Районна Програма виконання заходів Державної соціальної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2021 року»

 

 Затверджено
 рішенням районної ради
 від 22 березня 2019 року № 367

 

                                          

 
Районна Програма
виконання заходів Державної соціальної програми
«Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2021 року» (Далі –Програма)
 
1.Загальна характеристика Програми
1.
Ініціатор розроблення Програми
Райдержадміністрація
2.
Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми
Постанова Кабінету Міністрів України від 30 травня 2018 року № 453 «Про затвердження Державної соціальної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2021 року»
3.
Розробник Програми
Служба у справах дітей райдержадміністрації
4.
Співрозробники Програми
-/-
5.
Відповідальний виконавець Програми
Служба у справах дітей райдержадміністрації
6.
Учасники Програми
Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації, відділ освіти, молоді, спорту та культури райдержадміністрації, КНП «Ємільчинська центральна районна лікарня», КНП «Центр ПМСД Ємільчинської районної ради», Ємільчинський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Ємільчинськоме відділення поліції Новоград-Волинського відділу поліції головного управління Національної поліції України в Житомирській області, районний сектор управління ДМС України в Житомирській області, органи місцевого самоврядування
7.
Термін реалізації Програми
2019-2021 роки
8.
Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми
 
Районний бюджет
9.
Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, тис. грн
В межах фінансових
можливостей
9.1
у тому числі бюджетних коштів, тис. грн
В межах фінансових можливостей
 
із них коштів обласного бюджету, тис. грн
В межах фінансових можливостей
10.
Основні джерела фінансування
Районний бюджет
 
2. Проблеми, на розв’язання яких спрямована Програма
       Станом на 01.01.2019 року в районі на первинному обліку служби у справах дітей райдержадміністрації перебуває 107 дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування (31 дитина-сирота, 76 дітей, позбавлених батьківського піклування). 97,2 % дітей із загальної кількості влаштовані в сімейні форми виховання: в прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу виховується – 19 дітей (13 - ПС, 6 -ДБСТ), під опікою, піклуванням перебуває 85 дітей, 3 дітей, що становить 2,8 %, влаштовано до державних закладів.
     В районі проводиться робота щодо розвитку сімейних форм виховання. Збільшилась кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих в сімейні форми виховання. Так, якщо станом на 01.01.2017 в даних формах виховання утримувалось 93,39 % дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, то станом на 01.01.2019 року під опікою, піклуванням, у прийомних сім’ях перебуває 97,2 % дітей.
      З метою забезпечення реалізації кожною дитиною права на виховання в сім’ї, профілактики сімейного сирітства, службою у справах дітей проведена робота по пропаганді національного усиновлення. Станом на 01.01.2017 року на місцевому обліку дітей, які можуть бути усиновлені в службі у справах дітей Ємільчинської райдержадміністрації перебувало 29 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, станом на 31.12.2018 на такому обліку перебуває 22 дитини. Із загальної кількості дітей, які перебували на обліку з усиновлення у 2018 році 2 дітей, позбавлених батьківського піклування усиновлено громадянами України. На обліку в службі у справах дітей перебувало 3 сім»ї кандидатів в усиновлювачі, які протягом 2018 року усиновили 5 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
         Станом на 01.01.2019 року на території Ємільчинського району в 16 сім’ях проживає 21 усиновлена дитина.
Найбільш поширеною формою виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, й надалі залишається опіка та піклування. Станом на 01.01.2019 року під опікою, піклуванням громадян перебуває 85 дітей, що становить 90,95 % від загальної кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
       Спостерігається тенденція до зменшення чисельності дітей, влаштованих до державних інтернатних закладів. Так, якщо станом на 01.01.2017 в інтернатних закладах виховувалось – 6,61 % дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, то станом на 01.01.2019 – 2,8 % дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
       З метою недопущення влаштування нововиявлених дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування до дитячих закладів проводиться робота з близьким оточенням дитини щодо взяття дитини під опіку чи піклування, а також проводиться робота по пошуку та підготовці родин, які готові взяти на виховання дитину із державного дитячого закладу.
      Протягом 2018 року на первинний облік поставлено 16 дітей – сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування з яких 13 дітей влаштовано під опіку/піклування, 3- в прийомну сім`ю .
         На території Ємільчинського району проживає 83 дитини-сироти та дитини, позбавлені батьківського піклування. В районі функціонує 8 прийомних сімей, в яких виховується 16 дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
        Органами виконавчої влади, місцевого самоврядування, їх структурними підрозділами, які опікуються дітьми, проводиться робота щодо захисту законних прав та інтересів дітей. Однак ще існують такі негативні явища в дитячому середовищі як бездоглядність, безпритульність, соціальне сирітство.
       Станом на 01.01.2019 року на обліку в службі у справах дітей Ємільчинської райдержадміністрації перебуває 104 дитини, як такі, що перебувають у складних життєвих обставинах, що проживають у 45 сім’ях. З них 1 дитина, що зазнала насильства в сім’ї.
    Для тимчасового догляду, виховання та реабілітації дитини на період подолання її батьками складних життєвих обставин, законодавством передбачено нову форму – патронат над дитиною.
        Процеси децентралізації та формування об´єднаних територіальних громад спрямовують на створення сприятливих умов для життя та розвитку дітей, в т.ч. на інтеграцію дітей, які утримуються в інтернатних закладах, у соціальний простір територіальної громади. Велика плинність кадрів та постійне удосконалення нормативно-правових актів, що регулюють питання забезпечення та захисту прав дітей, потребують підвищення професійного рівня спеціалістів з питань захисту прав дітей, надання їм методичної допомоги.
       З метою забезпечення прав дітей та реалізації права громадян на отримання повної та достовірної інформації про дітей, які можуть бути усиновлені або влаштовані в їхні сім’ї, а також для накопичення, зберігання, обліку, пошуку та використання даних про дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, кандидатів в усиновлювачі, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів, функціонує Єдина інформаційно-аналітична система „Діти”. Для ефективного функціонування ЄІАС «Діти» необхідне постійне оновлення програмного та технічного забезпечення.
     Для підвищення ефективності роботи щодо захисту прав дітей необхідна концентрація зусиль органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування і громадянського суспільства навколо забезпечення сталого розвитку дітей.
 
3. Мета Програми
         Метою Програми є послідовна реалізація положень Конвенції ООН про права дитини, розбудови ефективної системи захисту прав та інтересів дитини на рівні територіальної громади в умовах децентралізації,створення дружнього до дітей середовища.
 
