного розвитку шляхом збереження позитивних тенденцій в усіх галузях економіки, розширення діючого виробництва, створення нових робочих місць, запровадження прогресивних форм організації виробництва у агропромисловому комплексі, підвищення ефективності житлово-комунального господарства, поліпшення дорожньої інфраструктури, вирішення проблемних питань функціонування гуманітарної і соціальної сфери.
 
Основними завданнями Програми щодо реалізації визначеної мети є :
- забезпечення конкурентоспроможності та інвестиційної привабливості економіки району;
- сприяння приросту обсягів вітчизняних та іноземних інвестицій у галузі економіки та соціальну сферу району;
- створення умов для підвищення активності малого і середнього підприємництва;
- реалізація державно-приватного партнерства на місцевому рівні;
- створення умов для підвищення рівня зайнятості населення;
- підвищення інноваційного потенціалу промислового комплексу;
- сприяння впровадженню енергозберігаючих заходів та зниженню рівня енергоспоживання на об’єктах комунальної і бюджетної сфери, населенням, а також використанню альтернативних видів палива;
-  формування високоефективного агропромислового комплексу;
- ефективне використання земельних ресурсів та подальший розвиток соціальної інфраструктури села;  
-  підвищення конкурентоспроможності товарів та послуг,  нарощення їх експорту;
-   забезпечення якості та доступності послуг, що надаються всім верствам населення закладами освіти, охорони здоров`я, культури і спорту, належного соціального захисту малозабезпечених та соціально незахищених громадян, ефективної адресної підтримки і соціального захисту сімей з дітьми, які опинилися в складних життєвих обставинах;
-   забезпечення наповнюваності бюджетів усіх рівнів;
-  раціональне використання бюджетних коштів шляхом зміцнення бюджетної та фінансової дисципліни;
- створення дієвих механізмів для розвитку громадянського суспільства шляхом забезпечення підвищення якості державного управління, прозорості, відкритості у діяльності органів виконавчої влади;
-  залучення територіальних громад до розробки та реалізації проектів з комплексного розвитку територій.
З метою виконання поставлених завдань регіональна політика у 2019 році буде формуватися та реалізовуватися таким чином, щоб забезпечити необхідні умови для підвищення самодостатності економічного і соціального розвитку Ємільчинського району, зростання добробуту і підвищення якості життя населення.
 
ІV. Основні напрями соціально-економічної політики у 2019 році.
1.Забезпечення соціально-економічного розвитку району.
 
1.1. Фінансово-бюджетна політика.
Проблемні питання:
Не забезпеченість бюджетних установ району коштами на заробітну плату працівникам та розрахунки за енергоносії.
Необхідність забезпечення повноти сплати суб’єктами господарювання податків, зборів та інших обов’язкових платежів до місцевих бюджетів району.
 
Основні напрями діяльності:
Вирішення питання забезпеченості бюджетних установ району коштами на заробітну плату працівникам та розрахунки за енергоносії за рахунок додаткового фінансування з державного бюджету та вжиття власних заходів місцевими радами району.
Вжиття заходів спрямованих на забезпечення виконання прогнозних показників надходження до бюджетів та скорочення податкового боргу.
Недопущення виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості у бюджетній сфері.
Посилення контролю за сплатою нарахованих податків, зборів та обов’язкових платежів, а також покращення платіжної дисципліни суб’єктів господарювання.
 
Очікуваний результат:
Збільшення доходів до місцевих бюджетів на 4,1 %, збору платежів до загального фонду бюджету району.
Покращення платіжної дисципліни та скорочення податкового боргу.
Забезпечення стабільного фінансування видатків місцевих бюджетів.
 
1.2. Інвестиційна політика
Проблемні питання:
Загальними чинниками, які гальмують процеси залучення інвестицій, є:
нестабільність та суперечливість законодавчої бази, яка регулює інвестування капіталу.
нерозвиненість механізмів державно-приватного партнерства.
нестабільність валютного курсу та збереження високої вартості кредитного ресурсу.
недостатня підтримка та стимулювання пріоритетних сфер економіки, інвестиційних проектів за рахунок коштів держави.
складний процес відведення та надання земельних ділянок інвесторам для здійснення господарської діяльності.
низька зацікавленість внутрішнього інвестора, відсутність дієвих механізмів стимулювання внутрішніх інвестицій.
 
Основні напрями діяльності:
Постійне оновлення баз даних інвестиційних пропозицій, незадіяних виробничих приміщень, вільних земельних ділянок, які можуть бути запропоновані інвесторам для реалізації інвестиційних проектів.
Налагодження контактів з суб’єктами господарської діяльності, щодо реалізації проектів державно - приватного партнерства.
Сприяння суб’єктам господарювання у розробці інвестиційних проектів.
Сприяння участі суб’єктів господарювання у програмах міжнародної технічної допомоги, міжнародного співробітництва, співпраці з донорськими організаціями щодо залучення коштів для фінансування інвестиційних проектів.
Супровід реалізації інвестиційних проектів. Запровадження ефективної співпраці з інвесторами, які реалізують пріоритетні для району проекти, оперативне реагування на їх пропозиції та звернення.
Розробка та періодичне оновлення рекламно-іміджевої продукції та інформаційно-презентаційних матеріалів про район.
 
Очікуваний результат:
Зростання позитивного інвестиційного іміджу району
Оновлення та розширення виробництва продукції та надання послуг.
Створення нових робочих місць, скорочення безробіття та підвищення рівня доходів громадян.
Збільшення експорту товарів та послуг підприємствами району.
Обсяг капітальних інвестицій становитиме 76,0 млн. грн.
Обсяг іноземних інвестицій становитиме 2 ,1 млн. дол.. США
 
1.3. Зовнішньоекономічна діяльність.
Проблемні питання:
Низька питома вага підприємств району, які проводять експортно-імпортні операції.
Недостатній рівень інвестування в модернізацію експортно - орієнтованих виробництв та впровадження новітніх технологій.
Відсутність досвіду та спеціальних знань щодо виходу на зовнішні ринки у більшості підприємств, низький рівень міжнародної маркетингової діяльності.
Низька активність бізнесу району щодо участі у регіональних іміджевих, міжнародних та виставково-ярмаркових заходах.
 
Основні напрями діяльності:
Інформаційна підтримка підприємств-експортерів в розширенні їхньої присутності на міжнародних ринках та в пошуку бізнес-партнерів за кордоном.
Сприяти виходу товаровиробників району на зовнішні ринки, залученню інвестицій, удосконаленню технологій, впровадженню інновацій.
Залучення підприємств району до участі у міжнародних та загальнонаціональних виставково-ярмаркових заходах.
Підвищення кваліфікації державних службовців з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.
Підготовка проектних пропозицій, які можуть бути запропоновані міжнародним донорам.
Активізація роботи щодо залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги.
Підвищення рівня поінформованості підприємницьких структур, населення, державних службовців щодо напрямів розвитку співпраці між Україною та Європейським Союзом.
 
Очікувані результати:
Забезпечення економічних інтересів регіону на зовнішніх ринках.
Розширення ринків збуту продукції товаровиробниками району.
Експорт продукції планується на рівні 8,5 млн. доларів США.
Покращення обізнаності широких верств населення щодо пріоритетів держави в контексті європейської інтеграції.
 
1.4 Інноваційний розвиток
Проблемні питання:
Неналежна взаємодія наукових інститутів підприємств, які займаються виробничою діяльністю.
Значна зношеність обладнання та застаріла матеріально-технічна база.
Відсутність фінансових ресурсів на інноваційну діяльність у підприємств.
Розбіжності в законодавстві щодо врегулювання відносин у сфері інтелектуальної власності.
Недосконала нормативно-правова база регулювання інноваційної діяльності в Україні.
Недостатня державна підтримка інноваційної діяльності.
 
Основні напрями діяльності:
Популяризація інноваційного потенціалу та підвищення обізнаності в сфері інноваційної діяльності.
Поширення інформації серед підприємств щодо грантової допомоги на впровадження інноваційних технологій.
Сприяти налагодженню між суб’єктами інноваційної діяльності та виробничими підприємствами.
 
Очікувані результати:
Належна взаємодія виробничих підприємств та наукових установ.
Зміцнення інноваційного потенціалу району.
Формування сприятливого інноваційного клімату та підвищення зацікавленості підприємств у впровадження інноваційних технологій.
 
1.5. Розвиток земельних відносин та землевпорядкування територій.
Проблемні питання:
Неналежне фінансове забезпечення заходів земельної реформи.
Необхідність завершення інвентаризації земель населених пунктів та проведення суспільної інвентаризації земель несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів.
Низький відсоток використання коштів, які надійшли в порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва за цільовим призначенням.
Використання значної частини земель сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва з порушенням затверджених схем землеустрою, що не дозволяє забезпечити еколого-економічне дотримання сівозмін та впорядкування угідь.
Порушення земель в наслідок незаконного видобування бурштину.
 
Основні напрями діяльності:
Складання проектів землеустрою щодо встановлення (змін) меж населених пунктів.
Проведення інвентаризації земельних ділянок.
Здійснення заходів з охорони земель, зокрема: рекультивація порушених земель, будівництво і реконструкція протиерозійних гідротехнічних споруд, проведення поліпшення сільськогосподарських та лісогосподарських угідь.
 
Інструменти виконання:
Земельний кодекс України.
Закон України « Про охорону земель».
Закон України «Про землеустрій».
Закон України «Про земельний кадастр».
Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень».
 
Очікуваний результат:
Поліпшення якості грунтів.
Завершення інвентаризації земель населених пунктів що дозволить більш раціонально використовувати наявні земельні ресурси та додатково наповнити бюджет за рахунок плати за землю.
 
1.6. Розвиток малого і середнього підприємництва
Проблемні питання:
Суперечності та неврегульованість в законодавстві, розбіжності в застосуванні наявних нормативно-правових актів у сфері ведення підприємницької діяльності, значне бюрократичне навантаження на бізнес.
Недостатня гнучкість та адаптованість підприємств щодо зміни факторів впливу зовнішнього та внутрішнього середовища.
Недостатня підтримка держави щодо виходу вітчизняних підприємств на зовнішні ринки.
Недостатня розвиненість інфраструктури підтримки суб’єктів підприємництва.
Недоступність та висока вартість фінансово-кредитних ресурсів.
Відсутність мотивації до інвестиційної та інноваційної діяльності.
Нерівномірність розвитку малого і середнього підприємництва в населених пунктах району.
Недостатній кваліфікаційний рівень освіти кадрів, які займаються підприємницькою діяльністю або бажають розпочати власну справу у бізнесі.
Низькій рівень середньомісячної заробітної плати на малих підприємствах у порівнянні із середньо районним показником та використання роботодавцями робочої сили без оформлення трудових договорів.
 
Основні напрями діяльності:
Розширення механізмів фінансово-кредитної та інвестиційної підтримки суб’єктів підприємництва, у тому числі за рахунок міжнародної технічної допомоги.
Підтримка розвитку суб’єктів підприємництва інноваційного спрямування.
Ініціювання залучення коштів місцевих бюджетів, асоціацій, громадських об'єднань підприємців для фінансування проектів, які відповідають місцевим пріоритетам.
Забезпечення доступу суб’єктів господарювання до інформації про вільне нерухоме майно державної і комунальної власності, що може бути запропоноване суб’єктам малого і середнього підприємництва до передачі в оренду.
Розповсюдження досвіду кращих суб’єктів малого бізнесу, подання кращих підприємців до обласного конкурсу «Кращий підприємець року» в рамках проведення заходів до Дня підприємця та відзначення кращих суб’єктів підприємництва.
   Навчання основам підприємницької діяльності незайнятого населення.
Залучення суб’єктів підприємницької діяльності для участі у місцевих, регіональних та міжнародних виставко-ярмаркових заходах.
 
Інструменти виконання:
Закон України «Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні».
Програма розвитку малого і середнього підприємництва у Ємільчинському районі на 2017-2020 роки .
 
