№ 410 Про внесення змін до рішення районної ради від 29.01. 2016 року № 37 «Про районну комплексну програму оздоровлення та відпочинку дітей на 2016-2020 роки»

trizyb11 
Україна
Ємільчинська районна рада
Житомирської області
 
РІШЕННЯ
 
Дев’ятнадцята сесія                                                                  VIІ скликання
від 26 липня 2019 року №410
 
Про внесення змін до рішення районної
ради від 29.01. 2016 року № 37 «Про
районну комплексну програму оздоровлення
та відпочинку дітей на 2016-2020 роки»
 
           Відповідно до ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши лист Ємільчинської районної державної адміністрації №3307/08 від 27.06.2019 року «Про внесення змін до рішення районної ради від 29.01.2016 року № 37   «Про районну комплексну програму оздоровлення та відпочинку дітей на 2016-2020 роки», враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради з питань права, законності, депутатської етики та гуманітарних питань від 26 липня 2019 року, районна рада
 
ВИРІШИЛА:
1. Розділ «Організаційні заходи»   доповнити п. 11 такого змісту:

Назва заходу

Виконавці

Термін виконання

Обсяг фінансування

2019

2020

1.1

Передбачити кошти в районному бюджеті для забезпечення відшкодування витрат на проведення заходів з оздоровлення та відпочинку дітей, згідно додатку 1.

Управління праці та соціального захисту населення Ємільчинської райдержадміністрації

щороку

В межах фінансових можливостей

В межах фінансових можливостей

2. Доповнити Програму додатком 1 «Порядок використання коштів з районного бюджету на проведення заходів з оздоровлення та відпочинку, перевезення дітей» (Додається).
3.Управлінню фінансів районної державної адміністрації у процесі виконання районного бюджету на 2019-2020 роки передбачати кошти на фінансування витрат, пов’язаних із реалізацією заходів Програми, в межах можливостей районного бюджету.
4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань права, законності, депутатської етики та гуманітарних питань.
 
 
   Заступник голови
   районної   ради                                                                                   Ю.М. Бондарчук.
                                                                                         
 
                                                                                                 Додаток
                                                                                                 до рішення районної ради
                                                                                                 від 26 липня 2019 року №410  
  
Порядок використання коштів з районного бюджету на проведення заходів з оздоровлення та відпочинку, перевезення дітей
 
І. Загальні питання
1. Цим Порядком використання коштів районного бюджету на проведення заходів з оздоровлення та відпочинку, перевезення дітей (далі – Порядок) визначається механізм використання коштів районного, в т. ч. які передаються із бюджетів сільських та селищних рад району (далі – кошти ) для забезпечення відшкодування витрат на проведення заходів з оздоровлення та відпочинку, перевезення дітей які потребують особливої соціальної уваги та підтримки (далі – діти) у дитячі заклади оздоровлення та відпочинку України згідно з отриманими направленнями.
 