4. Шляхи і засоби розв´язання проблеми, обсяг та
джерела фінансування; строки виконання Програми
- організація ефективної роботи щодо запобігання соціальному сирітству, реабілітації бездоглядних та безпритульних дітей, схильних до бродяжництва;
- створення умов для розвитку і виховання дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, у сім´ях або в умовах, максимально наближених до сімейних;
- посилення співпраці між структурними підрозділами райдержадміністрації, що опікуються проблемами дітей, та об’єднаною територіальною громадою щодо проведення роботи з дітьми кризових категорій;
- контроль за станом утримання дітей в сім’ях;
- підвищення професійного рівня працівників служби у справах дітей ;
- проведення заходів культурно-естетичного спрямування.
 
5. Ресурсне забезпечення Програми
            Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів районного бюджету, а також за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством, в межах фінансових можливостей.
Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми
2019 р.
2020 р.
2021 р.
Всього витрат на виконання Програми, тис. грн. 
1
2
3
4
5
Обсяг ресурсів усього,
тис. грн.
-
-
-
В межах фінансових можливостей
у тому числі обласний бюджет, тис. грн.
-
-
-
В межах фінансових можливостей
Програма розрахована на три роки (2019 - 2021).
 
6. Показники продукту Програми 
з/п
Назва показника
Одиниця виміру
2019
2020
 
 
2021
 
 
 
Усього витрат на виконання Програми,
тис. грн.
1
2
3
4
5
6
7
1
Кількість випускників загальноосвіт-
ніх шкіл з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування-учасників зустрічей з керівництвом райдержадміністрації, районної ради
 
 
Кількість осіб
 
 
 
7
 
 
 
4
 
 
 
10
 
 
В межах фінансових можливостей
2
Проведення культурологічних заходів для різних категорій дітей
 
Кількість осіб
 
100
 
100
 
 
100
 
В межах фінансових можливостей
3
 
Проведення профілактичних рейдів
Кількість рейдів
50
50
50
В межах фінансових можливостей
4
Забезпечення обслуговування та експлуатації комп´ютерного обладнання для функціонування ЄІАС «Діти»
-
-
 
-
 
-
 
В межах фінансових можливостей
 
7. Напрямки діяльності та заходи Програми
№ з/п
Назва напрямку діяльності (пріоритетні завдання)
Перелік заходів Програми
Термін виконання заходу
Виконавці
Джерела фінансування
Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. грн., в т.ч.:
Очікуваний результат
2019
2020
2021
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
І. Створення сприятливих умов для життя та розвитку дитини.
1.
1. Розроблення та затвердження мінімальних стандартів благополуччя та безпеки дитини
1. Проводити комплексний аналіз становища дітей району з метою визначення актуальних проблем дитинства.
До 01.03 щорічно
Управління праці та соціального захисту населення, відділ освіти , молоді, спорту та культури райдержадміністрації,     служба у справах дітей райдержадміністрації
Фінан-сування не потребує
 
 
 
 
Підготовлено матеріали для щорічної державної доповіді про становище дітей в Україні
2. Забезпечити ведення державної статистики щодо дітей різних категорій
2019-2021
Управління праці та соціального захисту населення, відділ освіти, молоді, спорту та культури райдержадміністрації,     служба у справах дітей райдержадміністрації
Фінан-сування не потребує
 
 
 
Ведеться статистична інформація щодо дітей
3. Забезпечити обслуговування та експлуатацію комп’ютерного обладнання для функціонування Єдиної інформаційно-аналітичної системи «Діти»
2019-2021
Служба у справах дітей райдержадміністрації
В межах фінансових можливостей
 
 
 
 
 
Єдина інформаційно-аналітична система «Діти» функціонує
4. Забезпечити своєчасне внесення достовірної інформації до Єдиної інформаційно-аналітичної системи «Діти» щодо обліку:
- дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;
- дітей, які залишилися без батьківського піклування;
- дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах;
- потенційних   усиновлювачів,
опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів
2019-2021
Служба у справах дітей райдержадміністрації,   органи   місцевого самоврядування (за згодою)
Фінансування не потребує
 
 
 
Облік дітей незахищених категорій та потенційних усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів ведеться
5. Забезпечити підготовку інформаційних листівок, бюлетнів щодо створення безпечних умов розвитку дитини, для батьків та медичних працівників.
2019-2021
КНП «Ємільчинська центральна районна лікарня», КНП «Центр ПМСД Ємільчинської районної ради
Фінан-сування не потребує
 
 
 
Підвищено рівень обізнаності батьків щодо безпечних умов розвитку дитини
6. Надавати консультативну та методичну допомогу   закладам ІІ рівня, що надають акушерську та гінекологічну допомогу населенню району.
2019-2021
КНП «Ємільчинська центральна районна лікарня»
Фінан-сування не потребує
 
 
 
Зменшено втрату малюків (знижено рівень малюкової смертності)

 

 

7. Надавати консультативну та методичну допомогу населення з питань виплати державних допомог:в зв’язку з вагітністю та пологами, при народженні дитини, при усиновленні литини, допомогу на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування, допомогу на дітей одиноким матерям, дітям із інвалідністю, тимчасову державну допомогу на дітей-сиріт та дітей, позбавленрих батьківського піклування, грошове запезпечення батькам вихователям та прийомним сім’ям

 

Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації

Фінан-сування не потребує

 

 

 

Виплати здійснюються згідно звернень громадян

2.

Забезпечення дитини якісною і доступною медичною допомогою від народження, у тому числі запровадження програм профілактики захворювань

1. Забезпечити подальше застосування глобальної ініціативи Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) щодо інтегрованого ведення хвороб дитячого віку на первинному медико-санітарному рівні

2019-2021

КНП «Центр ПМСД Ємільчинської районної ради

Фінан-сування не потребує

 

 

 

Зменшено втрату дітей у віці від 0 до 5 років життя.

2. Забезпечити впровадження адаптованого   довідника інтегрованого ведення хвороб дитячого віку для стаціонарної допомоги

2020-2021

КНП «Ємільчинська центральна районна лікарня»

Фінан-сування не потребує

 

 

 

Впроваджено у закладах охорони здоров’я вторинного рівня

3. Проводити тренінги та навчальні семінари для медичних фахівців, які використовують протоколи медичної допомоги інтегрованого ведення хвороб дитячого віку.

2019-2021

КНП «Ємільчинська центральна районна лікарня», КНП «Центр ПМСД Ємільчинської районної ради

Фінан-сування не потребує

 

 

 

Тренінги та навчальні семінари для медичних фахівців, які використовують протоколи медичної допомоги інтегрованого ведення хвороб дитячого віку проведено.

4. Забезпечити подальше впровадження глобальної ініціативи Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) надання медичної допомоги підліткам і молоді на принципах дружнього підходу в клініках, дружніх до молоді.

