Районна Програма забезпечення виконання Ємільчинською районною державною адміністрацією делегованих Ємільчинською районною радою повноважень на 2019-2020 роки

                                                                                                                         Затверджено
                                                                                                                         рішенням районної ради
                                                                                 від 22 березня 2019 року №368
 
РАЙОННА ПРОГРАМА
забезпечення виконання Ємільчинською районною державною адміністрацією делегованих
Ємільчинською районною радою повноважень на 2019-2020 роки
 
1. Загальна характеристика Програми

1.

Ініціатори розроблення Програми

Ємільчинська районна державна адміністрація

2.

Підстава для розробки Програми

Рішення двадцятої сесії VI скликання Ємільчинської районної ради від 30.05.2012р.№ 212 « Про делегування повноважень районній державній адміністрації», Закон України «Про місцеві державні адміністрації»

3.

Розробник Програми

Ємільчинська районна державна адміністрація

4.

Відповідальний виконавець Програми

Ємільчинська районна державна адміністрація, структурні підрозділи райдержадміністрації

5.

Учасники Програми

Ємільчинська районна державна адміністрація, структурні підрозділи райдержадміністрації

6.

Термін реалізації Програми

2019-2020 роки

7.

Перелік місцевих бюджетів які беруть участь у виконанні Програми

Районний бюджет

8.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми

В межах фінансових можливостей

 
2. Обґрунтування необхідності прийняття Програми
         Протягом останніх років фінансування видатків з загального фонду Державного бюджету не забезпечує в повному обсязі проведення видатків до потреби на виконання делегованих повноважень.
         Основним завданням даної програми є:
- забезпечення виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку району, інших програм, районного бюджету, делегованих повноважень, передбачених ст.44 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та рішенням Ємільчинської районної ради від 30.05.2012 року «Про делегування повноважень районної ради районній державній адміністрації», шляхом взаємодії районної держадміністрації з органами місцевого самоврядування для спільного вирішення питань життєзабезпечення жителів району;
- здійснення правового забезпечення діяльності районної державної адміністрації, надання підприємствам ,установам, організаціям методичної та іншої практичної допомоги, спрямованої на правильне застосування, неухильне додержання актів законодавства;
- підготовка, дослідження аналітичних та інших матеріалів разом із органами місцевого самоврядування та державної виконавчої влади про соціально-економічне і суспільно-політичне становище в районі надання рекомендацій з даного питання;
- забезпечення права кожного громадянина на доступ до інформації систематичного та оперативного висвітлення на офіційному вeб-сайті Ємільчинської районної державної адміністрації;
- запобігання та ліквідація наслідків надзвичайних ситуацій відповідно до закону, інформування про них населення, залучення в установленому законом порядку до цих робіт підприємств, установ та організацій, а також населення.
                                        
3. Мета та завдання програми
          Метою Програми є:
- забезпечення виконання повноважень, делегованих районною радою районній державній адміністрації, які здійснюються районною державної адміністрації та її структурними підрозділами, а також консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, службами і комісіями, утвореними головою районної державної адміністрації;
- проведення аналізу роботи органів місцевого самоврядування у межах повноважень і в порядку, визначених законодавством, надання методичної та іншої практичної допомоги з удосконалення організації їх роботи, підготовка пропозиції щодо поглиблення взаємодії районної державної адміністрації з органами місцевого самоврядування для спільного вирішення питань економічного, соціального та культурного розвитку району;
- утворення консультативних дорадчих та інших допоміжних органів, служб та комісій, члени яких виконують свої функції на громадських засадах;
- фінансування видатків на забезпечення часткового матеріально-технічного, організаційного та іншого забезпечення діяльності районної державної адміністрації в межах виділених бюджетних коштів;
- розвиток, модернізація засобів інформатизації, інформаційних систем;
- легалізація наявного програмного забезпечення;
- формування комплексних систем захисту інформації;
- забезпечення виконання вимог до захисту інформаційних систем;
- проведення комплексного захисту інформації в персональних електронно-
обчислювальних машинах;
- вжиття необхідних заходів щодо запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій відповідно до закону, інформування про них населення, залучення в установленому законом порядку до цих робіт підприємств, установ та організацій, а також населення;
                                    