ІІ. Механізм розподілу путівок до дитячих закладів оздоровлення
та відпочинку та процедура надання путівок, перевезення дітей
1. Управління праці та соціального захисту населення Ємільчинської райдержадміністрації забезпечують дітей безоплатними путівками до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку України відповідно до цього Порядку в порядку черговості не частіше ніж один раз на рік в тому числі з врахуванням об’єднаних територіальних громадах, розташованих на території району.
2. Реєстрація заяв та облік дітей, проводиться щороку окремо за кожною категорією за формами, в порядку черговості подання заяв.
3. Для одержання путівки діти повинні перебувати на обліку в структурних підрозділах за зареєстрованим місцем проживання, а такі, що переселилися з тимчасово окупованої території чи районів проведення антитерористичної операції, за фактичним місцем проживання відповідно до довідки про взяття на облік особи, яка переміщується з тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції.
Батьки або інші законні представники, дітей мають право вільного вибору дитячих закладів оздоровлення України, путівки до якого відшкодовуються за рахунок коштів .
4. Діти, які перебувають на обліку для забезпечення оздоровленням та відпочином в управлінні праці та соціального захисту Ємільчинської райдержадміністрації, в поточному році одержали безоплатну путівку, знімаються з обліку.
Повторне взяття на облік проводиться на підставі копії (дубліката) медичної довідки лікувальної установи за формою 070/о, що додається до попередньої заяви.
За дітьми, які перебували на обліку, але не отримали безоплатну путівку в поточному році, зберігається право на забезпечення путівкою на наступний рік за умови поновлення медичної довідки лікувальної установи за формою № 070/о, якщо строк дії попередньої довідки закінчився.
Діти, батьки або інші законні представники яких, були письмово повідомлені про умову поновлення такої довідки, але протягом шести місяців з дня закінчення її строку дії не виконали цієї умови, знімаються з обліку.
6. У разі відмови батьків або інших законних представників дитини від путівки, складається акт відмови від путівки, а зазначеною путівкою забезпечується інша дитина у порядку черговості.
7. Поділ путівки та її передача іншій дитині забороняється.
9. Порядок відшкодування здійснюється управлінням праці та соціального захисту населення Ємільчинської райдержадміністрації шляхом безготівкового перерахування коштів оздоровчим закладам за надані послуги відповідно до укладених договорів (далі - договір) та актів наданих послуг у розмірі встановленої граничної вартості путівки (ліжко-дня), а якщо вартість путівки нижча за граничну, - не більше від фактичної вартості путівки.
10. З метою забезпечення дітей путівками дитячий заклад оздоровлення та відпочинку подає управлінню праці та соціального захисту населення Ємільчинської райдержадміністрації:
підтвердження про наявність у нього ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики та присвоєння вищої або першої акредитаційної категорії;
гарантійний лист про згоду на оздоровлення та відпочинок дітей (із зазначенням дати заїзду щодо кожної дитини) та про готовність до укладення договору;
інформацію про умови проживання та харчування;
інформацію про вартість путівки.
Управління праці та соціального захисту населення Ємільчинської райдержадміністрації ознайомлюють з поданою інформацією батьків або інших законних представників дитини, які у десятиденний строк повідомляють про згоду на отримання путівки або відмову від неї.
У разі отриманні від оздоровчого закладу, обраного батьками або іншими законними представниками дитини, відмови у прийнятті дитини на оздоровлення та відпочинок управління праці та соціального захисту населення Ємільчинської райдержадміністрації інформують про це батьків або інших законних представників дитини та пропонують йому обрати інший заклад
Управління праці та соціального захисту населення Ємільчинської райдержадміністрації та батьки або інші законні представники дитини укладають договір у трьох примірниках (один - для органу соціального захисту населення, другий - для дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, третій - для батьків або інших законних представників дитини).
Усі примірники договору, підписані керівником або його заступником управління праці та соціального захисту населення Ємільчинської райдержадміністрації та батьками або іншими законними представниками дитини і скріплені печаткою такого органу, передаються батькам або іншим законним представникам для подальшої передачі дитячим закладам оздоровлення та відпочинку.
Після прибуття дитини до відповідного дитячого закладу оздоровлення та відпочинку керівник такого закладу підписує і скріплює печаткою (за наявності) всі примірники договору, після чого заклад надсилає один примірник договору поштовим відправленням до управління праці та соціального захисту населення Ємільчинської райдержадміністрації , другий - передає батькам або іншим законним представникам дитини, а третій - залишає на зберіганні у закладі.
11. Після закінчення оздоровлення та відпочинку батьки або інші законні представники дитини подають управлінню праці та соціального захисту населення Ємільчинської райдержадміністрації зворотний талон від путівки або інший документ, що підтверджує проходження оздоровлення та відпочинку в дитячому закладі оздоровлення та відпочинку, із зазначенням прізвища, імені, по батькові та строку перебування дитини, завірений підписом керівника та скріплений печаткою.
12. Дитячий заклад оздоровлення та відпочинку після надання дітям послуг з оздоровлення та відпочинку подає структурним підрозділам акт наданих послуг та документ щодо проведення розрахунків за результатами надання зазначених послуг за відповідний звітний період згідно з умовами договору.
Оформлення акта наданих послуг може здійснюватися в електронній формі з використанням електронного цифрового підпису у разі його наявності в кожної із сторін.
У разі дострокового вибуття дитини із дитячого закладу оздоровлення та відпочинку управління праці та соціального захисту населення Ємільчинської райдержадміністрації здійснює відшкодування вартості використаної частини путівки (використаних ліжко-днів).
Вартість невикористаної частини путівки (невикористаних ліжко-днів) оздоровчому закладу не відшкодовується.
Відповідальність за недостовірність інформації про кількість невикористаних ліжко-днів несе заклад оздоровлення та відпочинку відповідно до закону.
13. Перевезення дітей у дитячі заклади оздоровлення та відпочинку області згідно з отриманими направленнями здійснюється батьками або іншими законними представниками дитини або у складі організованої групи. За наявності бюджетних коштів відшкодування батькам або іншим законним представникам за перевезення дітей проводиться управлінням праці та соціального захисту населення Ємільчинської райдержадміністрації згідно з наданими документами.
У разі перевезення дітей у складі організованої групи, перевезення здійснюється відповідно до вимог статті 38 Закону України «Про автомобільний транспорт», у тому числі із залученням перевізників, які мають ліцензію Міністерства транспорту та зв’язку України на внутрішні перевезення пасажирів автобусами. Фінансується управління праці та соціального захисту населення Ємільчинської райдержадміністрації відповідно до затвердженого кошторису та за наяності бюджетних коштів.
У разі відсутності коштів, перевезення дітей проводиться за кошти батьків або інших законних представників і за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством.
14. Головним розпорядником коштів субвенції є управління праці та соціального захисту населення Ємільчинської райдержадміністрації
Для здійснення заходів по оздоровленню та відпочинку дітей можуть залучатися кошти міських, районних бюджетів та бюджетів об’єднаних територіальних громад, передбачених місцевими програмами оздоровлення та відпочинку дітей та інших джерел , які передбачені чинним законодавством.
15. Ведення бухгалтерського обліку, відкриття рахунків, реєстрація, облік обласних зобов’язань в органах Казначейства та проведення операцій, пов’язаних з використанням коштів субвенції, здійснюються в установленому законодавством порядку.
16. Відповідальність за цільове використання коштів , складення і подання фінансової та бюджетної звітності, контроль за цільовим та ефективним використання коштів здійснюються в установленому законодавством порядку.
 
Заступник голови
районної ради                                                                                         Ю. М. Бондарчук
 
Ви тут: Головна Документи Рішення 7-го скликання № 410 Про внесення змін до рішення районної ради від 29.01. 2016 року № 37 «Про районну комплексну програму оздоровлення та відпочинку дітей на 2016-2020 роки»