2019-2021

КНП «Ємільчинська центральна районна лікарня», КНП «Центр ПМСД Ємільчинської районної ради

Фінан-сування не потребує

 

 

 

Медичну допомогу підліткам і молоді на принципах дружнього підходу в клініках, дружніх до молоді надано

5. Забезпечити роботу з подальшого впровадження в області стратегії розширеної ініціативи «Лікарня, доброзичлива до дитини», у тому числі принципів грудного вигодовування

2019-2021

КНП «Ємільчинська центральна районна лікарня», КНП «Центр ПМСД Ємільчинської районної ради

Фінан-сування не потребує

 

 

 

Стратегію розширеної ініціативи «Лікарня, доброзичлива до дитини», у тому числі принципів грудного вигодовування впроваджено

6. Створити і розвивати мережу центрів/кабінетів планування сім'ї зі школами відповідального батьківства при кожній жіночій консультації

2019-2021

КНП «Ємільчинська центральна районна лікарня»  

Фінан-сування не потребує

 

 

 

Створено центри/ кабінети планування сім'ї зі школами відповідального батьківства при кожній жіночих консультаціях

7. Сприяти поширенню інформації серед населення щодо роботи «Вікна життя» для новонароджених дітей в ЛПЗ району

2019-2021

КНП «Ємільчинська центральна районна лікарня»  

Фінан-сування не потребує

 

 

 

Організовані і функціонують «Вікна життя» для новонароджених дітей в ЛПЗ району

8. Забезпечити спільно з соціальними працівниками патронажне сестринське спостереження за новонародженими і дітьми раннього віку із сімей зі складними життєвими обставинами

2019-2021

КНП «Центр ПМСД Ємільчинської районної ради Ємільчинський районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді(за згодою)

 

Фінан-сування не потребує

 

 

 

Діти раннього віку із сімей зі складними життєвими обставинами охоплені патронажним спостереженням

9. Провести оцінку організації готовності до надання послуг новонародженим, які народилися з екстремально низькою вагою   та дітьми з наслідками перинатальних уражень

2019

КНП «Ємільчинська центральна районна лікарня»         

Фінан-сування не потребує

 

 

 

Оцінка готовності до надання послуг новонародженим дітям проведена

10. Розробити і впроваджувати механізм взаємодії: пологовий будинок - патронажна сестра - первинна медична ланка - відділення катамнестичного спостереження - служба раннього втручання - центри реабілітації - сім'я

2019-2021

КНП «Ємільчинська центральна районна лікарня», КНП «Центр ПМСД Ємільчинської районної ради

Фінан-сування не потребує

 

 

 

Механізм розроблений і впроваджений

11. Продовжити моніторинг звернень за медичною допомогою дітей в заклади охорони здоров’я області з приводу насильства та жорстокого поводження з ними

2019-2021

КНП «Ємільчинська центральна районна лікарня», КНП «Центр ПМСД Ємільчинської районної ради

Фінан-сування не потребує

 

 

 

Моніторинг проводиться

12. Забезпечити моніторинг індикаторів якості та ефективності медичної допомоги пацієнтам з орфанними захворюваннями на територіальному рівні

2019-2021

КНП «Ємільчинська центральна районна лікарня», КНП «Центр ПМСД Ємільчинської районної ради

Фінан-сування не потребує

 

 

 

Моніторинг забезпечується

13. Забезпечити оновлення реєстру дітей, хворих на орфанні захворювання

10 числа наступного за кварталом місяця

КНП «Центр ПМСД Ємільчинської районної ради

Фінан-сування не потребує

 

 

 

Реєстр оновлюється

14. Забезпечити інформування відповідальних за ведення реєстрів про кошти місцевих бюджетів, що були виділені для лікування, закупівлі лікувального харчування та кількість безкоштовних рецептів, виписаних для дітей, хворих на орфанні захворювання, в розрізі нозологій

10 числа наступного за кварталом місяця

КНП «Центр ПМСД Ємільчинської районної ради

Фінан-сування не потребує

 

 

 

Інформування забезпечується

15. Формувати щорічну потребу дітей, хворих на орфанні захворювання, у лікарських засобах, виробах медичного призначення, лікарському харчуванні

Щорічно, згідно з визначеними МОЗ термінами

КНП «Центр ПМСД Ємільчинської районної ради

Фінан-сування не потребує

 

 

 

Потреба формується

16. Впроваджувати в закладі охорони здоров`я району новітні медичні технології діагностики, лікування та профілактики дитячих хвороб та вроджених порушень

2019-2021

КНП «Ємільчинська центральна районна лікарня», КНП «Центр ПМСД Ємільчинської районної ради

Фінан-сування не потребує

 

 

 

Новітні медичні технології діагностики, лікування та профілактики дитячих хвороб та вроджених порушень впроваджуються

17. Вчасно подавати заявки на МОЗ України для   забезпечення лікувальним харчуванням та медикаменттами дітей з:

- первинним (вродженим) імунодефіцитом;

- муковісцидозом;

- гемофілією;

- церебральним паралічем;

- хронічним вірусним гепатитом В та С;

- фенілкетонурією;

­ нанізмом різного походження;

­ дитячим діалізом;

­ ювенільним ревматоїдним артритом;

­ розладами психіки та поведінки із спектру аутизму

2019-2021

КНП «Ємільчинська центральна районна лікарня», КНП «Центр ПМСД Ємільчинської районної ради

Фінан-сування не потребує

 

 

 

Заявки подаються

18. Забезпечити розрахунок потреби реактивів для проведення масових скринінгів на фенілкетонурію, вроджений гіпотиреоз, муковісцидоз, адреногенітальний синдром, галактоземію

2019-2021

КНП «Ємільчинська центральна районна лікарня», КНП «Центр ПМСД Ємільчинської районної ради

Фінан-сування не потребує

 

 

 

Потреба визначається

19. Забезпечити проведення масового скринінгу новонароджених на фенілкетонурію, вроджений гіпотиреоз, муковісцидоз, адреногенітальний синдром, галактоземію за централізованою програмою

2019-2021

КНП «Ємільчинська центральна районна лікарня», КНП «Центр ПМСД Ємільчинської районної ради

Фінан-сування не потребує

 

 

 

Скринінг проводиться

20. Забезпечити облік дітей, яким замінено зовнішні частини системи слухопротезування

2019-2021

КНП «Ємільчинська центральна районна лікарня», КНП «Центр ПМСД Ємільчинської районної ради

Фінан-сування не потребує

 

 

 

Облік забезпечено

21. Забезпечити раннє виявлення дітей зі зниженим слухом та постановка в чергу на кохлеарну імплантацію за державні кошти

2019-2021

КНП «Ємільчинська центральна районна лікарня», КНП «Центр ПМСД Ємільчинської районної ради

Фінан-сування не потребує

 

 

 

Забезпечено раннє виявлення

22. Забезпечити харчуванням дітей, народжених ВІЛ-позитивними жінками

2019-2021

КНП «Ємільчинська центральна районна лікарня», КНП «Центр ПМСД Ємільчинської районної ради

Фінан-сування не потребує

 

 

 

Харчування дітей забезпечено

3.