Очікувані результати:
Створення сприятливих умов для провадження підприємницької
діяльності в районі, підтримка та розвиток малого підприємництва.
Збільшення кількості малих та середніх підприємств через забезпечення функціонування дієвої інфраструктури сприяння підприємництву.
Зростання надходжень до бюджетів всіх рівнів від діяльності суб’єктів малого і середнього підприємництва.
Забезпечення можливості отримати інформаційно-консультаційну підтримку.
Підвищення кваліфікації кадрів малого та середнього підприємництва, навчання незайнятого населення основам підприємницької діяльності.
Зростання кількості малих підприємству розрахунку на 10 тисяч осіб наявного населення до 2,2 %;
 
1.7. Надання адміністративних послуг
Проблемні питання:
Не впроваджена система електронного документообігу з метою спрощення процедури видачі документів дозвільного характеру .
Не урегульованість окремих положень нормативно – правових актів у сфері надання адміністративних послуг.
Відсутність у центрі надання адміністративних послуг спеціального обладнання, яке входить до складу автоматизованих робочих місць(робочих станцій) для отримання адміністративної послуги з видачі закордонного паспорту та паспорта громадянина України (у формі пластикової картки типу ІД-1)
Не функціонує Єдиний державний портал адміністративних послуг.
 
Основні напрями діяльності:
Висвітлення інформації про адміністративні послуги на веб-сайті райдержадміністрації.
Покращення якості надання адміністративних послуг, забезпечення оперативності, доступності та зручності для суб’єктів звернень.
Прозорість та спрощення процедури отримання адміністративних послуг громадянами.
Забезпечення належних умов у центрі, скорочення часу та витрат населення для отримання адміністративних послуг.
Врегулювання нормативно-правової бази у сфері надання адміністративних послуг.
Утворення центрів надання адміністративних послуг при об’єднаних територіальних громадах.
Надання консультативно – методологічної допомоги органам місцевого самоврядування, в тому числі об’єднаним територіальним громадам, з питань створення та організації діяльності центрів надання адміністративних послуг.
Переведення окремих адміністративних послуг в електронний формат, що користується найбільшим попитом серед населення і бізнесу та не містить інформації, доступ до якої обмежений згідно чинного законодавства.
 
Інструменти виконання:
Закон України «Про адміністративні послуги».
Постанова Кабінету Міністрів України від 01.08.2013 № 588 «Про затвердження Примірного регламенту центру надання адміністративних послуг».
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 № 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органами виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг».
 
Очікуваний результат:
Безперебійна робота центру надання адміністративних послуг.
Зручні умови для обслуговування громадян у центрі надання адміністративних послуг, економія часу та витрат населення при отриманні послуг.
 Вільний доступ населення до інформації щодо порядку, умов, строків, вартості (у разі платності) надання адміністративних послуг.
Забезпечення прозорості, відкритості та зрозумілості дій у сфері надання адміністративних послуг, зменшення часу, необхідного для відвідування центрів надання адміністративних послуг, надання максимум послуг в одному місці, скорочення термінів надання послуг.
 
2. Розвиток та модернізація реального сектору економіки, інфраструктури та сфери послуг.
 
2.1. Промисловість
Проблемні питання:
Недостатньо глибока переробка сировинних ресурсів-деревини, природного каменю (структура промислового виробництва характеризується невисокою питомою вагою продукції кінцевого споживання).
Висока залежність переробної промисловості від кон’юнктури зовнішніх ринків.
Недостатня конкурентоспроможність промислової продукції через високу енергомісткість продукції промисловості.
Неврегульованість на державному рівні окремих питань користування надрами, що стримує розвиток підприємств добувної промисловості та розроблення кар’єрів.
Низька   інноваційна активність для здійснення модернізації виробництва та виробництва нових видів.
Складний доступ до кредитних ресурсів та висока вартість.
 
Основні напрями діяльності:
Підвищення технологічного рівня та конкурентоспроможності продукції, сприяння адаптації підприємств до діяльності в умовах євроінтеграції.
Захист інтересів місцевих товаровиробників та сприяння їм у розробці і реалізації сучасних інвестиційних проектів, модернізацію виробництва, розвитку зовнішньоекономічної діяльності.
Завантаження існуючих потужностей, впровадженню режиму економії енерго - та матеріальних ресурсів.
Сприяння підприємствам району у вирішенні проблемних питань на регіональному рівні.
 
Очікуваний результат:
Збільшення обсягів експорту продукції підприємствами району.
Збереження трудового потенціалу та створення нових робочих місць.
Обсяги реалізованої продукції у відпускних цінах мають зрости на 3,4% і скласти 600,0 млн.грн.
 
2.2. Транспортна інфраструктура
Проблемні питання:
Недостатня урегульованість питання щодо контролю органів виконавчої влади району та місцевого самоврядування за роботою перевізників, які працюють на маршрутах відповідно до укладених угод обласним конкурсним комітетом з перевезень.
Низький відсоток охоплення автобусним сполученням віддалених населених пунктів з районним та обласним центрами.
Незадовільний стан автомобільних доріг загального користування у населених пунктах району, що не дозволяє забезпечити необхідну безпеку пасажирських перевезень.
Значна частина автобусів, що здійснюють пасажирські перевезення, не відповідають умовам комфортності, у тому числі для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями.
 
Основні напрями діяльності:
Забезпечення доступності та підвищення якості транспортних послуг.
Створення конкурентного середовища на ринку транспортних послуг.
Збільшення чисельності населених пунктів, охоплених регулярним автобусним сполученням в сільській місцевості.
Поліпшення технічного стану автомобільних доріг шляхом забезпечення реконструкції, капітального та поточного ремонтів, експлуатаційного утримання вулиць та доріг комунальної власності у населених пунктах району у межах можливостей бюджетів різних рівнів.
 
Очікувані результати:
Підвищення безпеки руху.
Підвищення якості надання послуг при перевезенні пасажирів.
Забезпечення безпеки дорожнього руху на автомобільних дорогах загального користування
Збільшення кількості автобусних маршрутів.
 
2.3. Шляхове господарство.
Проблемні питання:
Автомобільні дороги району у зв'язку з постійним недофінансуванням галузі у попередні роки потребують поліпшення якості покриття та забезпечення належного утримання.
Існуючий стан фінансування дає можливість забезпечити лише часткову потребу в ремонті доріг.
Проведення ямкового ремонту не вирішує проблему доріг, а носить лише сезонний характер.
 
Основні напрями діяльності:
Поліпшення технічного стану автомобільних доріг шляхом забезпечення реконструкції, капітального та поточного ремонтів, експлуатаційного утримання вулиць та доріг комунальної власності у населених пунктах району у межах можливостей бюджетів різних рівнів.
Забезпечення надійного і безпечного руху автомобільними дорогами загального користування місцевого значення.
Продовження проведення заходів з безпеки дорожнього руху.
 
Інструменти виконання:
Районна Програма утримання та ремонту автомобільних доріг у тому числі місцевого значення та вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах Ємільчинського району на 2016-2020 роки.
 
Очікувані результати:
Забезпечення належного стану та безпечних умов руху на автомобільних дорогах.
Зниження аварійності на дорогах за рахунок поліпшення умов руху.
Підвищення безпеки дорожнього руху та якості надання пасажирських послуг.
 
2.4. Агропромисловий комплекс.
Проблемні питання:
Не раціональне використання та виснаження сільськогосподарських угідь, погіршення їх якісних властивостей.
Зростання площ закислених ґрунтів.
Порушення сільськогосподарськими виробниками законодавчо встановлених нормативів оптимального співвідношення культур у сівозмінах.
Втрата виробничого та інвестиційного потенціалу в галузі тваринництва.
Обмеження власних коштів та великі  банківські ставки на кредитування сільськогосподарського виробництва залишається однією з головних проблем сільськогосподарської галузі, що відчутно гальмує процеси оновлення основних виробничих фондів.
Неврегульований на державному рівні механізм підтримки сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів за рахунок коштів державного бюджету.
 
Основні напрями діяльності:
Сприяння у залученні вітчизняних та іноземних інвестицій , кредитних і бюджетних ресурсів у сільське господарство району.
Покращення якості сільськогосподарських угідь шляхом оптимізації їх кислотності, співвідношення культур у сівозмінах, схем внесення мінеральних та органічних добрив, проведення культуртехнічних робіт, вапнування грунтів, залуження та пере залуження лук і пасовищ.
Створення рівних умов для всіх сільськогосподарських виробників незалежно від форм господарювання та власності.
Сприяння впровадженню інвестиційних проектів у галузі  рослинництва та тваринництва.
Забезпечення розвитку рослинної галузі, зокрема шляхом покращення селекції та насінництва, підтримки органічних виробників, розширення існуючих виробничих потужностей та розбудови виробничої інфраструктури.
Сприяти розвитку інфраструктури та сільських територій, у тому числі за рахунок розвитку обслуговуючих кооперативів та фермерських господарств.
 
Очікувані результати :
Валова продукція сільського господарства по всіх категоріях господарств у 2019 році становитиме 272,0 млн. грн..
Індекс виробництва валової пр. одукції сільського господарства в усіх категоріях господарств складе 102,6 %.
 
2.5. Лісове господарство
Проблемні питання:
Самовільні рубки лісів та складність процедури відшкодування збитків, заподіяних порушниками.
Несанкціонована вирубка лісових насаджень.
Виникнення пожеж в лісових екосистемах у зв’язку із порушенням вимог Правил пожежної безпеки в лісах України, випалюванням стерні та бур’янів у сільській місцевості району
Висока вартість послуг з виконання проектних робіт з виготовлення та реєстрації правовстановлюючих документів.
Органами місцевого самоврядування не вживаються заходи щодо недопущення випалювання стерні та бур’янів у сільській місцевості району, що сприяє виникненню пожеж в лісових екосистемах.
Активація лісопатологічних процесів, які стали хронічними та призводять до всихання хвойних насаджень, наслідками цього негативного процесу є погіршення санітарного стану лісів та збільшення обсягів рубок сухостійної деревини.
 
Основні напрями діяльності:
Підвищення продуктивності та поліпшення якості лісових насаджень.
Відновлення лісових ресурсів та подальше заліснення територій.
Раціональне використання лісових ресурсів.
Оновлення лісогосподарської техніки та знарядь.
Покращення складу лісових насаджень якісним посадковим матеріалом.
Забезпечення необхідних заходів з охорони та захисту лісів від пожеж, самовільних рубок тощо.
Сприяння чіткому руху деревини.
 
Очікувані результати:
Підвищення загального рівня пожежної безпеки та охорони лісів, забезпечення дотримання раціонального режиму лісокористування.
Зменшення ймовірності виникнення лісових пожеж.
Зменшення самовільних рубок лісів
Чіткий облік руху деревини.
 
2.6. Житлово-комунальне господарство
Проблемні питання:
Відсутність фінансування на здійснення капітального ремонту багатоповерхового житлового фонду.
Не в повній мірі забезпечено споживачів селища Ємільчине якісною питною водою відповідно нормативам.
Повільно оновлюються наявні основні засоби за рахунок впровадження новітніх енергозберігаючих технологій.
Виготовлення документації на земельні ділянки, виділені під сміттєзвалища.
Упорядкування сміттєзвалищ твердих побутових відходів.
 
Основні напрями діяльності:
Розвиток та реконструкція систем водопостачання та водовідведення.
Організація ефективного управління у сфері надання житлово-комунальних послуг.
Залучення інвестицій (субвенцій) у розвиток галузі.
Скорочення витрат енергетичних та матеріальних ресурсів.
Створення конкурентного ринку житлово-комунальних послуг шляхом запровадження інституту об’єднань співвласників багатоквартирних будинків.
 
Очікувані результати:
Створення системи стимулів для ресурсозбереження у виробників і споживачів комунальних послуг.
Створення ринку більш якісних та доступних послуг.
Поліпшення послуг з централізованого водопостачання, покращення якості очистки стоків, зменшення втрат в мережах, витрат під час водо підготовки, можливість цілодобової її подачі та зменшення екологічного впливу на природне середовище.
 
Інструменти виконання:
Районна програма розвитку водопровідно - каналізаційного господарства на період 2006-2020 роки «Питна вода Ємільчинщини».
 
2.7 Оптимізація системи енергозабезпечення та впровадження заходів з енергозбереження.
Проблемні питання:
Значна частина житлових будинків, будівель установ та організацій соціальної і бюджетної сфери потребують упровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів.
 
Основні напрями діяльності:
Проведення реконструкції та модернізації об’єктів водопровідно-каналізаційного господарства з застосування менш ергоефективних технологій, обладнання та матеріалів, впровадження частотного регулювання електроенергії, спрямованих на зменшення використання енергоресурсів, витрат та втрат питної води.
Упровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів в установах, організаціях соціальної та бюджетної сфери.
Стимулювання населення, ОСББ та ЖБК на впровадження енергоефективних заходів у житлових будинках шляхом відшкодування частини кредитів залучених на цю мету.
 
Інструменти виконання:
Постанова Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2011 року №1056 «Деякі питання використання коштів у сфері енергоефективності та енергозбереження».
Програма енергозбереження та енергоефективності Ємільчинського району на 2015-2020 роки.
 
