Районна програма фінансової підтримки Комунального некомерційного підприємства "Ємільчинська центральна районна лікарня" Ємільчинської районної ради Житомирської області на 2019 – 2021 роки

                                                                                 Затверджено
                                                                                                                                                  рішенням  районної ради
                                                                                                                                                   від 22 березня 2019 року №370
  
РАЙОННА ПРОГРАМА
фінансової підтримки  комунального некомерційного підприємства "Ємільчинська центральна районна лікарня" Ємільчинської районної ради Житомирської області
на 2019 – 2021 роки
 
ПАСПОРТ ПРОГРАМИ 

1.

Ініціатор розроблення Програми

Комунальне некомерційне підприємство "Ємільчинська центральна районна лікарня" Ємільчиської районної ради

2.

Розробник Програми

Комунальне некомерційне підприємство "Ємільчинська центральна районна лікарня" Ємільчиської районної ради    Ємільчинська районна державна адміністрація

3.

Співрозробники Програми

Ємільчинська районна державна адміністрація

4.

Відповідальний виконавець Програми

Комунальне некомерційне підприємство "Ємільчинська центральна районна лікарня" Ємільчиської районної ради

5.

Учасники Програми

Ємільчинська районна державна адміністрація Комунальне некомерційне підприємство "Ємільчинська центральна районна лікарня" Ємільчиської районної ради

6.

Термін реалізації Програми

2019-2021 роки

7.

Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Державний, місцеві бюджети та інші кошти, не заборонені чинним законодавством

8.

орієнтовний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми

В межах фінансових можливостей

 
1.Загальні положення
      "Ємільчинська центральна районна лікарня" Ємільчинської районної ради Житомирської області (далі — КНП "ЄЦРЛ" Ємільчинської районної ради) створено за рішенням Ємільчинської районної ради (далі — Засновник) № 332 від 09.11.2018 року шляхом реорганізації (перетворення) Ємільчинської центральної районної лікарні Ємільчинської районної ради Житомирської області і є правонаступником зазначеного комунального закладу .
      Програма розроблена на підставі Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України, Бюджетного кодексу України та інших нормативно-правових актів.
     У Програмі визначено цілі розвитку КНП "ЄЦРЛ" Ємільчинської районної ради. Програмою визначено основні завдання, вирішення яких сприятимуть наданню кваліфікованої медичної допомоги мешканцям Ємільчинського району.
       КНП "ЄЦРЛ" Ємільчинської районної ради підзвітне і підконтрольне Засновнику, Органу управління.
   КНП "ЄЦРЛ" Ємільчинської районної ради є самостійним господарюючим суб’єктом із статусом комунального некомерційного підприємства та наділено усіма правами юридичної особи, має самостійний баланс, здійснює фінансові операції через розрахунковий рахунок в Ємільчинському управлінні державної казначейської служби України в Житомирській області та розрахункові рахунки в установі банку.
    КНП "ЄЦРЛ" Ємільчинської районної ради здійснює господарську некомерційну діяльність, яка не передбачає отримання прибутку згідно з нормами відповідних законів та спрямовану на досягнення, збереження, зміцнення здоров'я населення та інші соціальні результати.
     З метою виконання Програми необхідно забезпечити фінансову підтримку КНП "ЄЦРЛ" Ємільчинської районної ради на 2019 – 2021 роки шляхом надання субсидій та поточних трансферів, здійснення внесків до його статутного капіталу.
     Дана Програма необхідна для стабільного функціонування КНП "ЄЦРЛ" Ємільчинської районної ради поліпшення його матеріально – технічної бази та створення належних умов для розвитку вторинної медичної допомоги, покращення ефективності медичного обслуговування населення району.
 
2. Опис проблеми, на розв’язання якої спрямована програма 
     Основним підходом до концепції реформування є створення належних відповідних умов надання якісної, своєчасної медичної допомоги. Покращення якості медичної допомоги можливо лише при впровадженні нових інноваційних методів лікування, закупівлі сучасного медичного обладнання та матеріальній мотивації праці медичних працівників. Досягнення даної мети можливо лише за умови раціонального використання наявних фінансових та кадрових ресурсів, консолідації бюджетів різних рівнів для оплати послуг, які будуть надаватися КНП "ЄЦРЛ" Ємільчинської районної ради.
      В умовах переходу на нові умови фінансування,  для забезпечення  повноцінного  функціонування КНП "ЄЦРЛ" Ємільчинської районної ради необхідні додаткові кошти для модернізації та зміцнення матеріально-технічної бази, закупівлі  діагностичного обладнання. Прийняття Програми фінансової підтримки  створює правові засади для  запровадження фінансування  за рахунок районного, сільських, селищних та ОТГ бюджетів.
 
3.Мета програми
         Метою Програми є:
-       збереження і поліпшення стану здоров’я населення району, підвищення якості надання вторинної медичної допомоги;
-       забезпечення стабільної роботи КНП "ЄЦРЛ" Ємільчинської районної ради відповідно до його функціонального призначення;
-       забезпечення оплати праці з нарахуваннями, оплати комунальних послуг, оплати податків та інших поточних видатків;
-       оновлення його матеріально-технічної бази;
-       забезпечення надійності та безпеки експлуатації будівель підприємства;
-       забезпечення створення оптимальних умов для покращення ефективності медичного обслуговування населення;
-       проведення поточного ремонту та здійснення належного утримання робочих місць.
 