Удосконалення превентивних заходів, спрямованих на формування здорового способу життя підростаючого покоління

1. Проводити заходи, спрямовані на зміцнення репродуктивного здоров`я, попередження негативних явищ у молодіжному середовищі та профілактику захворювань в ЗОЗ району   , в тому числі клінік, дружніх до молоді.

 

2019-2021

 

КНП «Ємільчинська центральна районна лікарня», КНП «Центр ПМСД Ємільчинської районної ради

 

Фінан-сування не потребує

 

 

 

 

 

 

 

Заходи проводяться

2. Проводити з матерями, які мають дітей раннього віку, матерями госпіталізованими з хворими малюками, матерями, діти, яких йдуть вперше в дошкільний дитячий заклад цілеспрямовану роз`яснювальну роботу щодо формування у дітей санітарно-гігієнічних навичок, навичок здорового способу життя з метою профілактики захворювань

2019-2021

 

КНП «Ємільчинська центральна районна лікарня», КНП «Центр ПМСД Ємільчинської районної ради

Фінан-сування не потребує

 

 

 

Робота проводиться

3. Формувати в учнів 5-9 класів свідомого ставлення до свого життя і здоров’я, удосконале-ння навчання життєвим навичкам на компетентнісних засадах у межах предмета “Основи здоров’я”, формування здоров’язберігаючої компетентності шляхом реалізації у предметах інваріантної складової навчальних планів наскрізної змістової лінії “Здоров’я і безпека” з використанням сучасних інформаційних технологій

2019-2021

Відділ освіти, молоді, спорту та культури райдержадміністрації,   органи місцевого самоврядування (за згодою)

Фінан-сування не потребує

 

 

 

Свідоме ставлення учнів до свого життя, здоров'я сформовано

 

4. Підвищувати рівень обізнаності дітей та їх батьків щодо здорового способу життя, у тому числі профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу

2019-2021

Відділ освіти, молоді, спорту та культури райдержадміністрації,   органи місцевого самоврядування (за згодою)

 

Фінан-сування не потребує

 

 

 

Рівень обізнаності дітей та їх батьків щодо здорового способу життя підвищено

4.

Створення ефективного, доступного та доброзичливого освітнього середовища, спрямованого на розвиток дитини, її талантів, розумових і фізичних здібностей; забезпечення доступу до якісної освіти, насамперед у сільській місцевості

1. Забезпечити дітей з особливими освітніми потребами місцями у закладах дошкільної освіти

2019-2021

Відділ освіти, молоді, спорту та культури райдержадміністрації,   органи місцевого самоврядування (за згодою)

Фінан-сування не потребує

 

 

 

Створено умови для розвитку дітей
з особливими освітніми потребами , забезпечено їх місцями у закладах дошкільної освіти

2. Забезпечити інклюзивне навчання дітей з особливими освітніми потребами у закладах загальної середньої освіти

 

 

2019-2021

Відділ освіти, молоді, спорту та культури райдержадміністрації,   органи місцевого самоврядування (за згодою)

Фінан-сування не потребує

 

 

 

Відкрито інклюзивні класи у закладах загальної середньої освіти

3. Проводити роз’яснювальну роботу з батьками дітей з особливими потребами щодо навчання випускни ків в Житомирському вищому професійному училищі-інтернаті та державній реабілітаційній установі «Всеукраїнський центр комплексної реабілітації для осіб із інвалідністю» с.Лютіж Вишгородського району Київської області

2019-2021

Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації

Фінан-сування не потребує

 

 

 

Створено умови для розвитку дітей
з особливими освітніми потребами, забезпечено їх місцями у закладах дошкільної освіти

5.

Забезпечення духовного, морального і культурного розвитку дитини

1. Проводити зустрічі керівництва райдержадміністрації та районної ради з дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, – випускниками загальноосвітніх шкіл

2019-2021

Служба у справах дітей райдержадміністрації, відділ освіти, молоді, спорту та культури райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою)

В межах фінансових можливостей

 

 

 

Забезпечення участі у заході 21 дитини

2. Забезпечити проведення заходів до Дня захисту дітей із залученням соціально незахищених категорій дітей

 

2019-2021

Служба у справах дітей райдержадміністрації, відділ освіти, молоді, спорту та культури райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою)

В межах фінансових можливостей

 

 

 

Забезпечено участь у заході дітей різних категорій

3. Проводити заходи до Дня усиновлення із залученням сімей, які взяли на виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; проведення групи взаємопідтримки для прийомних батьків.

2019-2021

Служба у справах дітей райдержадміністрації, відділ освіти, молоді, спорту та культури райдержадміністрації, Ємільчинський районний центр соціальних служб для сім»ї, дітей та молоді(за згодою), органи місцевого самоврядування (за згодою)

В межах фінансових можливостей

 

 

 

Забезпечено участь у заході дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

4. Організувати проведення новорічних та Різдвяних свят для дітей різних категорій

 

2019-2021

Служба у справах дітей райдержадміністрації, відділ освіти, молоді, спорту та культури райдержадміністрації,   органи місцевого самоврядування (за згодою)

В межах фінансових можливостей

 

 

 

Забезпечено участь у заході дітей різних категорій

5. Сприяти створенню умов для забезпечення потреби дітей та молоді у творчій самореалізації, їх інтелектуального, духовного, фізичного розвитку

2019-2021

Відділ освіти, молоді, спорту та культури райдержадміністрації,   органи місцевого самоврядування (за згодою)

Фінан-сування не потребує

 

 

 

Підвищено духовний, моральний і культурний розвиток дитини

6. Залучати дітей до заняття в любительських об’єднаннях і клубах за інтересами, художній самодіяльності, музичних, театральних студіях

2019-2021

Відділ освіти, мололоді, спорту та культури райдержадміністрації,   органи місцевого самоврядування (за згодою)

Фінан-сування не потребує

 

 

 

7. Проводити культурно-мистецькі акції, спрямовані на вивчення народних традицій, звичаїв, обрядів з метою виховання та всебічного розвитку підростаючого покоління на основі національних традицій

2019-2021

Відділ освіти, молоді, спорту та культури райдержадміністрації,   органи місцевого самоврядування (за згодою)

Фінан-сування не потребує

 

 

 

8. Проводити спільно із зацікавленими органами влади, місцевого самоврядування роз'яснювальну роботу серед учнів, батьків та педагогічних колективів загальноосвітніх навчальних закладів щодо забезпечення умов для повноцінного, всебічного розвитку дитини в родині та створення безпечного простору в навчальних закладах.