Очікувані результати:
Зменшення споживання природного газу шляхом впровадження альтернативних джерел енергії
Реалізація енергоефективних заходів у житлових будинках.
Сприяти в становленню сонячних електростанцій приватними домогосподарствами.
Збільшити кількість домогосподарств, що скористаються кредитними коштами на придбання енергоефективного обладнання та матеріалів.
 
2.8. Будівництво та житлова політика.
Проблемні питання:
Наявність  об’єктів незавершеного будівництва.
Відсутність дієвого банківського механізму іпотечного кредитування індивідуальних забудовників.
Недостатність інвестиційних можливостей переважної частини суб’єктів господарювання.
Високі процентні ставки за користування банківськими кредитами.
Застарілість та відсутність містобудівної документації.
 
Основні напрями діяльності:
Виготовлення генеральних планів у населених пунктах району
Очікувані результати:
Сприяння акумулюванню коштів бюджетів усіх рівнів та їх спрямування на завершення будівництва соціально важливих об’єктів місцевого значення, які мають високу будівельну готовність.
 
2.9. Розвиток туристичної сфери
Проблемні питання:
Відсутність якісних пропозицій щодо розбудови туристичної інфраструктури.
Недостатнє залучення інвестицій у розбудову туристичної інфраструктури.
Відсутність фінансування для розбудови туристичної інфраструктури.
Низький рівень поінформованості про туристичні маршрути та об'єкти туристичної інфраструктури.
 
Основні напрями діяльності:
Сприяння у пошуку інвесторів для розбудови туристичної інфраструктури шляхом розроблення інвестиційних проектів та бізнес-пропозицій у сфері туризму.
Проведення заходів у сфері туризму, зокрема фестивалів районного масштабу.
Презентація можливостей туристично-рекреаційного потенціалу.
Розвиток перспективних форм туризму (культурно-пізнавальний туризм, активні види відпочинку).
 
Очікувані результати:
Підвищення інтересу населення до історичного минулого культури народу та пропагування здобутків національної спадщини
Забезпечення якісної туристичною інформації про туристичні маршрути та культурну спадщину району.
Створення сприятливих умов для задоволення потреб мешканців та туристів у відпочинку на території району.
 
2.10. Споживчий ринок
Проблемні питання:
Зменшення кількості юридичних осіб, що проводять діяльність у сфері роздрібної торгівлі, а особливо у сільській місцевості.
Наявність стихійних торговельних місць і не легалізованих надавачів послуг.
Недосконалість системи контролю за якістю і безпекою продукції, робіт, послуг, яка б гарантувала споживачам придбання товарів належної якості.
 
Основні напрями діяльності:
Сприяння створенню сучасних підприємств торгівлі, розширення їх мережі з урахуванням оптимального розміщення об'єктів, подальше впровадження сучасних стандартів торговельного обслуговування населення.
Проведення ярмаркових заходів з продажу продовольчих товарів та сільськогосподарської продукції власного виробництва безпосередньо від товаровиробників.
Підвищення культури торгівельного обслуговування населення.
Сприяння у забезпеченні потреб населення в побутових послугах першої необхідності, зокрема у сільській місцевості.
 
Інструменти виконання:
Постанова Кабінету Міністрів України від 15.06.2006 №833 «Про затвердження Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів» (із змінами).
 
Очікувані результати:
Поліпшення торгівельного обслуговування сільського населення.
Збільшення обороту роздрібної торгівлі району у 2019 у порівнянні з очікуваними даними 2018 року на 2,6%.
 
2.11. Розвиток системи публічних закупівель
Проблемні питання:
Недостатній фаховий рівень спеціалістів, які забезпечують проведення публічний закупівель.
Недотримання замовниками порядку та процедур щодо проведення закупівель через електронну систему ProZorro.
 
Основні напрями діяльності:
Забезпечити участь спеціалістів, які забезпечують проведення публічних закупівель у семінарах.
Проводити роз’яснювальну роботу, із залучення фахових експертів – аналітик,щодо проведення закупівель через електронну систему ProZorro.
 
Інструменти виконання:
Закон України «Про публічні закупівлі»
Розпорядження голови районної державної адміністрації та районної ради від 29.07.2016 № 163/19 «Про застосування системи електронних закупівель».
 
Очікувані результати:
Підвищення ефективності використання бюджетних коштів розпорядниками бюджетних коштів.
Підвищення фахового рівня спеціалістів, які забезпечують проведення публічний закупівель.
 
3. Соціальні стандарти та рівень життя населення
 
3.1. Заробітна плата
Проблемні питання:
Застосування режимів неповної зайнятості працівників.
Використання робочої сили без офіційного оформлення трудових відносин з роботодавцями.
Відтік робочої сили до регіонів з високими заробітними платами.
Значна кількість робочих місць пропонується з виплатою у мінімальному розмірі заробітної плати.
Виплата значної частини заробітної плати «в конвертах».
 
Основні напрями діяльності:
Проведення роз’яснювальної роботи серед населення і роботодавців з питань дотримання законодавства з праці та щодо негативних наслідків виплати «тіньової» заробітної плати.
Активізація роботи робочої групи з легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення.
Вивчення та аналіз причин мінімізації заробітної плати, достовірності запровадження не повного робочого дня суб’єктами господарювання.
 
Очікувані результати:
Забезпечення ефективної діяльності робочої групи з легалізації виплати заробітної плати та зайнятості населення.
Забезпечення позитивної динаміки росту середньомісячної заробітної плати найманих працівників та створення нових робочих місць з високим рівнем оплати праці.
Дотримання законодавства з оплати праці суб’єктами господарювання усіх форм власності.
З урахуванням зростання мінімальної заробітної плати до 4173, середній розмір номінальної заробітної плати штатних працівників району у 2019році зросте на 11,8%і становитиме 7600 грн..
 
3.2. Пенсійне забезпечення
Проблемні питання:
Значними залишаються борги до Пенсійного фонду України, в тому числі підприємств-банкрутів.
Низькі темпи скорочення заборгованості зі сплати страхових внесків.
Всі підприємства боржники мають безнадійний статус.
Недостатність власних коштів на забезпечення потреби на виплату пенсій.
 
Основні напрями діяльності:
Забезпечення сталого і своєчасного фінансування пенсійних виплат.
Забезпечення своєчасного перерахунку пенсій та допомог, визначених на державному рівні.
Забезпечення повноти застосування  передбачених законодавством заходів впливу до платників – боржників та їх посадових осіб з метою скорочення заборгованості перед Пенсійним фондом.
Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи з роботодавцями, фізичними особами-підприємцями щодо виплати заробітної плати працівникам на рівні не меншому за мінімальний та залежності зарахування страхового стажу від повної сплати внесків.
 
Очікувані результати.
Забезпечення своєчасного та в повному обсязі фінансування виплат пенсій і грошової допомоги пенсіонерам району з урахуванням їх підвищень на державному рівні.
Зменшення заборгованості зі сплати строкових внесків.
 
3.3. Ринок праці
Проблемні питання:
Працевлаштування сільських жителів, адже в багатьох селах немає жодного роботодавця. Сільськогосподарські підприємства, що діяли на території сіл, на даний час або не функціонують, або заробітна плата в них мінімальна.
Порушення трудового законодавства, у т.ч. в частині нелегальної зайнятості та недотримання мінімальних гарантій з оплати праці.
Більше ніж у третині вакансій роботодавці пропонують мінімальну заробітну плату;
Найбільша конкуренція на одне вільне робоче місце (23 безробітних на 1 зареєстровану вакансію).
Професійно-кваліфікаційний рівень значної частини незайнятих громадян не відповідає сучасним вимогам ринку праці, а зменшення потреби в робочій силі спричиняє зростання конкуренції на одне вільне робоче місце.
Відсутність соціальної інфраструктури у багатьох населених пунктах, зокрема дитячих садків, що унеможливлює працевлаштування жінок, які мають дітей у віці до 6-ти років.
 
Основні напрями діяльності:
Надання інформаційних, профорієнтаційних послуг, створення банку вакансій та пошук підходящої роботи.
Працевлаштування неконкурентоспроможних верств населення на новостворені робочі місця (в тому числі з компенсацією єдиного внеску за рахунок коштів Фонду страхування на випадок безробіття).
Стимулювання роботодавців до створення нових робочих місць в пріоритетних видах економічної діяльності та працевлаштування на такі робочі місця зареєстрованих безробітних, в тому числі шляхом надання роботодавцям компенсації єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за рахунок коштів Фонду страхування на випадок безробіття.
Сприяння самозайнятості та підприємницькій діяльності, в тому числі шляхом виплати допомоги по безробіттю одноразово.
Підвищення конкурентної здатності незайнятих громадян шляхом організації професійного навчання.
Залучення безробітного населення до громадських робіт за договорами з органами місцевого самоврядування на умовах спів фінансування.
Вдосконалення надання профорієнтаційних послуг населенню за принципом адресності, наданні конкретної допомоги клієнтам (як безробітним, так і роботодавцям) з врахуванням особливостей ринку праці.
Підготовка безробітних під конкретні замовлення роботодавців, з обов’язковим працевлаштуванням після навчання безпосередньо на виробництві.
Створення відповідних умов громадянам, які не зайняті трудовою діяльністю, так і тим, хто бажає змінити місце роботи, оперативного отримання інформації про можливість працевлаштування в різних регіонах України, не звертаючись безпосередньо до центрів зайнятості.
Проведення семінарів, зустрічей, круглих столів за участю представників владних структур, роботодавців та громадських організацій з метою поглиблення їх взаємодії зі службою зайнятості та роз’яснення її можливостей у задоволення потреб роботодавця у висококваліфікованих кадрах та в доборі підходящої роботи для незайнятого населення.
 
Інструменти виконання:
Районна програма зайнятості населення в Ємільчинському районі на 2018-2020 роки проект).
 
Очікувані результати:
Підвищення рівня зайнятості та зниження рівня безробіття населення.
Охоплення професійним навчанням безробітних.
Підвищення конкурентоздатності робочої сили та забезпечення рівня працевлаштування після професійного навчання.
Надання безробітним послуг з професійної орієнтації.
Залучення безробітних до громадських робіт та до інших робіт тимчасового характеру.
 
3.4. Соціальний захист населення.
Проблемні питання:
Збільшується кількість учасників антитерористичної операції та члени їх сімей, які потребують першочергової соціальної допомоги та підтримки, в тому числі матеріальної.
 
Основні напрями діяльності:
Підвищення рівня фінансового забезпечення соціальних програм та своєчасна виплата розмірів соціальної допомоги.
Забезпечення виплат державних видів допомоги у розмірах визначених Державним бюджетом України 2019 рік.
Забезпечення соціальних виплат громадянам, які постраждали в наслідок Чорнобильської катастрофи у розмірах визначених Державним бюджетом України 2019 рік.
Забезпечення виплат учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей, які потрапили у складні життєві умови.
Забезпечення виплат грошової допомоги членам сімей загиблих учасників антитерористичної операції
Компенсація перевізникам за пільговий проїзд з районного бюджету та бюджетів сіл і селищних бюджетів.
 
Інструменти виконання:
Закон України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми».
Закон України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям».
Закон України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам»
Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».
Постанова Кабінету Міністрів України від 02.08.2000 року №1192 «Про надання щомісячної грошової допомоги малозабезпеченій особі, яка проживає разом з інвалідом І-ІІ групи внаслідок психічного розладу, який за висновками лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду,на догляд за ним».
Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2004 року №558 «Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги».
Районна програма забезпечення пільгами окремих категорій громадян на 2016-2020 роки.
 
Очікувані результати:
Надання державної допомоги 1677 сім’ям  з дітьми.
Надання державної соціальної допомоги 694 малозабезпеченим сім’ям.
Надання житлових субсидій 6,0 тис. громадянам.
Забезпечення своєчасних соціальних виплат громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, у розмірах,визначених Законом України «Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» та Законом України «Про Державний бюджет України на 2019 рік».
Забезпечення громадянам пільгових категорій безкоштовним проїздом.
 