4. Шляхи виконання Програми
         У межах і формах, визначених Конституцією України, статтею 44 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 14 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», законами України, передбачається вирішення питань:
- забезпечення законності, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян;
- соціально-економічного та культурного розвитку району;
- бюджету, фінансів та обліку;
- промисловості, сільського господарства, будівництва, транспорту і зв'язку;
- науки, освіти, культури, охорони здоров'я, фізкультури і спорту, сім'ї, жінок, молоді та неповнолітніх;
- використання землі, природних ресурсів, охорони довкілля;
- зовнішньоекономічної діяльності;
- соціального захисту, зайнятості населення, праці та заробітної плати;
- удосконалення взаємодії органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування району між собою, а також з населенням, шляхом використання сучасних інформаційних технологій;
- створення матеріального резерву для вжиття необхідних заходів щодо запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій відповідно до закону, інформування про них населення, залучення в установленому законом порядку до цих робіт підприємств, установ та організацій, а також населення.
5.Ефективність Програми
          Виконання завдань даної програми дасть змогу забезпечити наступні результативні показники:
- підготовка проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку району, інших програм, показників районного бюджету ;
- звіти про виконання програм, районного бюджету;
- якісне виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку району, районного бюджету;
- розгляд листів підприємств, установ і організацій , доручень, звернень громадян;
- проведення конференцій, семінарів, нарад, навчань, колегій, комісій.
- своєчасне вжиття заходів по запобіганню та ліквідації наслідків надзвичайгих ситуацій техногенного, природного та соціального характеру.
 
6. Ресурсне забезпечення програми
        Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів районного бюджету.
        Щорічно в районному бюджеті передбачаються видатки на фінансування заходів, пов’язаних з реалізацією положень Програми.
  
7. Напрямки діяльності та заходи з виконання районної Програми

№ п/п

Перелік діяльності напрямків та заходів

Терміни виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування

1

Придбання паперу, канцтоварів

2019-2020р.

Райдержадміністрація, структурні підрозділи райдержадміністрації

Районний бюджет

В межах фінансових можливостей

2

Придбання поштових знаків (конверти,марки)

2019-2020р.

Райдержадміністрація, структурні підрозділи райдержадміністрації

Районний бюджет

В межах фінансових можливостей

3

Придбання паливно-мастильних матеріалів, запасних частин до легкових автомобілів

2019-2020р.

Райдержадміністрація, структурні підрозділи райдержадміністрації

Районний бюджет

В межах фінансових можливостей

4

Технічна підтримка сайту райдержадміністрації

2019-2020р.

Райдержадміністрація

Районний бюджет

В межах фінансових можливостей

5

Придбання програмного забезпечення та оплата телекомунікаційних послуг

2019-2020р.

Райдержадміністрація, структурні підрозділи райдержадміністрації

Районний бюджет

В межах фінансових можливостей

6

Придбання, обслуговування та ремонт оргтехніки, заправка картриджів

2019-2020р.

Райдержадміністрація, структурні підрозділи райдержадміністрації

Районний бюджет

В межах фінансових можливостей

7

Створення матеріального резерву для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій відповідно до затвердженої номенклатури

2019-2020р.

Райдержадміністрація, структурні підрозділи райдержадміністрації

Районний бюджет

В межах фінансових можливостей

8

Видатки на відрядження

2019-2020р.

Райдержадміністрація, структурні підрозділи райдержадміністрації

Районний бюджет

В межах фінансових можливостей

9

Підписка періодичних видань

2019-2020р.

Райдержадміністрація, структурні підрозділи райдержадміністрації

Районний бюджет

В межах фінансових можливостей

10

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2019-2020р.

Райдержадміністрація, структурні підрозділи райдержадміністрації

Районний бюджет

В межах фінансових можливостей

11

Послуги по навчанню членів тендерного комітету. Послуги по проведенню тендерних процедур

2019-2020р.

Райдержадміністрація, структурні підрозділи райдержадміністрації

Районний бюджет

В межах фінансових можливостей

12

Оплата послуг (крім комунальних)

2019-2020р.

Райдержадміністрація, структурні підрозділи райдержадміністрації

Районний бюджет

В межах фінансових можливостей

13

Інші поточні видатки

2019-2020р.

Райдержадміністрація, структурні підрозділи райдержадміністрації

Районний бюджет

В межах фінансових можливостей

14

Придбання побутової техніки, комп’ютерної техніки, обладнання і предметів довгострокового користування

2019-

2020 р.

Райдержадміністрація, структурні підрозділи райдержадміністрації

Районний бюджет

В межах фінансових можливостей

 
8. Контроль за виконанням Програми
        Безпосередній контроль за виконанням заходів і завдань Програми здійснює Ємільчинська районна державна адміністрація, щорічно здійснює обґрунтовану оцінку результатів її виконання та, при потребі, розробляє пропозиції щодо доцільності продовження тих чи інших заходів і завдань.
    Інформація про стан та результати виконання Програми, цільове та ефективне використанням коштів подається виконавцями Програми щорічно до 1 березня райдержадміністрації.
       Щорічно в терміни, визначені рішенням районної ради про затвердження Програми, райдержадміністрація подає інформацію про хід її виконання та ефективність реалізації заходів, що заслуховуються на постійних комісіях та сесіях районної ради.
Ви тут: Головна Документи Програми Районна Програма забезпечення виконання Ємільчинською районною державною адміністрацією делегованих Ємільчинською районною радою повноважень на 2019-2020 роки