Постійно

Ємільчинське ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області

Фінан-сування не потребує

 

 

 

Роз’яснювальна робота серед батьків проведена

6.

Інтеграція дітей, які утримуються в інтернатних закладах, у соціальний простір територіальної громади

1. Надавати профорієнтаційні послуги майбутнім випускникам загальноосвітніх навчальних закладів, в тому числі   інтернатних закладів

2019-2021

Ємільчинський районний центр зайнятості, Ємільчинський районний

центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (за згодою)

Фінан-сування не потребує

 

 

 

Мотивація до набуття навичок, затребуваних на ринку праці у молоді сформована

ІІ. Забезпечення рівних можливостей для всіх дітей.

7.

Удосконалення системи захисту прав та інтересів дітей з інвалідністю, інтегрування їх у соціум; впровадження інтегрованих послуг для дітей зазначеної категорії в територіальній громаді

1.Запровадження інноваційних соціальних послуг для дітей з інвалідністю в установах та закладах соціального обслуговування органів соціального захисту населення

2019-2021

Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації

Фінансування не потребує

 

 

 

Соціальні послуги для дітей з інвалідністю запроваджені в усіх установах та закладах соціального обслуговування

2.Згідно індивідуальних реабілітаційних програм забезпечення дітей із особливими потребами індивідуальними візками та протезно-ортопедичними виробами

2019-2021

Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації

В межах фінансових можливостей

 

 

 

Забезпечується згідно черги

3.Забезпечення дітей пільгових категорій оздоровчими та відпочинковими послугами

2019-2021

Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації

В межах фінансових можливостей

 

 

 

Забезпечується згідно черги

8.

Зміцнення системи захисту прав та інтересів дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування

1. Забезпечувати своєчасне виявлення, облік та соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

2019-2021

Служба у справах дітей райдержадміністрації,

органи місцевого самоврядування (за згодою)

Фінан-сування не потребує

 

 

 

Облік дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування ведеться, соціальний захист здійснюється

2. Забезпечувати контроль за станом утримання, виховання та розвитку дітей у сім’ях усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних сім’ях,   дитячих будинках сімейного типу

2019-2021

Служба у справах дітей райдержадміністрації,

органи місцевого самоврядування (за згодою)

Фінан-сування не потребує

 

 

 

Належні умови утримання, виховання та розвитку дітей створені

4. Забезпечити соціальне супроводження дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей

2019-2021

Ємільчинський районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді(за згодою)

 

Фінансування не потребує

 

 

 

Проблемні питання, які виникли в таких сім’ях, виявлено та усунено

5. Вести облік нерухомого майна, право власності або право користування яким мають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування

2019-2021

Служба у справах дітей райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою)

Фінансування не потребує

 

 

 

Контроль за наявністю/відсутністю житла та забезпечення належного його утримання здійснюється

6. Вести облік дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа, які мають право на отримання соціального житла

2019-2021

Служба у справах дітей райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою)

Фінансування не потребує

 

 

 

Облік ведеться

7. Проводити роз’яснювальну   роботу серед прийомних батьків, батьків-вихователів, опікунів, піклувальників стосовно дотримання   законодавства в частині захисту житлових і майнових прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування (своєчасна передача житла у власність дітей, оформлення спадщини тощо)

2019-2021

Служба у справах дітей райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою),Ємільчинський районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді(за згодою)

 

  

 

Фінансування не потребує

 

 

 

Всі прийомні батьки, батьки-вихователі, опікуни, піклувальники охоплені роз’яснювальною роботою стосовно дотримання законодавства в частині захисту майнових прав дітей

9.

Забезпечення прав дітей-іноземців, дітей національних меншин та дітей, розлучених із сім’єю, які не є громадянами України, у тому числі дітей-біженців та дітей, які потребують додаткового захисту

1. Забезпечити тимчасове влаштування дітей, розлучених із сім´єю, відповідно до їх найкращих інтересів.

2019-2021

Ємільчиський районний сектор управління державної міграційної служби в Житомирській області,

служба у справах дітей райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою)

Фінансування не потребує

 

 

 

Забезпечено тимчасове влаштування дітей-іноземців, дітей, як не є

громадянами України

10

Створення умов для всебічного розвитку дітей із сільської місцевості

1. Cприяти діяльності фахівців із соціальної роботи відповідно до потреб територіальної громади: організація та проведення навчання, надання методичної та практичної допомоги

2019-2021

Ємільчинський районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді(за згодою), органи місцевого самоврядування (за згодою)

Фінансування не потребує

 

 

 

Фахівці із соціальної роботи пройшли навчання в обласному центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, забезпечені методичними та інформаційними матеріалами, методичною та практичною допомогою

ІІІ. Зміцнення інституту сім’ї та формування відповідального батьківства.

11

Запровадження в терито-ріальних громадах широкого спектру превентивних послуг з метою забезпечення рівного доступу до соціальних послуг за потребою

1. Забезпечити дітям рівний   доступ до необхідних соціальних послуг на рівні територіальних громад відповідно до індивідуальних потреб дівчат і хлопців

2019-2021

Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою)

Фінансування не потребує

 

 

 

Забезпечена діяльність фахівців із соціальної роботи, які забезпечують оцінку потреб та організацію надання соціальних послуг відповідно до індивідуальних потреб дівчат і хлопців

12

Забезпечення догляду та виховання ді-тей, у тому числі дітей з інвалідністю, в сім’ях або в умовах, макси-мально набли-жених до сімейних, ре-формування та реорганізація інтернатних закладів

1. Сприяти в реалізації права кожної дитини-сироти і дитини, позбавленої батьківського піклування, в тому числі з інвалідністю на виховання в сім’ї, або умовах наближених до сімейних

2019-2021

Служба у справах дітей райдержадміністрації, відділ освіти, молоді, спорту та культури райдержадміністрації,   Ємільчинський районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді(за згодою), органи місцевого самоврядування (за згодою)

Фінансування не потребує

 

 

 

Реалізовано право дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в тому числі з інвалідністю, на виховання в сім'ї, або в умовах наближу-них до сімейних.

2. Забезпечити влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в сім'ї громадян України (усиновлення, опіка, піклування, створення прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу)

2019-2021

Служба у справах дітей райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою)

Фінансування не потребує

 

 

 

Відсоток дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих до сімейних форм виховання не нижче середньо-го по Україні

3. Забезпечити дотримання пріоритетності усиновлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, громадянами України

2019-2021

Служба у справах дітей райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою)

Фінан-сування не потребує

 

 

 

 

Кількість дітей, усиновлених громадянами України збільшено

 

 

4. Проводити інформаційну кампанію «Візьми дитину у родину» щодо пропагування сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

2019-2021

Ємільчинський районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (за згодою)

 

Фінан-сування не потребує

 

 

 

Кількість потенційних усиновителів, опікунів, піклу-вальників, прийомних батьків, батьків-вихователів збільшено

5. Проводити заходи, пов’язані з якісним підбором кандидатів у прийомні батьки та батьки-вихователі.