3.5. Охорона здоров’я населення
Проблемні питання:
Погіршення стану здоров'я населення, високі показники смертності осіб працездатного віку, скорочення очікуваної тривалості життя, нерівність у доступності медичної допомоги.
Складною є демографічна ситуація у районі за рахунок зменшення народжуваності та збільшення смертності населення.
Залишається високим показник малюкової смертності.
Відмічаються високі показники захворюваності на туберкульоз, онкозахворювання, хвороби серцево-судинної системи, цукровий діабет, виявлення їх у пізніх стадіях.
Низький відсоток щепленості населення, спричинений нерегулярним постачанням вакцин та великою кількістю відмов батьків від щеплень.
Не укомплектовані кадрами заклади охорони здоров’я, в тому числі у сільській місцевості.
Відсутність єдиної оперативно-диспетчерської служби центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
 
Основні напрями діяльності:
Поліпшення надання медичної допомоги дітям і матерям.
Забезпечення зниження показника малюкової смертності.
Зменшення захворюваності на туберкульоз, онкологічні захворювання, захворювання серцево-судинної та нервової системи, цукровий діабет, інфекційні хвороби, в тому числі ВІЛ/СНІД, раннє їх виявлення.
Впровадження нових методів діагностики та лікування в лікувально-профілактичних закладах району.
Підвищення ефективності та якості надання невідкладної медичної допомоги.
 
Очікувані результати:
Зниження малюкової смертності.
Зниження рівня захворюваності населення на туберкульоз, зменшення смертності від нього та питомої ваги занедбаних форм.
Зниження захворюваності на інфаркт міокарда, мозкові інсульти та смертності від них.
Зменшення ускладнень від цукрового діабету.
Збільшення питомої ваги злоякісних новоутворень, виявлених в ранніх стадіях.
Зниження рівня смертності від онкологічних захворювань.
Забезпечення необхідним лікуванням та харчуванням хворих на орфанні захворювання, покращення якості їх життя.
Забезпечення на 100% препаратами хворих на ВІЛ інфекцію та СНІД, які отримують антивірусну терапію.
Зниження показника смертності від СНІДу.
Підвищення рівня задоволеності населення району наданням медичної допомоги.
Інструменти виконання:
Районна програма забезпечення громадян , які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального дієтичного споживання на 2016-2019 роки.
Районні заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет.    
Районні заходи по зниженню рівня малюкової смертності.
 
3.6. Освіта
Проблемні питання:
Необхідність подальшого розвитку мережі постійно діючих дошкільних навчальних закладів у сільській місцевості.
Необхідність підвищення рівня охоплення інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами.
Недостатнє фінансування закладів освіти у щорічних поточних ремонтах загальноосвітніх навчальних закладів.
Забезпечення учнів 5-11 класів гарячим харчуванням.
Недостатність забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів обладнанням для навчальних кабінетів.
Поновлення матеріально – технічної бази загальноосвітніх шкіл (меблі, кухонне обладнання, спортивний інвентар).
Забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів якісною проточною питною водою.
 
Основні напрями діяльності:
Забезпечення належного функціонування та розвитку дошкільної освіти: охоплення обов’язковою дошкільною освітою дітей 5-річного віку.
Забезпечення гарячим харчуванням учнів 1-4 класів у загальноосвітніх навчальних закладах району.
Забезпечення учнів пільгових категорій безкоштовним гарячим харчуванням у відповідності до норм.
Забезпечення безкоштовного перевезення школярів та вчителів сільської місцевості, що його потребують.
Зміцнення та приведення у відповідність до санітарно-гігієнічних вимог матеріально-технічної бази загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів.
Організація роботи таборів відпочинку на базі загальноосвітніх навчальних закладів.
Підключення ДНЗ до мережі Інтернет.
 
Пріоритетні завдання відділу освіти :
Доступність на якість надання освітніх послуг кожної дитини.
Реалізація оновлених програм початкової школи та нових підходів до оцінювання знань учнів.
Розширення мережі інклюзивних та спеціальних класів
Надання відповідної методичної допомоги тим , хто працює з дітьми з особливими освітніми потребами в умовах ЗНЗ.
Створення безпечних умов для навчання і виховання.
Продовження практики оновлення матеріальної бази спортивних залів та збереження спортивних споруд.
 
Інструменти виконання:
Районна програма «Шкільний автобус».
Районна програма «Організація харчування учнів в загальноосвітніх закладах».
 
Очікувані результати:
Всебічний розвиток дитини як особистості, розвиток її талантів, розумових, творчих і фізичних здібностей, формування цінностей і необхідних компетентностей для її успішної самореалізації.
Охоплення 95% дітей дошкільного віку та 100% дітей 5-тирічного віку різними формами дошкільної освіти.
Приведення мережі загальноосвітніх навчальних закладів у відповідність до потреб.
Забезпечення учнів пільгових категорій безкоштовним гарячим харчуванням у відповідності до норм.
Забезпечення   безкоштовного підвезення всіх учнів та вчителів, які його потребують, до місця навчання та роботи.
Наявність проточної питної води у загальноосвітніх закладах району.
 
3.7. Культура.
Проблемні питання:
Необхідність проведення модернізації закладів культури для ведення повноцінної, на належному рівні.
Неповна зайнятість працівників сільських установ культури.
Недостатнє поповнення бібліотечного фонду.
Слабка матеріально – технічна база закладів культури.
 
Основні напрями діяльності:
Проведення капітальних та поточних ремонтів закладів культури.
Відродження, збереження та розвиток народних художніх промислів, створення ремісничого центру при центральній районній бібліотеці.
Збереження кількості аматорських художніх колективів .
Участь у міжнародних, всеукраїнських, обласних, районних фестивалях, конкурсах, оглядах творчості, виставках, культурно-освітніх проектах, семінарах.
 
Очікувані  результати:
Забезпечення вільного доступу широких верств населення до надбань українського мистецтва; створення умов для масової аматорської творчості.
Збереження мережі закладів культури у селах.
Вільний доступ широких верств населення, особливо соціально-незахищених, до надбання українського мистецтва.
 
3.8. Розвиток фізичної культури та спорту, забезпечення здорового способу життя
Проблемні питання:
Недостатня забезпеченість спортивними об’єктами для занять фізичною культурою та спортом.
Облаштування спортивними спорудами загальноосвітніх закладів.
Невідповідність матеріально-технічної бази для забезпечення фізкультурно-оздоровчої діяльності потребам населення за місцем проживання, роботи та в місцях масового відпочинку, у тому числі у сільській місцевості.
 
Основні напрями діяльності:
Створення умов для фізичного виховання і спорту в усіх навчальних закладах,
Забезпечення розвитку дитячого резервного спорту.
Забезпечення  утримання, ремонту, реконструкції  спортивних споруд.
Забезпечення підготовки  та участі спортсменів району у спортивно-масових заходах районного, обласного, всеукраїнського, міжнародного рівнів.
Продовження проведення робіт по облаштуванню плавального басейну МСК «Юність»   смт.Ємільчине.
 
Очікувані результати:
Поступове зростання рівня охоплення населення усіма видами фізкультурно-оздоровчої роботи.
Поліпшення результативності виступів спортсменів району на офіційних змаганнях Всеукраїнського та міжнародного рівнів, забезпечення покращення місця району у рейтингу області за показниками розвитку фізичної культури та спорту.
Повноцінне та стабільне фінансування галузі сприятиме у збільшенні кількості призерів всеукраїнських та міжнародних змагань.
Створення належних матеріально-технічних та фінансових умов для розвитку пріоритетних видів спорту.
 
3.9. Молодіжна і сімейна політика
Проблемні питання:
Недостатність коштів для фінансування довготермінового пільгового молодіжного кредитування за рахунок коштів Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву та часткової компенсації відсоткової ставки кредитів комерційних банків молодим сім’ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла;
Відсутність системності в роботі з національно-патріотичного виховання дітей та молоді;
Не розроблений механізм з реалізації молодіжної політики на рівні об’єднаних територіальних громад.
 
Основні напрями діяльності:
Застосування кращих досягнень світової та європейської практики формування та реалізації заходів у молодіжній сфері.
Проведення заходів спрямованих на підвищення престижу військової служби.
Впровадження здорового способу життя.
Житлове кредитування молоді.
 
Інструменти виконання:
Районна програма «Молодь і родина Ємільчинщини» на 2017-2020 роки;
 
Очікувані результати:
Проведення заходів з активізації національно-патріотичного виховання дітей та молоді.
Проведення заходів спрямованих на популяризацію та утвердження здорового і безпечного способу життя серед молоді.
Забезпечення надання пільгових довготермінових кредитів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) і придбання житла.
 
3.10. Соціальна робота з сім’ями, дітьми та молоддю.
Проблемні питання:
Необхідність раннього виявлення, оцінки потреб у наданні соціальних послуг, здійсненні соціального супроводу сімей з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах, попередження дитячої бездоглядності та безпритульності, соціального сирітства.
Надання соціальних послуг, учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей, сім’ям та особам, переміщеним з тимчасово окупованої території та районів проведення ООС.
 
Основні напрями діяльності:
Забезпечення якості надання соціальних послуг сім’ям, дітям та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги у їх подоланні.
Забезпечення дотримання Типових стандартів надання соціальних послуг різним категоріям сімей, дітей та молоді.
Сприяння у запровадженні послуги патронату над дитиною відповідно до потреб територіальних громад.
Здійснення оцінки потреб дітей та сімей, які опинилися у складних обставинах, у тому числі сімей учасників антитерористичної операції та внутрішньо переміщених осіб, здійснення соціального супроводу таких сімей, матерів, які мають намір відмовитися від новонародженої дитини, неповнолітніх, які звільнились з місць позбавлення волі, а також при потребі сімей опікунів, піклувальників, усиновителів.
 
 Інструменти виконання:
Закон України «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю»;
Закон України «Про соціальні послуги»;
Закон України «Про охорону дитинства»;
Закон України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»;
Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення соціального захисту дітей та підтримки сімей з дітьми»;
Закон України «Про запобігання та протидію домашньому насильству».
 
Очікувані результати:
Забезпечення соціальної та психологічної підтримки учасників бойових дій та внутрішньо переміщених осіб, організація надання їм допомоги з урахуванням визначених потреб.
Надання соціальної допомоги дітям, молоді, різним категоріям сімей.
Раннє виявлення, оцінки потреб, надання  соціальних послуг, здійснення соціального супроводу сімей з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах.
 
3.11. Захист прав та інтересів дітей.
Проблемні питання:
Забезпечення житлових прав дітей–сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
 
Основні напрями діяльності:
Захист прав дітей різних категорій:
соціальне забезпечення та підтримка сімей з дітьми;
запобігання соціальному сирітству, подолання бездоглядності та безпритульності серед дітей;
соціальний захист дітей-сиріт, дітей-позбавлених батьківського піклування;
здійснення системного контролю за умовами проживання та виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які утримуються в сімейних формах виховання, та у сім’ях, де батьки, або особи, що їх замінюють, ухиляються від виконання батьківських обов'язків.
захист прав дітей, які вчинили правопорушення;
захист житлових та майнових прав дітей-сиріт, дітей-позбавлених батьківського піклування;
Культурний і духовний розвиток дитини.
Підвищення ролі територіальної громади у вирішенні питань захисту прав та розвитку дітей.
 
Очікувані результати:
Зменшення кількості дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа не забезпечених житлом.
Збільшення кількості дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, охоплених сімейними формами виховання.
Зменшення кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих в інтернатні заклади.
 
Інструменти виконання:
Районна програма виконання заходів Державної соціальної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2021 року» (проект).
Районна Програма забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та осіб з їх числа на 2018-2022 роки.
 
4. Безпека життєдіяльності.
 
4.1. Природна і техногенна безпека
Проблемні питання:
Нестабільність фінансово-економічного становища на більшості підприємств району, що обмежує виділення коштів на здійснення заходів у сфері техногенної безпеки, цивільного захисту населення і територій.
На території району розташовано 6 потенційно небезпечних об’єктів, які відповідно до Кодексу цивільного захисту України, підлягають облаштуванню автоматизованими системами раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення у разі їх виникнення.
Удосконалення системи реагування на ситуації техногенного і природного характеру.
Потребує покращення стан гарантованого оповіщення  населення, керівного складу району у разі загрози виникнення та при виникненні надзвичайних ситуацій, стан накопичення матеріальних резервів для ліквідації надзвичайних ситуацій, забезпечення постраждалого населення;
Неналежний технічний стан захисних споруд цивільної оборони.
Завершення інвентаризації заборонених та не придатних до використання хімічних засобів захисту рослин.
 