4.Завдання Програми 
         Фінансова допомога, передбачена цією Програмою, надається на виконання основних функцій КНП "ЄЦРЛ" Ємільчинської районної ради за рахунок надання поточних трансферів та здійснення внесків до статутного капіталу.
         Виконання Програми здійснюється згідно затвердженого плану фінансової підтримки, з урахуванням змін до чинного законодавства (згідно додатку).
 
5. Фінансова підтримка виконання програми
        Фінансове забезпечення Програми здійснюється відповідно до законодавства України за рахунок:
— коштів місцевого бюджету ;
— коштів державного бюджету;
— надання підприємством платних послуг;
— залучення додаткових коштів для розвитку якісної медицини району базуючись на Законі України "Про державно-приватне партнерство";
— інших джерел фінансування не заборонених законодавством України.
         Кошти, отримані за результатами діяльності, використовуються Підприємством на виконання запланованих заходів Програми.
      Звіт про виконання плану використання бюджетних коштів надається КНП "ЄЦРЛ" Ємільчинської районної ради до Управління фінансів Ємільчинської районна державна адміністрація.
        Виконання Програми у повному обсязі можливе лише за умови стабільної фінансової підтримки.
 
6.Очікувані результати виконання Програми
Реалізація Програми дасть змогу:
-  забезпечення недопущення заборгованості з оплати праці з нарахуваннями, оплати комунальних послуг, оплати податків та інших поточних видатків;
-  забезпечити стабільну роботу КНП "ЄЦРЛ" Ємільчинської районної ради;
-  забезпечити оновлення його матеріально-технічної бази;
-  забезпечити надійність та безпеку експлуатації будівлі підприємства;
-  забезпечити створення оптимальних умов для покращення ефективності медичного обслуговування населення району;
-  покращити фінансовий стан КНП "ЄЦРЛ" Ємільчинської районної ради.
 
                                                                                                                                                                     Додаток 1
 
План заходів
районної програми фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства "Ємільчинської центральної районної лікарні" Ємільчинської районної ради Житомирської області
на 2019 - 2021 роки

№ з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

 

Перелік заходів програми

Строк виконання заходу

 Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування(вартість), тис. гривень

2019 рік

2020 рік

2021рік

1.

Оплата праці з нарахуваннями на оплату праці

-Оплата посадових окладів, доплати і надбавки обов’язкового та стимулюючого характеру, індексація заробітної плати, матеріальна допомога на оздоровлення, інші види оплати праці;

-Сплата єдиного соціального внеску на загально-обов’язкове державне соціальне страхування

2019-2021 рр.

Кошти місцевих бюджетів

*

*

*

2.

Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю

-Господарчих, будівельних, електротоварів та інших малоцінних предметів;

-Паливно-мастильних матеріалів, запчастин до транспортних засобів;

-м’який та твердий інвентар;

-Канцелярського та письмового приладдя, бланків, паперу, друкованої продукції, медичне обладнання та інструментарій та ін.;

-Інших товарів

2019-2021 рр.

Кошти місцевих бюджетів

*

*

*

3.

Придбання медикаментів та перев’язуваль­них матеріалів

-  лікарських засобів та перев’язувальних матеріалів;

-  виробів медичного призначення;

-  технічних засобів;

-  дезінфікуючих засобів та інше

2019-2021 рр.

Кошти місцевих бюджетів

*

*

*

4

Продукти харчування

-  Продукти харчування;

-  Хліб.

2019-2021 рр.

Кошти місцевих бюджетів

*

*

*

5.

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

- послуги теплопостачання;

- оплата водопостачання і водовідведення;

- оплата електроенергії-

- оплата природного газу

-оплата інших енергоносіїв та комунальних послуг

2019-2021 рр.

Кошти місцевих бюджетів

*

*

*

6.

Оплата послуг (крім комунальних):

Оплата   послуг згідно заключених договорів

2019-2021 рр.

Кошти місцевих бюджетів

*

*

*

7.

Оплата

післядипломної

підготовки

(перепідготовки)

кадрів

-  підвищення кваліфікації кадрів;

-  участь у конференціях та семінарах;

-   навчання відповідальних:

-  за цивільний захист;

-  тендерного комітету;

-  інше

2019-2021 рр.

Кошти місцевих бюджетів

*

*

*

8.

Інші поточні видатки

- сплата податків, зборів, обов’язкових платежів, штрафів, пені тощо

2019-2021 рр.

Кошти місцевих бюджетів

*

*

*

9.

Капітальні видатки

- придбання обладнання і предметів довгострокового користування,   капітальний ремонт, реконструкція інших об’єктів тощо.

2019-2021 р.р

Кошти місцевих бюджетів

*

       *

       *

10.

Інші виплати населення

Пільгові рецепти згідно постанови КМУ від 17.08.1998 року №1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань» (зі змінами), зубопротезування ветеранів війни

2019-2021 рр.

Кошти місцевих бюджетів

*

       *

       *

11.

Виплати пенсій та допомог

Відшкодування пільгових пенсій

2019-2021 рр

Кошти місцевих бюджетів

*

       *

       *

12.

Видатки на відрядження

Відрядження

2019-2021 рр

Кошти місцевих бюджетів

*

       *

       *

 
* В межах фінансових можливостей
Ви тут: Головна Документи Програми Районна програма фінансової підтримки Комунального некомерційного підприємства "Ємільчинська центральна районна лікарня" Ємільчинської районної ради Житомирської області на 2019 – 2021 роки