 

 

2019-2021

Ємільчинський районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (за згодою)

 

 

Фінан-сування не потребує

 

 

 

Якісний добір кандидатів у прийомні батьки, батьки-вихователі, організація та проведення навчання кандидатів проводиться

6. Забезпечити підготовку документів кандидатів в опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі для проходження навчання

 

2019-2021

Служба у справах дітей райдержадміністрації, Ємільчинський районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (за згодою)

 

 

Фінан-сування не потребує

 

 

 

Документи для проходження навчання підготовлено

7. Проводити семінари, наради з працівниками виконкомів сільських та селищних рад, інших структурних підрозділів, які опікуються дітьми, з метою поглиблення знань діючого законодавства щодо захисту прав дітей та його практичного застосування

2019-2021

Служба у справах дітей райдержадміністрації

Фінан-сування не потребує

 

 

 

Методи роботи щодо практичного застосування знань діючого законодавства удосконалено

8. Забезпечити надання соціальних послуг сім’ям, які усиновили, взяли на виховання дітей з інвалідністю

 

2019-2021

Ємільчинський районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді(за згодою) , органи місцевого самоврядування (за згодою)

 

Фінан-сування не потребує

 

 

 

Сім’ї, які усиновили, взяли на виховання дітей з інвалідністю, одержують соці альні послуги відповідно до потреби

13

Посилення роботи з профілактики бездоглядності та безпритульності дітей

1. Забезпечувати тимчасове влаштування дітей, які залишилися без батьківського піклування, перебувають у складних життєвих обставинах, до закладів соціального захисту дітей

2019-2021

Служба у справах дітей райдержадміністрації

В межах фінансових можливостей

 
 

 

Здійснення соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах

2. Проводити профілактичну роботу щодо запобігання самовільному залишенню дітьми місця проживання, у тому числі закладів інституційного догляду та виховання дітей

2019-2021

Ємільчинське ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області, служба у справах дітей райдержадміністрації, відділ освіти, молоді, спорту та культури райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою)

Фінан-сування не потребує

 

 

 

Зменшено кількость дітей, які самовільно залишають місце постійного проживання, утримання

3. Забезпечити проведення спільних профілактичних заходів (рейдів) «Діти вулиці», «Вокзал», Всеукраїнський   профілактичний захід «Урок» тощо з метою попередження бездоглядності та безпритульності, інших негативних проявів у дитячому середовищі

2019-2021

Служба у справах дітей райдержадміністрації, відділ освіти, молоді, спорту та культури райдержадміністрації,

Ємільчинське ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області Ємільчинський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (за згодою), органи місцевого самоврядування (за згодою)

В межах фінансових можливостей

 

 

 

Профілактичні заходи (рейди) проведено

4. Проводити рейди-обстеження стану утримання та виховання дітей, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштованих у сімейні форми виховання та дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах тощо

2019-2021

Служба у справах дітей райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою)

 

В межах фінансових можливостей

 

 

 

 

 

 

Контроль за станом утримання дітей даних категорій здійснюється

14

Запровадження раннього виявлення сімей з дітьми, які перебувають у складних життєвих обставинах та надання їм своєчасної та ефективної соціальної допомоги

1. Забезпечити здійснення раннього виявлення та обліку сімей з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах, проведення оцінки їх потеб, відповідно до яких надання соціальних послуг: соціального супроводу, соціальної профілактики, консультування тощо.

2019-2021

 

 

 

 

 

 

Ємільчинський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді органи місцевого самоврядування (за згодою)

 

 

Фінан-сування не потребує

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раннє виявлення сімей з дітьми, які опинились у складних життєвих обставинах, надання якісних соціальних послуг забезпечено

2. Забезпечити виявлення дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, ведення їх обліку та здійснення комплексних заходів щодо захисту прав та інтересів таких дітей

2019-2021

Служба у справах дітей райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою)

Фінан-сування не потребує

 

 

 

Облік дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах ведеться, соціальний захист здійснюється

3. Сприяти запровадженню в районі послуги патронату над дитиною, пошук кандидатів у патронатні вихователі та їх первинний відбір.

2019-2021

Ємільчинський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (за згодою),

служба у справах дітей райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою)

Фінан-сування не потребує

 

 

 

Патронат над дитиною запроваджено, патронатні сім’ї створено

4. Здійснювати контроль за дотриманням прав дітей, влаштованих у патронатну сім’ю

2019-2021

Ємільчинський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (за згодою), служба у справах дітей райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою)

Фінан-сування не потребує

 

 

 

Контроль за станом утриман-ня дітей в сім’ях патронатних вихователів здійснюється.

 

15

Удосконалення соціально-педагогічної роботи з формування відповідально-го батьківства, сімейних цінностей у підлітків, підготовка молоді до сімейного життя

1. Підвищувати рівень культури сімейних стосунків і відповідальності батьків за виконання своїх обов’язків шляхом активізації участі батьків у семінарах, тренінгах.

2019-2021

Відділ освіти, молоді, спорту та культури райдержадміністрації, управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою)

Фінан-сування не потребує

 

 

 

Культурно-мистецькі та освітні акції, фестивалі, конкурси проведено

2. Проводити культурно-мистецькі та освітні акції, фестивалі, конкурси, що популяризують сімейні цінності

2019-2021

Відділ освіти, молоді, спорту та культури райдержадміністрації, управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації Ємільчинський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді(за згодою),  органи місцевого самоврядування (за згодою)

Фінан-сування не потребує

 

 

 

Кількостіь неблагополучних сімей зменшено на 5%. Курс семінарів-тренінгів з метою зміцне-ння інституту сімʼї, допомоги молодим матерям, які самостійно вихо-вують дитину дошкільного віку проведено.

3. Проводити роз’яснювальну роботу щодо формування у громадян відповідального ставлення до своїх обов’язків по вихованню дітей, а також роз’яснювати наслідки невиконання цих обов'язків.

2019-2021

Ємільчинське ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області

Фінан-сування не потребує

 

 

 

Виховний потенціал батьків підвищено

ІV. Захист   дітей від насильства

16

Формування політики громадської нетерпимості до всіх форм насильства над дітьми в суспільстві

1. Забезпечити проведення широкомасштабних інформаційно-просвітницьких
заходів, спрямованих на формування громадянської небайдужості до усіх форм насильства та жорстокого поводження з дітьми.