Основні напрями діяльності:
Забезпечення виконання заходів, спрямованих на запобігання виникнення надзвичайних ситуацій:  
- зниження рівня техногенної безпеки;
- зменшення негативного впливу несприятливих погодних умов на життєдіяльність населення та функціонування об’єктів життєзабезпечення району;
- створення та накопичення місцевого та об’єктового матеріального резерву для ефективного попередження та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру;
- здійснення інформаційного забезпечення у сфері цивільного захисту;
- приведення у належний стан та утримання в готовності до використання наявного фонду ПРУ споруд.
Організація створення автоматизованих систем раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення у разі їх виникнення підвищеної небезпеки.
Завершення проведення інвентаризації захисних споруд.
Проведення роботи щодо затарення заборонених та не придатних до використання хімічних засобів захисту рослин у хімічну стійку тару.
 
Інструменти виконання
Закон України «Про захист населення територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру»
Комплексна програма забезпечення пожежної та техногенної безпеки, захисту населення і території Ємільчинського району від надзвичайних ситуацій на 2016-2020 роки.
 
Очікувані результати:
Своєчасне виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій техногенного походження.
Зниження ймовірного ризику виникнення надзвичайних ситуацій на потенційно небезпечних об`єктах, загибелі людей на них, зменшення матеріальних втрат.
Покращення стану техногенної безпеки на території району.
 
4.2. Протипожежний захист
Проблемні питання:
Стан протипожежного водопостачання перебуває на неналежному рівні, що суттєво ускладнює організацію пожежогасіння.
Переважна більшість сільських поселень району знаходяться поза нормативними межами зон виїзду пожежних команд.
Стан протипожежного захисту закладів освіти, охорони здоров`я, культури та установ соціальної сфери не забезпечує безпечних умов перебування людей на них.
 
Основні напрями діяльності:
Створення боєздатних місцевих пожежних команд.
Приведення у робочий стан протипожежного водопостачання у населених пунктах району.
Визначення місць дислокації місцевих пожежних команд у населених пунктах району відповідно до вимог нормативних документів та з урахуванням раціонального перекриття територій зонами виїздів підрозділів.
Проведення роботи по створенню об'єктів спільного користування - підрозділів місцевої пожежної охорони, їх утриманню, укладанню угод між органами місцевого самоврядування та лісогосподарськими і сільськогосподарськими підприємствами на виконання заходів із забезпечення пожежної безпеки у населених пунктах.
Організаційне забезпечення у сфері пожежної безпеки.
Інформаційне забезпечення у сфері пожежної безпеки.
 
Інструменти виконання:
Комплексна програма забезпечення пожежної та техногенної безпеки, захисту населення і території Ємільчинського району від надзвичайних ситуацій на 2016-2020 роки.
 
Очікувані результати:
Забезпечення належних умов для виконання завдань за призначенням пожежно-рятувальними підрозділами.
Зниження ймовірного ризику виникнення пожеж та загибелі людей на них, зменшення матеріальних втрат від пожеж.
Покращення стану пожежної безпеки на території району.
 
4.3 Охорона навколишнього природного середовища
Проблемні питання
Незадовільна якість поверхневих вод у зв’язку із забрудненням поверхневих вод району скидами неочищених та недостатньо очищених стічних вод безпосередньо у водні об’єкти .
Високе техногенне навантаження на навколишнє середовище.
Недостатній рівень екологічної освіти населення та його поінформованості є одним із чинників погіршення екологічного стану навколишнього середовища.
 
Основні напрями діяльності:
Очистка стічних вод, поліпшення технічного стану та благоустрій водойм.
Охорона та раціональне використання природних ресурсів.
 
Інструменти виконання
Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища»
 
Очікувані результати:
Скорочення скиду забруднюючих речовин у водні об’єкти району.
Зменшення техногенного навантаження на навколишнє природне середовище.
 
4.4 Забезпечення законності і правопорядку
Проблемні питання
Збільшення кількості тяжких злочинів та злочинів середньої тяжкості.
Збільшення кількості злочинів скоєних малолітніми та неповнолітніми особами.
Зростання кількості злочинів, вчинених особами, які раніше їх вчиняли.
Підвищення оперативності реагування на повідомлення та заяви громадян про правопорушення та злочинні посягання.
 
Основні напрями діяльності:
Протидія організованій злочинності.
Надання допомоги населенню та якісних сервісних послуг.
Попередження розповсюдження наркозлочинності на території району, насамперед серед молоді.
Встановлення в публічних місцях засобів відео спостереження.
Забезпечення відкритості інформаційної політики, взаємодія з ЗМІ щодо оперативного інформування та надання фахових коментарів про діяльність відділення поліції.
 
Інструменти виконання
Комплексна програма забезпечення охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки і порядку в Ємільчинському районі на 2016-2020 роки.
 
Очікувані результати:
Підвищення рівня захищеності громадян від кримінальних проявів.
Зменшення кількості вчинених кримінальних та адміністративних правопорушень.
Зниження загального  рівня злочинності, у тому числі тяжких злочинів, проти життя та здоров’я громадян, пограбувань, фактів шахрайства.
Зниження кількості злочинів на вулицях та в громадських місцях.
Зменшення фактів незаконного обігу збої.
Запобігання проявам торгівлі людьми.
Зниження кількості кримінальних правопорушень вчинених дітьми та стосовно них.
Налагодження соціального діалогу поліції з громадськістю, підвищення рівня довіри громадян до поліції.
 
5. Розвиток інформаційного простору.
Проблемні питання:
Потреба у посиленні інформування населення району щодо реалізації державної та регіональної політики, впровадження реформ
Недостатній рівень громадської активності і дієвості неурядових громадських організацій у процесі визначення стратегічного бачення шляхів вирішення нагальних проблем району.
 
Основні напрями діяльності:
Висвітлення у ЗМІ діяльності райдержадміністрації та органів місцевого самоврядування.
Залучення представників інститутів громадянського суспільства до формування та реалізації регіональної політики шляхом проведення консультацій з громадськістю.
Сприяння розвитку волонтерського руху, підтримка ініціатив громадських організацій  щодо розвитку громадянського суспільства.
Забезпечення прозорості та відкритості  у діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.
Сприяння роботі громадських рад та інших консультативно-дорадчих органів.
Здійснення заходів щодо популяризації серед населення участі у діяльності інститутів громадянського суспільства.
 
Очікувані результати:
Підвищення якості забезпечення потреб населення району в отриманні повної, об'єктивної, різнопланової інформації про життя району, країни та світу.
Висвітлення засобами масової інформації району діяльності райдержадміністрації, її структурних підрозділів.
Залучення громадськості до співпраці з районною державною адміністрацією, врахування думки громадськості, забезпечення діяльності громадської ради при райдержадміністрації.
Популяризація творчості місцевих авторів.
 
6. Розвиток об’єднаних територіальних громад.
Перспективним планом формування територій громад Житомирської області, затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів України від 12.08.2015 № 901(зі змінами внесеними розпорядженням Кабінету Міністрів України від 04.12.2015 №1281), в районі передбачено утворення 2 спроможних територіальних громад.
Станом на 01.01.2019 року в районі утворені Барашівська об’єднана територіальна громада та Ємільчинська об’єднана територіальна громада, які мають уже прямі міжбюджетні відносини з державою
 
Проблемні питання:
Необхідність налагодження медичної інфраструктури в об’єднаних територіальних громадах.
Необхідність запровадження об’єднаними територіальними громадами дієвого механізму управління бюджетним процесом як складової частини управління державними фінансами
Необхідність підвищення рівня кваліфікації працівників об’єднаних територіальних громад з питань застосування та дотримання законодавства.
 
Основні напрями діяльності:
Розвиток медичної інфраструктури (будівництво 1 амбулаторії у Підлубівському старостинському окрузі Ємільчинської селищної ради (ОТГ)).
Підвищення фінансової спроможності місцевих бюджетів об’єднаних територіальних громад.
Недопущення виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості у бюджетній сфері.
Проведення капітальних ремонтів приміщень, впровадження сучасних видів опалення, проведення протипожежних робіт, оновлення матеріально-технічної бази закладів культури об’єднаних територіальних громад та впровадження в них нових форм та методів діяльності.
Реконструкція каналізаційного колектора, діаметром 500мм, по вул. 1 Травня смт.Ємільчине
Покращення роботи щодо виявлення фізичних осіб, праця яких використовується суб’єктами господарювання без укладання трудових угод та без сплати податку на доходи фізичних осіб до місцевих бюджетів.
 
Інструменти виконання:
Закон України «Про добровільне об’єднання територіальних громад».
Закон України «Про місцеве самоврядування».
Закон України «Про освіту».
Закон України «Про соціальні послуги».
Закон України «Про культуру».
Закон України « Про підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості».
Постанова Кабінету Міністрів України від 12.11.1998 №1775 «Про нормативи забезпечення населення клубними працівниками».
Постанова Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 №545 « Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр».
Постанова Кабінету Міністрів України від 09.09.2017 №1588 « Про внесення змін до Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх закладах».
Постанова Кабінету Міністрів України від 29.12.2009 №1417 «Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» (зі змінами).
постанова Кабінету Міністрів України від 22.08.2018 № 654 «Про затвердження Типового положення про мобільну бригаду соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі»;
постанова Кабінету Міністрів України від 22.08.2018 № 655 «Про затвердження Типового положення про притулок для осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі»;
постанова Кабінету Міністрів України від 22.08.2018 № 658 «Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству за ознакою статі»;
розпорядження голови обласної державної адміністрації від 01.02.2017 № 29 «Про заходи щодо легалізації трудових відносин, забезпечення мінімальних гарантій з оплати праці, підвищення рівня заробітної плати».
 
Очікувані результати:
Підвищення доступності та якості медичного обслуговування у сільській місцевості.
Покращення умов для надання послуг дітям з особливими освітніми потребами, які проживають і проживають на території об’єднаної територіальної громади.
Охоплення соціальними послугами одиноких непрацездатних громадян, осіб із інвалідністю, ветеранів війни та праці, які проживають на територіях громад та потребують таких послуг.
Посилення інвестиційної спроможності об’єднаних територіальних громад району.
Здійснення контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення. Запобігання порушень трудового законодавства.
Виконання планових показників надходжень до місцевих бюджетів, затверджених відповідними радами об’єднаних територіальних громад.
Цільове використання бюджетних коштів, забезпечення першочергового фінансування захищених статей видатків бюджету.

         Основні напрями діяльності та заходи по їх реалізації у 2019 році по Ємільчинському району.

№ п/п

Перелік заходів

Виконавці

Термін виконання

Потреба в коштах на реалізацію заходу

Прогнозні обсяги та джерела фінансування у 2019 році (тис.грн.)

Очікуваний результат від реалізації заходу

Всього

у тому числі

державний бюджет

обласний бюджет

Місцеві бюджети

Інші джерела фінансування

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Енергозбереження та впровадження заходів з енергоефективності

Фінансова підтримка населення на впровадження енергоефективних заходів у житлових будинках

1

Здійснення відшкодування частини кредитів, взятих позичальниками у рамках реалізації заходів Програми енергозбереження та енергоефективності Ємільчинського району на 2015-2020рр.

Відділ економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації

 

 

2019

 

 

 

 

В межах коштів поточного фінансування

Підвищення

енергоефективності

у житлових будинках та надання фінансової допомоги позичальникам

 

 

Всього

 

 

-

-

-

-

-

-

-

Розвиток земельних відносин та землевпорядкування територій

Формування ринку земель

1

Проведення грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів

Органи місцевого самоврядування та виконавчої влади, територіальні громади, підрядні організації, які мають ліцензії на виконання землевпорядних робіт, відділ Головного управління Держгеокадастру в Ємільчинському районі

2019

В межах виділених коштів з бюджету

Збільшення надходження коштів до місцевого бюджету

2

Відшкодування втрат сільськогосподарського виробництва

Ємільчинська райдержадміністрація

2019

В межах фінансових можливостей

 

 

всього

 

 

-

-

-

-

-

-

 

Інвентаризація   земель

1

Проведення інвентаризації земель населених пунктів

Відділ Головного управління Держгеокадастру в Ємільчинському районі, органи місцевого самоврядування,територіальні громади, підрядні організації, які мають ліцензії на виконання землевпорядних робіт.

2019

В межах виділених коштів з бюджету

Забезпечення правової урегульованості земельних відносин, наповнення інформаційної бази для ведення державного земельного кадастру, забезпечення раціонального використання земельних ресурсів, виявлення додаткових джерел наповнення бюджету за рахунок плати за землю

2

Проведення інвентаризації земель за межами населених пунктів.