2019-2021

Відділ освіти, молоді, спорту та культури райдержадміністрації, управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації Ємільчинський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді(за згодою),  органи місцевого самоврядування (за згодою)

Фінан-сування не потребує

 

 

 

Підвищено поінформованость з питань попередження насильства

Навчальні семінари проведено

2.Забезпечити роботу «гарячої телефонної лінії» по питаннях насильства, експлуатації, торгівлі людьми

2019-2021

Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації

Фінан-сування не потребує

 

 

 

Постійно діюча телефонна «гаряча лінія» працює

3. Брати участь у   навчальних семінарах для спеціалістів   служб у справах дітей, центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації які здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, у тому числі щодо дітей

2019-2021

Служба у справах дітей райдержадміністрації, управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації, Ємільчинський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (за згодою)

 

 

 

 

Навчальні семінари проведено

17

 

Створення системи ефективної профілактики та протидії до-машньому насильству над дітьми

1. Сприяти розвитку та доступності соціальних, інформаційних, правових послуг для дітей, які постраждали від домашнього насильства

2019-2021

Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації,

Ємільчинський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (за згодою),  органи виконавчої влади (за згодою)

Фінан-сування не потребує

 

 

 

Діти, які постраждали від домашнього насильства, одержали послуги, відпові-дно до потреби

2. Забезпечити виявлення та облік дітей, які зазнали фізичного, психологічного, сексуального або економічного насильства в сім’ї

2019-2021

Служба у справах дітей райдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою)

Фінан-сування не потребує

 

 

 

Облік дітей, які зазнали насилля або жорстокого поводження, ведеться, соціальний захист забезпечено

3. Забезпечити вилучення та подальше влаштування дітей із сімей, в яких існує безпосередня загроза їх життю або здоров’ю

2019-2021

Служба у справах дітей райдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою)

Фінан-сування не потребує

 

 

 

Діти із небезпечного середовища вилучені та влаштувані в сім´ї громадян

4. Забезпечити надання закладами соціального захисту дітей комплексної соціально – психологічної реабілітації дітям, які потерпіли від різних видів насильства, жорстокого поводження

2019-2021

Служба у справах дітей райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою)

Фінан-сування не потребує

 

 

 

Діти, які потерпіли від різних форм насилля, отримали комплексну реабілітаційну допомогу

18

Удосконалення заходів щодо протидії найгіршим формам дитячої праці, проституції та порнографії.
Захист дітей від експлуатації, сексуального насильства та торгівлі людьми

1.Забезпечити організацію та проведення профілактичних заходів із запобігання торгівлі людьми в цільових аудиторіях

2019-2021

Відділ освіти, молоді, спорту та культури райдержадміністрації, управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації, служба у справах дітей райдержадміністрації, Ємільчинський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді(за згодою),  органи місцевого самоврядування (за згодою)

Фінан-сування не потребує

 

 

 

Профілактичні заходи для членів сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, сімей, в яких виховуються діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, підлітків «групи ризику» проведено.

2. Здійснювати систематичний моніторинг сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, в яких виховуються діти, з метою попередження потрапляння дітей у ситуації, пов’язані з торгівлею людьми, виявлення та ідентифікації у разі їх потрапляння у такі ситуації

2019-2021

Ємільчинський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (за згодою),  органи місцевого самоврядування (за згодою)

 

 

Фінан-сування не потребує

 

 

 

Потрапляння дітей у ситуації, пов’язані з торгівлею людьми попереджено

3 Забезпечити виявлення, облік та захист прав дітей, які постраждали від торгівлі дітьми

2019-2021

Служба у справах дітей райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою)

Фінан-сування не потребує

 

 

 

Облік дітей, які постраждали внаслідок торгівлі дітьми, ведеться, соціальний захист здійснюється

4. Брати участь у навчальних тренінгах, які проводить ГО «Жіночий інформаційно-консультативний центр», в рамках спільного проекту Міністерства соціальної політики України та Координатора проектів ОБСЕ в Україні «Поширення національного механізму взаємодії суб`єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми в Україні».

2019-2021

Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації, служба у справах дітей райдержадміністрації, Ємільчинський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (за згодою), органи місцевого самоврядування (за згодою)

Фінан-сування не потребує

 

 

 

Взаємодія суб`єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі дітьми, налагоджена

19

Активізація інформаційно-просвітницької роботи із запобігання усім формам насильства над дітьми

1. Розроблення та поширення інформаційних матеріалів для дітей та підлітків з профілактики потрапляння у конфліктні ситуації

2019-2021

Ємільчинський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (за згодою), органи місцевого самоврядування (за згодою)

Фінан-сування не потребує

 

 

 

Ріст обізнаності серед дітей знань щодо профілактики конфліктів, булінгу тощо. Позитивний мікроклімат в учнівських, дитячих колективах створено.

2. Проводити із зацікавленими органами та службами, громадськими організаціями превентивні заходи спрямовані на попередження та припинення фактів домашнього насильства, а також проявів агресії та насильства серед дітей.

2019-2021

Ємільчинське ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області

Фінан-сування не потребує

 

 

 

Проведено првентивні заходи та заходів реагування щодо припинення фактів насильств над дітьми

3. Вживати заходи реагування відповідно до чинного законо-давства в разі надходження інформації щодо вчинення домашнього насильства та надавати, у межах компетенції, правову допомоги дітям постраждалим від насильства.

2019-2021

Ємільчинське ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області

Фінан-сування не потребує

 

 

 

Заходи реагування вживаються

V. Створення системи правосуддя, дружнього до дитини.

20

Впровадження дієвих форм і методів профілактики вчинення правопорушень дітьми

1. Здійснення заходів з активізації профілактичної роботи з метою запобігання правопорушенням у дитячому середовищі шляхом запровадження у практику інноваційних методів та форм роботи з дітьми, схильними до правопорушень

2019-2021

Відділ освіти, молоді, спорту та культури райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою)

Фінан-сування не потребує

 

 

 

Підвищено ефективність профілактичної роботи щодо вчинення правопорушень дітьми

2. Забезпечити організацію діяльності інспектора ювенальної превенції Ємільчинського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області щодо профілактики правопорушень серед дітей

2019-2021

Ємільчинське ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області

Фінан-сування не потребує

 

 

 

Проведено профілактичну роботу з дітьми, що вчинили правопорушення

21

Удосконалення системи захисту прав та інтересів дітей, які вчинили правопорушення

Забезпечити надання соціальних послуг відповідно до потреб дітям, які відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, а також звільненим від подальшого відбування зазначених видів покарань з підстав, передбачених законом, надання інших соціальних послуг відповідно до потреб

2019-2021

Ємільчинський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді(за згодою),органи місцевого самоврядування (за згодою)

Фінан-сування не потребує

 

 

 

Діти, які відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, а також звільнені від подальшого відбування зазначених видів покарань з підстав, передба-чених законом, одержують соціальні послу-ги відповідно до потреб

VІ. Врахування найкращих інтересів та думки дитини під час прийняття рішень.

22

Удосконалення механізмів урахування думки дитини під час виріше-ння питань, що стосуються її життя

Сприяти розвитку учнівського самоврядування, дитячого громадського руху, пошук нових форм, методів і моделей його організації, поширення кращого педагогічного досвіду

2019-2021

Відділ освіти, молоді, спорту та культури райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою)

Фінан-сування не потребує

 

 

 

Механізми

урахування думки

дитини удосконалено

23

Залучення громадянського суспільства до вирішення питань, пов’язаних із забезпеченням найкращих інтересів дитини

1.Залучати представників дитячих громадських організацій, наставників та волонтерів для роботи   з дітьми, які потребують особливої уваги та підтримки із забезпечення їх найкращих інтересів

2019-2021

Служба у справах дітей райдержадміністрації, Ємільчинський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді(за згодою), органи місцевого самоврядування (за згодою)

Фінан-сування не потребує

 

 

 

Громадянське суспільство залучено до вирішення питань, пов’язаних із забезпеченням найкращих інтересів дитини

VІІ. Забезпечення захисту прав та інтересів дитини в умовах воєнних дій чи збройного конфлікту.

24

Недопущення участі дітей у воєнних діях чи збройному конфлікті

1.Виявляти факти залучення дітей до незаконних військових формувань та участі дітей у воєнних діях чи збройних конфліктах

2019-2021

Відділ освіти, молоді, спорту та культури райдержадміністрації, Ємільчинський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді(за згодою), органи місцевого самоврядування (за згодою)

Фінан-сування не потребує

 

 

 

Недопущення участі дітей у збройних конфліктах

2. Забезпечити проведення широкої інформаційно-роз’яснювальної
роботи щодо захисту дітей від участі у воєнних діях чи збройних конфліктах

2019-2021

Відділ освіти, молоді, спорту та культури райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою)

Фінан-сування не потребує

 

 

 

25

Забезпечення захисту прав дітей, які перебувають у зоні воєнних дій чи збройних конфліктів

1. Забезпечити реалізацію та захист прав дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей без супроводження законних представників з числа внутрішньо переміщених осіб

2019-2021

Служба у справах дітей   райдержадміністрації, Ємільчинський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді(за згодою), органи місцевого самоврядування (за згодою)

Фінан-сування не потребує

 

 

 

Поліпшено умови соціальної адаптації внутрішньо переміщених осіб на новому місці проживання

2. Забезпечити підготовку проектів рішень органу опіки та піклування щодо надання дітям та особам статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів

2019-2021

Служба у справах дітей   райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою)

Фінан-сування не потребує

 

 

 

Соціальний захисту дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів здійснюється

VІІІ. Створення безпечного інформаційного простору для дітей.

26

Забезпечення захисту персо-нальних даних дитини та іншої конфіденційної інформації про неї, забезпе-чення безпеки дітей в інфор-маційному просторі

1. Проведення інформаційно-роз´яснювальної роботи серед батьків або осіб, які їх заміню-ють, представників установ та організацій, щодо безпечного використання дітьми інформа-ційних ресурсів шляхом розмі-щення відповідної інформації на офіційних веб-сайтах органів влади, в ЗМІ та участі в інформаційних кампаніях

2019-2021

Служба у сравах дітей райдержадміністрації,

органи місцевого самоврядування (за згодою)

Фінан-сування не потребує

 

 

 

Захист даних про дитину забезпечено

27

Формування політики запобігання проявів радикалізму, расизму, ксенофобії та інших форм екстремізму дітей

Проведення комплексних заходів
із запобігання формуванню у дітей проявів радикалізму, расизму, ксенофобії та інших форм екстремізму

2019-2021

Відділ освіти, молоді, спорту та культури райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою)

Фінан-сування не потребує

 

 

 

Роботу з питань запобігання проявів радикалізму, расизму, ксенофобії та інших форм екстремізму удосконалено

28

Впровадження системи соціально-педагогічної роботи з батьками з питань безпеки дітей в інформаційному просторі

1.Проведення соціально-педагогічної роботи з батьками або особами, які їх замінюють, з питань безпеки дітей в інформаційному просторі

2019-2021

Відділ освіти, молоді, спорту та культури райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою)

Фінан-сування не потребує

 

 

 

Знання з питань безпеки в інформаційному просторі батьками набуті

2. Проведення   роз'яснювальної роботи у дитячому середовищі щодо правил безпечного користування мережею Інтернет та наслідків участі дітей у небезпечних соціальних спільнотах.

2019-2021

Ємільчинське ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області

Фінан-сування не потребує

 

 

 

Роз'яснювальна робота у дитячому середовищі щодо правил безпечного користування мережею Інтернет проведена

 

 

ІХ. Активізація ролі територіальної громади у вирішенні питань забезпечення прав дітей в умовах децентралізації.

29

Формування громади, доброзичливої до дітей

1. Забезпечити комплексне оцінювання забезпечення прав дітей у територіальній громаді з метою визначення проблемних питань дитинства та шляхів їх вирішення

2019-2021

Органи місцевого самоврядування (за згодою)

Фінан-сування не потребує

 

 

 

Реалізацію прав дітей, які проживають на території громад, на освіту, відпочинок тощо забезпечено

 

2. Забезпечити   захист прав дітей в об’єднаних територіальних громадах

2019-2021

Служба у справах дітей райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою)

Фінан-сування не потребує

 

 

 

Захист прав дітей в об’єднаних територіальних громадах забезпечено

3. Надавати організаційно-методичну допомогу спеціалістам служб у справах дітей в об’єднаних територіальних громадах

2019-2021

Служба у справах дітей райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування (за згодою)

Фінан-сування не потребує

 

 

 

Система щодо забезпечення, дотримання та захисту прав дітей в об´єднаних територіальних громадах створена

* Конкретні обсяги фінансування визначаються щороку, виходячи з реальних фінансових можливостей

8. Координація та контроль за ходом виконання Програми 
        Управління та контроль за виконанням заходів Програми здійснює служба у справах дітей райдержадміністрації шляхом узагальнення оперативної інформації, що подається учасниками Програми.
       Учасники Програми подають звіт про виконання заходів відповідальному виконавцю щороку до 15 січня року.
     Відповідальний виконавець Програми раз на рік до 1 лютого подає райдержадміністрації узагальнену інформацію про стан її виконання.
                                                        
Ви тут: Головна Документи Програми Районна Програма виконання заходів Державної соціальної програми «Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2021 року»