Відділ Головного управління Держгеокадастру в Ємільчинському районі, органи місцевого самоврядування,територіальні громади, підрядні організації, які мають ліцензії на виконання землевпорядних

2019

В межах виділених коштів з бюджету

Проведення інвентаризації земель, для виявлення додаткових джерел наповнення бюджету

 

Всього

 

 

-

-

-

-

-

-

 

Охорона земель

1

Проведення вишукувальних робіт, розробка проектної документації та рекультивація порушених земель

 

Органи місцевого самоврядування та місцеві органи виконавчої влади, територіальні громади

2019

В межах виділених коштів з бюджету

Сприяти проведенню рекультивації земель

2

Проведення поліпшення сільськогосподарських та лісогосподарських угідь

Органи місцевого самоврядування та місцеві органи виконавчої влади, територіальні громади

2019

В межах виділених коштів з бюджету

Поліпшення якісних характеристик грунтів

3

Проведення вишукувальних робіт, розробка проектної документації будівництво та реконструкція протиерозійних гідротехнічних споруд

Органи місцевого самоврядування та місцеві органи виконавчої влади, територіальні громади

2019

В межах виділених коштів з бюджету

Підтримання в належному стані гідротехнічних споруд

 

всього

 

 

-

-

-

-

-

-

 

Землеустрій територій

 

1

 

Встановлення меж населених пунктів

Органи місцевого самоврядування та виконавчої влади, підрядні організації, які мають ліцензії на виконання землевпорядних робіт, відділ Головного управління Держгеокадастру в Ємільчинському районі

2019

В межах виділених коштів з бюджету

Впорядкування адміністративно-територіального устрою та юридичне закріплення фактичних меж населених пунктів. Чітке розмежування територій та визначення земель, що належать до житлової і громадської забудови

 

всього

-

 

-

-

-

-

-

-

-

 

Разом за розділом

-

 

-

-

-

-

-

-

-

Сільське господарство

1

Надання фінансової підтримки сільськогосподарським підприємствам за приріст поголів’я корів молочного та комбінованого напрямів власного відтворення

Відділ агропромислового розвитку райдержадміністрації

2019

 

В межах коштів кошторисних призначень

Збільшення поголів’я корів молочного та комбінованого напрямку і збільшення виробництва молока

2

Сприяти розвитку сільськогосподарських  кооперативів

 

Відділ агропромислового розвитку райдержадміністрації

2019

В межах виділених коштів з державного бюджету

Збільшення надання послуг сільським жителям – членам сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів

 

Всього за розділом

 

 

-

-

-

-

-

-

 

Лісове господарство

1

Відновлення лісів

ДП «Ємільчинське лісове господарство»,

 

2019

Кошти підприємства

Збільшення площі лісів

2

Охорона лісів від пожеж

ДП «Ємільчинське лісове господарство»,

 

2019

Кошти підприємства

Збереження лісових насаджень,фауни

3

Капітальні інвестиції в основні заходи

ДП «Ємільчинське лісове господарство»,

 

2019

Кошти підприємства

Придбання техніки

4

Будівництво лісових доріг

ДП «Ємільчинське лісове господарство»,

 

2019

Кошти підприємства

-

 

Всього за розділом

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Регуляторна політика та розвиток підприємництва

1.

Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка малого підприємництва

Відділ економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури та управління фінансів райдержадміністрації

2019

В межах коштів поточного фінансування

Надання фінансової підтримки суб’єктам підприємницької діяльності

2.

Оприлюднення в засобах масової інформації проектів регуляторних актів

Управління та

відділи   райдержадміністрації

2019

В межах коштів поточного фінансування

Забезпечення гласності та участі суб’єктів підприємництва в розробці нормативно-правових актів

3

Ресурсна та інформаційна підтримка суб’єктів малого та середнього підприємництва

Відділ економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури райдержадміністрації

2019

Не потребує фінансування

удосконалення системи інформаційної підтримки та розширення механізмів ресурсної підтримки.

4

Виготовлення інформаційних матеріалів для залучення додаткових фінансових ресурсів для суб’єктів малого і середнього підприємництва

Відділ економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури

2018

В межах коштів поточного фінансування

Залучення додаткових фінансових ресурсів для розвитку малого і середнього підприємництва.

 

 

Всього по розділу

 

 

-

-

-

-

-

-

 

 

Надання адміністративних послуг

1

Висвітлення інформації про адміністративні послуги та суб’єктів, які надають послуги на веб-сайті райдержадміністрації

ЦНАП,

суб’єкти надання адмінпослуг (за згодою)

2019

Не потребує фінансування

Інформування населення про порядок надання адміністративних послуг

2

Підтримка на належному рівні матеріально-технічного забезпечення ЦНАП Ємільчинської райдержадміністрації

 

ЦНАП

2019

В межах коштів поточного фінансування

Забезпечення діяльності ЦНАПу на належному рівні.

3

Надання консультативно-методологічної допомоги об’єднаним територіальним громадам з питань створення та організації діяльності центрів надання адміністративних послуг

Ємільчинська райдержадміністрація, ЦНАП, об’єднана територіальна громада

2019

Не потребує фінансування

Створення зручних умов для обслуговування громадян територіальної громади та скорочення часу на отримання адміністративних послуг

4

Покращення якості надання адміністративних послуг, забезпечення оперативності та зручності для суб’єктів звернень.

Ємільчинська райдержадміністрація, ЦНАП

2019

В межах поточного фінансування

Вільний доступ населення до інформації щодо порядку, умов, строків, вартості (у разі платності) надання адміністративних послуг

 

Всього за розділом

 

 

-

-

-

-

-

-

 

Конкуренція та демонополізація

1.

Дотримання конкурсних засад при визначенні суб'єктів господарювання, яким надається право здійснювати певні види господарської діяльності

 

Райдержадміністрація, районна рада

 

 

 

2019

Не потребує фінансування

Забезпечення рівних прав та рівних можливостей для отримання необхідних дозволів у господарській діяльності

2.

Забезпечення рівних умов здійснення підприємницької діяльності для всіх суб'єктів господарювання, незалежно від форм власності

Райдержадміністрація, районна рада

2019

Не потребує фінансування

Забезпечення створення конкурентних відносин на ринку товарів(робіт, послуг)

 

Ринок праці

1

Надання профорієнтаційних послуг особам, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних конкурувати на ринку праці:

- проведення тематичних семінарів для цільових груп населення;

- надання індивідуальних професійних та психологічних консультацій з професійного відбору та професійної орієнтації.

Ємільчинська філія Житомирського ОЦЗ

2019

В межах коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття

Сприяння зайнятості осіб, які потребують захисту

2

Надання профорієнтаційних послуг інвалідам Сприяння зайнятості інвалідів.

Ємільчинська філія Житомирського ОЦЗ

2019

В межах коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття

Збільшення рівня працевлаштування інвалідів та орієнтування на профпідготовку та перепідготовку.

3

Працевлаштування безробітних з числа молоді, а також інших категорій громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню на новостворені робочі місця шляхом надання компенсації єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування роботодавцям з Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття

Ємільчинська філія Житомирського ОЦЗ

2019

В межах коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття

Збільшення рівня працевлаштування молоді, стимулювання роботодавців до створення нових робочих місць

4

Працевлаштування безробітних

на новостворені в пріоритетних видах економічної діяльності робочі місця   шляхом надання компенсації єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування роботодавцям з Фонду загальнообов’язкового державного

соціального страхування України на випадок безробіття

Ємільчинська філія Житомирського ОЦЗ

2019

В межах коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття

Збільшення рівня працевлаштування безробітних, стимулювання роботодавців до створення нових робочих місць

5

Професійне навчання інвалідів з числа безробітних громадян, в т.ч. за рахунок коштів Фонду соціального захисту інвалідів та коштів підприємств замовників кадрів, які здійснюють навчання.

Ємільчинська філія Житомирського ОЦЗ

2019

В межах коштів Фонду соціального захисту інвалідів та підприємств замовників

Підвищення професійності безробітних, зацікавленості підприємств у створенні нових робочих місць

6

Поширення нових форм та напрямів професійного навчання безробітних, в т.ч. за модульною системою, за індивідуальними планами і програмами та стажування безпосередньо на роб

Ємільчинська філія Житомирського ОЦЗ

2019

В межах коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття

Збільшення рівня професійного навчання та перепідготовки безробітних методом стажування на робочих місцях

7

Розширення переліку професій та напрямів підвищення кваліфікації безробітних. Залучення до професійного навчання молоді, жінок, осіб, які мешкають в сільській місцевості. Здійснення підготовки кадрів для сільського господарства. Сприяння професійному навчанню безробітних для сфери побутового обслуговування населення за участю професійно-технічних навчальних закладів.

Ємільчинська філія Житомирського ОЦЗ

2019

В межах коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття

 

8

Залучення незайнятих громадян, насамперед молоді, до суспільно-корисної праці шляхом участі в громадських роботах (на умовах співфінансування спільно з органами місцевого самоврядування) та тимчасових роботах.

Ємільчинська філія Житомирського ОЦЗ

2019

В межах коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття та коштів місцевих бюджетів

Збільшення рівня соціального захисту молоді

9

Здійснення інформаційно-роз’яснювальних заходів з питань діяльності служби зайнятості серед населення, роботодавців та громадськості через електронні та друковані засоби масової інформації

Ємільчинська філія Житомирського ОЦЗ

2019

В межах коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття

Збільшення   доступу до інформації про роботу центру зайнятості

 

Будівництво   об’єктів соціальної сфери та житлова політика.

1

Облаштуванняплавального бассейну в МСК «Юність»

смт. Ємільчино.

Ємільчинська селищна рада,

2019

Відповідно до проекту

В межах фінансових можливостей

Покращення фізкультурно-спортивної роботи та оздоровлення жителів району

2

Реконструкція каналізаційного колектора Д 500мм в смт. Ємільчине

Ємільчинська селищна рада,

2019

Відповідно до проекту

В межах фінансових можливостей

Стабільна робота каналізаційної мережі

3

Реконструкція очисних споруд каналізації смт. Ємільчине

Ємільчинська селищна рада,

2019

Відповідно до проекту

В межах фінансових можливостей

Запобігання скиданню неочищених стічних вод в р. Уборть

4

Проведення реконструкції приміщення амбулаторії в с. Велика Цвіля

Великоцвілянська сільська рада

2019

Відповідно до проекту

В межах фінансових можливостей

Сприяти розвитку закладів охорони здоров’я у сільській місцевості

5

Будівництво приміщення амбулаторії в с. Підлуби

Ємільчинська селищна рада,

2019

Відповідно до проекту

В межах фінансових можливостей

Сприяти розвитку закладів охорони здоров’я у сільській місцевості

6

Будівництво центру надання адміністративних послуг

Барашівська сільська рада

2019

Відповідно до проекту

В межах фінансових можливостей

Забезпечення населення якісним адміністративними послугами

7

Будівництво вуличного освітлення в селах Підлуби, Медведове, Березники,,Андрієвичі

Ємільчинська селищна рада,

2019

Відповідно до проекту

В межах фінансових можливостей

Покращення благоустрою сіл

 

Всього

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Шляхове господарство

1

Поточний середній ремонт дороги С 060624 а\д Під"ізд до с. Горбове км 0+000 - км 3+900

 

Управління дорожнього будівництва та інфраструктури облдержадміністрації

2019

В межах коштів поточного фінансування

Ремонт 3,9 ким дороги

2

Поточний середній ремонт дороги С 060546 Бараші – Ємільчине ч/з Вірівку, Хутір –Мокляки км 0+000 км 2+800

Управління дорожнього будівництва та інфраструктури облдержадміністрації

2019

В межах коштів поточного фінансування

Ремонт 2,8 км автомобільної дороги

3

Поточний середній ремонт дороги С 060509 Бараші – ємільчине ч/з брідок, Рихальськ, куліші км 0+000 км 2+200

Управління дорожнього будівництва та інфраструктури облдержадміністрації

2019

В межах коштів поточного фінансування

Ремонт 2,2 км автомобільної дороги

4

Проведення робіт по експлуатаційному утриманню автомобільної дороги О 061626 /М-07/-Чижівка ч/з Осівку-Ємільчине-Серби км 3+000 км 26+600, км 30+230 - км 43+500

 

Управління дорожнього будівництва та інфраструктури облдержадміністрації

2019

В межах коштів поточного фінансування

Ремонт 37,1км автомобільної дороги

5

Поточний середній ремонт дороги С 060506 а\д Куліші Андрієвичі км 0+000 - км 9+800

 

Управління дорожнього будівництва та інфраструктури облдержадміністрації

2019

В межах коштів поточного фінансування

Ремонт 9,8 км автомобільної дороги

6

Поточний середній ремонт дороги С 060510 а\д Дуга-Рясне-В.Яблунець км 21+000 - км 24+000

 

Управління дорожнього будівництва та інфраструктури облдержадміністрації

2019

В межах коштів поточного фінансування

Ремонт 3,0 км дороги

7

Поточний середній ремонт дороги С 060525 Камяногірка - Мокляки, км 0+000 - км 3+900

Управління дорожнього будівництва та інфраструктури облдержадміністрації

2019

В межах коштів поточного фінансування

Ремонт 3,9 км автомобільної дороги

8

Проведення робіт по експлуатаційному утриманню автомобільної дороги С 060526 Ємільчине – Нітіне км 0+000 км 3+900

Управління дорожнього будівництва та інфраструктури облдержадміністрації

2019

В межах коштів поточного фінансування

Ремонт 3,9 км автомобільної дороги

9

Проведення робіт по експлуатаційному утриманню автомобільної дороги С 060509 Сорочень - Будо- Бобриця – Синявка км 0+000 км 10+000

Управління дорожнього будівництва та інфраструктури облдержадміністрації

2019

В межах коштів поточного фінансування

Ремонт 10 км автомобільної дороги

10

Проведення ремонту дорожнього покриття вулиць і доріг комунальної власності

 

Виконкоми селищних та сільських рад

 

2019

В межах коштів поточного фінансування

Підтримка проїзної спроможності автомобільних доріг

11

Заходи з безпеки дорожнього руху.

Виконкоми селищних та сільських рад

 

2019

В межах коштів поточного фінансування

Створення безпечних умов руху на автомобільних дорогах

12

Проведення освітлення вулиць та доріг у населених пунктах району

Виконкоми селищних та сільських рад

 

2019

В межах коштів поточного фінансування

Створення безпечних умов руху

-

 

Всього

 

-

 

-

-

-

-

-

-

-

-

Охорона здоров'я

Поліпшення надання допомоги дітям

1

Придбання препарату          

«Сурфактант» для лікування дихальних розладів у новонароджених

ЦРЛ, РДА

2019

 

34,0

34,0

-

-

34,0

-

Покращення якості надання невідкладної допомоги ново-народженим

2

Придбання препарату «Реваціо»

КНП «ЦПМСД», РДА

2019

 

70,0

70,0

-

-

70,0

-

Покращення якості надання невідкладної допомоги дітям

 

всього

-

-

104,0

104,0

-

-

104,0

-

-

Поліпшення надання медичної допомоги стаціонарним хворим

1

Забезпечення придбання необхідного діагностично-лікувального обладнання для хірургічного, операційного, інфекційного, пологового, терапевтичного, педіатричного відділень

ЦРЛ, РДА

 

2019

В межах фінансових можливостей

-

Покращення якості надання медичної допомоги

2

Придбання апаратури та обладнання для відео спостереження у відділеннях стаціонару

ЦРЛ, РДА

 

2019

В межах фінансових можливостей

-

 

 

Всього

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Реалізація заходів спрямованих на подолання епідемії туберкульозу, ВІЛ-інфекції /СНІДУ

1

Забезпечення безкоштовного обстеження на ВІЛ-інфекцію різних категорій населення

ЦРЛ, Ємільчинське відділення поліції

 

2019

12,5

12,5

-

-

12,5

-

Вчасне виявлення ВІЛ- інфекції

2

Забезпечити адаптованими молочними сумішами дітей першого року життя, які народились від ВІЛ- інфікованих матерів.

 

ЦРЛ, РДА

 

2019

4,0

4,0

-

-

4,0

-

Покращення якості харчування дітей , які народились від ВІЛ- інфікованих жінок

3

Придбання для ЄЦРЛ люмінесцентного мікроскопу

РДА,ЦРЛ

2019

 

50,6

 

 

50,6

 

-

-

 

50,6

 

-

Покращення матеріально- технічної бази, якості надання медичної допомоги

 

Придбання туберкуліну

КНП «ЦПМСД», РДА

2019

200,0

200,0

-

-

200,0

 

 

 

всього

-

-

 

267,1

267,1

-

-

267,1

-

 

Поліпшення надання амбулаторно-поліклінічної допомоги хворим

1

Завершення проведення високошвидкісного інтернету до кожного робочого місця та облаштування робочих місць комп’юторною технікою

РДА,ЦРЛ

 

 

2019

 

242,0

242,0

-

-

242,0

-

Покращення матеріально- технічної бази, якості надання медичної допомоги на амбулаторному етапі, зниження вартості медичних послуг

 

Придбання медичної інформаційної системи (МІС) та її супровід

КНП «ЦПМСД», РДА

2019

50,0

50,0

-

-

50,0

-

Покращення матеріально- технічної бази

 

Придбання для амбулаторій обладнання та апаратури (лаборант ний посуд, вакутаймери)

КНП «ЦПМСД», РДА

2019

55,0

55,0

-

-

55,0

-

Покращення матеріально- технічної бази

 

Запровадження телемедецини ( придбання веб-камер, комп’юторної техніки)

КНП «ЦПМСД», РДА

2019

В межах фінансових можливостей

Покращення матеріально- технічної бази

 

Забезпечення амбулаторій необхідним обладнанням (електрокардіограф, сумки для ліків, пікфлуметр, спірометр, небулайзер

КНП «ЦПМСД», РДА

2019

118,55

118,55

-

-

118,55

 

Покращення матеріально- технічної бази

 

Проведення поточного ремонту в АЗПСМ смт Ємільчине

КНП «ЦПМСД», РДА

2019

250,0

250,0

-

-

250,0

 

 

2

Забезпечити придбання для клініко-діагностичної лабораторії ЦРЛ обладнання та апаратури

 

РДА,ЦРЛ

 

2019

 

В межах фінансових можливостей

Покращення якості лабораторних досліджень і розширення спектру проведених обстежень

3

Забезпечити поліклініку ЦРЛ необхідним обладнанням, апаратурою

 

РДА,ЦРЛ

 

2019

В межах фінансових можливостей

Покращення діагностики та якості надання медичних послуг

4

Придбання фізіотеравпетичного обладнання

 

РДА,ЦРЛ

 

 2019

В межах фінансових можливостей

 

5

Придбання ендоскопічного обладнання

 

РДА,ЦРЛ

 

 2019

В межах фінансових можливостей

 

6

Проведення поточного ремонту в поліклініці.

 

РДА,ЦРЛ

 

 2019 

В межах фінансових можливостей

 

 

Проведення капітального ремонту туалетів поліклініки

 

РДА,ЦРЛ

 

 2019 

В межах фінансових можливостей

 

 

всього

-

-

715,55

715,55

-

-

715,55

-

 

 

Реалізація заходів по виявленню цукрового діабету

1

Придбання тестових та контрольних катріджів для обстеження хворих на цукровий діабет за показником глікозильованого гемоглобіну

РДА, ЦРЛ, КНП «ЦПМСД»,

2019

169,0

169,0

-

-

169,0

-

Профілактика ускладнень цукрового діабету

 

всього

-

-

 

169,0

169,0

-

-

169,0

-

-

Реалізація завдань концепції розвитку служби крові та донорства

1

Придбання обладнання (центрифуга рефрижераторна)

ЦРЛ, РДА

2019

В межах фінансових можливостей

Покращення матеріально- технічної бази

 

всього

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

Всього по розділу

 

 

1255,65

1255,65

-

-

1255,65

-

 

Освіта та наука

Забезпечення безкоштовним харчуванням учнів І-ІVкласів, школярів пільгових категорій

1

Забезпечення безкоштовним харчуванням учнів І-ІVкласів, школярів пільгових категорій

Відділ освіти, молоді, спорту та культури райдержадміністрації

 

2019

В межах коштів поточного фінансування

Забезпечення 100% гарячим харчуванням

 

Налагодження безкоштовного підвезення школярів та вчителів сільської місцевості

1.

Безкоштовне підвезення школярів та вчителів

 

Відділ освіти, молоді, спорту та культури райдержадміністрації

 

2019

В межах коштів поточного фінансування

Забезпечення 100% підвезення дітей, які проживають на відстані 3км. від школи

Організація зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти

1.

Організація зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти

Відділ освіти, молоді, спорту та культури райдержадміністрації

 

2019

В межах коштів поточного фінансування

Належна організація ЗНО

 

всього

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Придбання навчального обладнання

1

Придбання шкільних меблів

Відділ освіти, молоді, спорту та культури райдержадміністрації

 

2019

В межах коштів поточного фінансування

 

2

Підключення спортивного інвентарю

Відділ освіти, молоді, спорту та культури райдержадміністрації

 

2019

В межах коштів поточного фінансування

 

 

Всього по розділу

 

 

-

-

-

-

-

-

 

 

Разом по розділах

 

 

-

-

-

-

-

-

 

Молодіжна   політика

Оздоровлення дітей та молоді

1.

Забезпечення роботи не менше 10 оздоровчих таборів з денним перебуванням

Відділ освіти, молоді, спорту та культури райдержадміністрації

2019

В межах коштів поточного фінансування

Забезпечення оздоровлення дітей

 

Всього

 

-

 

-

-

-

-

-

-

-

-

Забезпечення роботи з профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі

1.

Проведення районних профілактичних акцій, заходів, спрямованих на

здоровий спосіб життя, виховання кращих сімейних цінностей

Відділ освіти, молоді, спорту та культури райдержадміністрації

2019

В межах коштів поточного фінансування

Профілактика негативних явищ в молодіжному середовищі

2.

Проведення профілактичних акцій: «Стоп насильству», «Відповідальність починається з мене»

Відділ освіти, молоді, спорту та культури райдержадміністрації

2019

В межах коштів поточного фінансування

Зменшення кількості сімей в яких вчиняється насилля

 

Разом по галузі

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Соціальна робота з сім’ями, дітьми та молоддю

1.

Раннє виявлення, облік, ведення банку даних та соціальний супровід сімей, які опинились у складних життєвих обставинах та прийомних сімей, неповнолітніх які засуджені.  

Ємільчинський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

2019

В межах коштів поточного фінансування

Зменшення кількості   сімей у складних життєвих обставинах, дітей-сиріт, дитячої злочинності

2

Надання соціальних послуг в межах компетенції сім’ям та особам, які прибули до району з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції

Ємільчинський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

2019

Коштів не потребує

Адаптація сімей та осіб, які прибули із тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції

3

Здійснення соціальної підтримки в межах компетенції демобілізованих учасників бойових дій

Ємільчинський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

2019

Коштів не потребує

Адаптація до мирного життя демобілізованих   учасників

5

Здійснення соціальної роботи, спрямованої на запобігання відмовам від новонароджених дітей, соціальна підтримка вагітних жінок та жінок з новонародженими дітьми

Ємільчинський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

2019

Коштів не потребує

Зменшення кількості дітей влаштованих в заклади державного утримання

6

Проведення вибіркових обстежень матеріально-побутових умов проживання сімей з дітьми з метою контролю за цільовим використання коштів при народженні дитини та виплат одиноким матерям

Ємільчинський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

 

 

2019

 

 

 

В межах коштів поточного фінансування

Створення належних умов для повноцінного утримання та виховання дітей

Подолання дитячої безпритульності та бездоглядності

1.

Створення 1 прийомної сім’ї і влаштування 1 дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування

Служба у справах дітей райдержадміністрації

 

2019

В межах коштів передбачених Державним бюджетом

Розвиток сімейних форм , влаштування дітей – сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування

2.

Здійснення виплати одноразової допомоги дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, по досягненню 18 річного віку.

Служба у справах дітей райдержадміністрації

 

2019

В межах   коштів передбачених Державним бюджетом

Отримання одноразової допомоги 16 особами з числа дітей – сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування

3.

Виконання заходів щодо подолання дитячої бездоглядності і безпритульності, профілактики злочинності

Служба у справах дітей райдержадміністрації

 2019

 

В межах фінансових можливостей

Соціальний захист дітей різних категорій (своєчасне виявлення дітей, які залишились без батьківського піклування, дітей , які перебувають в складних життєвих обставинах). Зменшення кількості злочинів вчинених дітьми.

 

Разом по розділу

 

 

 

-

-

-

-

-

-

-

Фізична культура і спорт

1

Проведення заходів щодо заохочення кращих спортсменів, тренерів,. вчителів фізичного виховання за особливі досягнення в фізичній культурі та спорті.

Відділ освіти, молоді, спорту та культури райдержадміністрації

 

 

2019

В межах коштів поточного фінансування

Розвиток фізичної культури і спорту

 

Утримання, ремонт, реконструкція та будівництво спортивних споруд

1.

Поточні ремонти спортивних споруд

Відділ освіти, молоді, спорту та культури райдержадміністрації

2019

В межах коштів поточного фінансування

Покращення матеріально- технічної бази

 

Всього по розділу

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Розвиток громадянського суспільства

1

Забезпечення діяльності

громадської ради

при райдержадміністрації

відділ організаційної роботи райдержадміністрації

2019

В межах коштів поточного фінансування 

Забезпечення

проведення

заходів

громадської

ради

 

2

Проведення публічних

консультацій з громадськістю, тренінгів,

навчань, семінарів, форумів.

відділ організаційної роботи райдержадміністрації

2019

В межах коштів поточного фінансування

 

Реалізація

запланованих

заходів

 

 

Всього

 

 

-

-

-

-

-

-

-

Безпека життєдіяльності

Охорона навколишнього природного середовища

1.

Виділення відповідно до законодавства земельних ділянок для розміщення місць видалення твердих побутових відходів у всіх сільських та селищних радах з урахування перспективи їх діяльності.

Виконкоми сільських та селищних рад

2019

Спеціального фінансування не потребує

Приведення в безпечний екологічний стан полігонів твердих побутових відходів та сміттєзвалищ в населених пунктах району

2.

Забезпечення утилізації у повному обсязі відходів І та ІІ класів небезпеки, які утворюються на підприємствах і установах району

Підприємства, установи та організації

2019

Спеціального фінансування не потребує

Уникнення забруднення довкілля небезпечними відходами

3.

Відтворення, охорона та раціональне використання мисливської фауни

ДП «Ємільчинське лісове господарство», ДП «Ємільчинський лісгосп АПК»

2019

Спеціального фінансування не потребує

Збереження мисливської фауни та природного багатоманіття в навколишньому природному середовищі

Протипожежний захист

1

Створення підрозділів місцевої пожежної охорони

Районний сектор ДСНС, райдержадміністрація, сільські та селищні ради

2019

В межах коштів поточного фінансування

Зниження ризику загибелі людей на пожежах

2

Забезпечення відновлення лісів та охорона лісу від пожеж.

ДП «Ємільчинське лісове господарство», ДП «Ємільчинський лісгосп АПК»

2019

Спеціального фінансування не потребує

Збільшення площі лісів та покращення їх видового складу

Природна та техногенна безпека

1

Забезпечення цілодобової готовності щодо отримання, аналізу та передачі оперативної і службової інформації щодо загроз виникнення надзвичайних ситуацій

Районний сектор ДСНС

 

2019

Спеціального фінансування не потребує

Зниження ризику виникнення надзвичайних ситуацій

2

Здійснення заходів щодо приведення у відповідність з вимогами нормативно-правових актів об’єктів протипожежного водопостачання. Підтримання в належному протипожежному стані підвальних приміщень, горищ, сходових клітин багатоквартирних житлових будинків.

Виконкоми сільських та селищних рад, підприємства, установи та організації

2019

В межах коштів поточного фінансування

Приведення протипожежного водопостачання населених пунктів до вимог Правил пожежної безпеки в Україні. Запобігання виникненню пожеж у багатоквартирних будинках, зменшення їх руйнівних наслідків у разі виникнення.

3

Укомплектування закладів комунальної власності первинними засобами пожежогасіння

Виконкоми сільських та селищних рад, підприємства, установи та організації

2019

В межах коштів поточного фінансування

Покращення протипожежного стану закладів комунальної власності. Підвищення рівня знань і умінь у користуванні вогнегасниками при гасінні осередків пожеж

4

Забезпечення непрацюючого населення, яке проживає в прогнозованій зоні хімічного забруднення , промисловими засобами захисту органів дихання від небезпечних хімічних речовин

Ємільчинська райдержадміністрація

2019

В межах коштів поточного фінансування

Забезпечення населення засобами захисту органів дихання від небезпечних хімічних речовин

 

всього по розділу

 

 

-

-

-

-

-

-

-

Соціальний захист населення, постраждалого в наслідок Чорнобильської катастрофи

1.

Компенсація сім’ям з дітьми, та видатки

на безоплатне харчування дітей, які постраждали в наслідок Чорнобильської

катастрофи

 

Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації

 

2019

Відповідно до коштів, передбачених у Державному бюджеті України

Безплатнехарчуваннядітей як у навчальних закладах, якізнаходяться на забрудненійтериторії

2.

Забезпечення оздоровлення постраждалих громадян

Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації

2019

Відповідно до коштів, передбачених у Державному бюджеті України

Покращення стану здоров’я постраждалих, які оздоровилися протягом року

3

Пільги на медичне обслуговування громадянам, які постраждали в наслідок Чорнобильської

катастрофи

 

Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації

2019

Відповідно до коштів, передбачених у Державному бюджеті України

Закупівля медичних препаратів для громадян

 

всього по розділу

-

-                  

-

-

-

-

-

-

-

Зміцнення законності і правопорядку

1

Забезпечення всебічного розгляду та оперативного вирішення звернень громадян, надання їм компетентної допомоги

 

 

Ємільчинське відділення поліції

2019

Фінансування не потребує

Зміцнення законності і правопорядку, захист прав і свобод громадян

2

Інформування керівництва державних органів влади та місцевого самовря-дування про проведену роботу із протидії злочинності

 

 

Ємільчинське відділення поліції

2019

Фінансування не потребує

Зміцнення законності і правопорядку

3

Забезпечення функціонування системи оповіщення «Чужий в селі» шляхом підтримання постійного двостороннього зв’язку між громадянами та органами влади і місцевого самовря-дування, правоохорон-ними органами

 

 

 

Ємільчинське відділення поліції

2019

Фінансування не потребує

Проведення профілактичної діяльності

4

Протидія розбійним нападам, пограбуванням, шахрайствам, крадіжкам з квартир і будинків громадян

Ємільчинське відділення поліції

2019

Фінансування не потребує

 

5

Виявлення «кризових» сімей, дітей, позбавлених батьківського піклування, що займаються жебраку-ванням або бродяж-ництвом та запобігання негативних проявів у даному середовищі

 

 

Ємільчинське відділення поліції

2019

Фінансування не потребує

Запобігання негативних проявів у даному середовищі

6

Профілактика запобігання пияцтва, наркоманії, проституції у молодіжному середовищі, пропаганда здорового способу життя

Ємільчинське відділення поліції

2019

Фінансування не потребує

 

7

Продовження роботи громадських приймалень з надання безоплатної правової допомоги малозабезпеченим громадянам та участь в роботі «громадських приймалень»

Райдержадміністрація

 

 

 

2019

 

Фінансування не потребує

 

 

Культура

1

Сприяння участі аматорських творчих колективів району для участі у фестивалях та конкурсах

Відділ освіти, молоді, спорту та культури   райдержадміністрації

 

 

2019

В межах фінансових можливостей

Популяризація українського традиційного фольклорного мистецтва

 

 

Всього

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

Разом по програмі

 

 

1255,65

1255,65

1655,65

-

-

1255,65

 

  
                            ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ
             ЕКОНОМІЧНОГО І СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ У 2016-2019 РОКАХ
                                                                                                                         (назва району, міста обласного значення)

Показники

Одиниця виміру

2016 рік

звіт

2017 рік

звіт

2018 рік

очік.

вик.

2019 рік прогноз

2019 рік прогноз у % до     очік. вик. 2018 року

Сфера реального сектору економіки

Обсяг реалізованої промислової продукції у відпускних цінах підприємств - всього

млн грн

342,6

556,4

580,0

600,0

103,4

Обсяг реалізованої промислової продукції у відпускних цінах виробника на одну особу

грн

10333

17067

18125

19048

105,1

Індекс промислової продукції

%

156,8

162,4

104,2

103,4

Х

Валова продукція сільського господарства в усіх категоріях господарств

млн грн

208,9

250,0

265,0

272,0

102,6

Валова продукція сільського господарства у розрахунку на одну особу

грн

6020

7267

7703

7907

102,6

Індекс виробництва валової продукції сільського господарства в усіх категоріях господарств

%

102,9

119,7

106,0

102,6

Х

Фінансові показники

Доходи місцевих бюджетів (без трансфертів з держбюджету)

млн грн

45,9

48,3

16,9

17,6

104,1

Видатки місцевих бюджетів

245,4

330,7

289,3

303,7

105,0

у тому числі трансферти

8,6

14,7

8,3

8,9

107,2

Питома вага видатків місцевих бюджетів, що спрямовується на   фінансування інвестиційних проектів місцевого рівня у загальному обсязі видатків місцевих бюджетів

%

5,9

4,0

2,1

2,2

104,8

Показники рівня життя

Фонд оплати праці штатних працівників (по юридичних особах та відокремлених юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб)

млн грн

-

-

-

-

-

Середньомісячна заробітна плата одного штатного працівника

грн

4073

5009

6800

7600

111,8

Індекс реальної заробітної плати

%

-

-

-

-

-

Заборгованість із виплати заробітної плати, всього

млн грн

-

-

-

-

-

Темп зростання (зменшення) заборгованості із виплати заробітної плати

%

-

-

-

-

-

Заборгованість з виплати заробітної плати на економічно активних підприємствах

млн грн

-

-

-

-

-

Темп зростання (зменшення) заборгованості з виплати заробітної плати на економічно активних підприємствах

%

-

-

-

-

-

Частка працівників, які повністю відпрацювали місяць і мали нараховану зарплату в межах прожиткового мінімуму для працездатної особи

%

-

-

-

-

-

Показники розвитку споживчого ринку

Обсяг обороту роздрібної торгівлі (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців)

млн грн

73,3

75,9

77,0

79,0

102,6

Індекс фізичного обсягу обороту роздрібної торгівлі (у порівнянних цінах)

%

97,9

103,5

101,4

102,6

Х

Населення та ринок праці

Середньорічна чисельність наявного населення

тис. осіб

33,3

32,6

32,0

31,3

97,8

Чисельність економічно-активного населення, у тому числі:

18,6

18,6

18,6

18,6

100,0

працездатного віку

18,6

18,6

18,6

18,6

100,0

Чисельність працівників у віці 15-70 років, зайнятих економічною діяльністю, всього

-

-

-

-

-

Чисельність безробітного населення (за методологією МОП)

-

-

-

-

-

Рівень безробіття (за методологією МОП)

%

8,6

8,6

8,6

8,6

Х

Навантаження незайнятого населення на 1 вільне робоче місце (вакансію)

осіб

53

29

25

23

92,0

Кількість створених нових робочих місць в усіх сферах економічної діяльності, всього

місць

154

163

200

210

105,0

Інвестиційна та зовнішньоекономічна діяльність

Обсяг капітальних інвестицій за рахунок усіх джерел фінансування:

у фактичних цінах

млн грн

44,4

72,4

74,0

76,0

102,7

у порівняних цінах у % до попереднього року

%

139,2

163,1

102,2

102,7

Х

Обсяг капітальних інвестицій на одну особу

грн

877

2147

2313

2428

105,0

Обсяг прямих іноземних інвестицій, наростаючим підсумком з початку інвестування – всього

млн

дол. США

1,9

1,9

2,0

2,1

105,0

у % до попереднього року

%

146,2

100

105,3

105,0

Х

Приріст (зменшення) прямих іноземних інвестицій до початку року

млн

дол. США

-

-

-

-

-

Обсяг прямих іноземних інвестицій у розрахунку на одиницю населення наростаючим підсумком з початку інвестування

дол. США

57,7

57,7

62,5

67,1

107,4

Обсяг експорту, всього

млн дол. США

7,7

11,1

13,0

15,0

115,4

Обсяг експорту у % до попереднього року

%

126,2

144,2

117,1

115,4

Х

Обсяг імпорту, всього

млн дол. США

0,1

0,3

0,3

0,3

100,0

Обсяг імпорту у % до попереднього року

%

100

300

100

100

Х

Розвиток малого і середнього підприємництва

Кількість малих і середніх підприємств

одиниць

77

74

76

78

102,6

Темп зростання (зменшення) кількості малих і середніх підприємств, у відсотках до попереднього року

%

98,4

101,4

102,7

102,6

Х

Кількість малих і середніх підприємств у розрахунку на 10 тис. осіб наявного населення

одиниць

22,0

22,5

23,0

23,5

102,2

Кількість зайнятих працівників на малих і середніх підприємствах

2,4

2,6

2,7

2,8

103,7

 
Ви тут: Головна Документи Програми Програма економічного і соціального розвитку Ємільчинського району на 2019 рік