№ 451 Про районний бюджет Ємільчинського району на 2020 рік

 
trizyb11
Україна
Ємільчинська районна рада
Житомирської області
 
Рішення
 
Двадцять друга сесія                                                                           VІІ скликання
від 20.12.2019 року № 451
 
Про районний бюджет
Ємільчинського району
на 2020 рік
 
(06307200000)
код бюджету
 
         Заслухавши інформацію начальника управління фінансів Ємільчинської райдержадміністрації Афанасьєвої Л. І., керуючись статтею 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Бюджетним кодексом України та враховуючи висновки постійної комісії районної ради з питань бюджету та комунальної власності, районна рада
 
ВИРІШИЛА:
1.    Визначити на 2020 рік :
1)    Доходи районного бюджету у сумі 57 962 006 гривень, у тому числі доходи загального фонду районного бюджету – 57 212 006 гривень та доходи спеціального фонду районного бюджету – 750 000 гривень, згідно з додатком 1.
Затвердити інші субвенції з місцевих бюджетів до районного бюджету в розрізі при значень згідно з додатком 1.1.
2)    Видатки районного бюджету у сумі 57 962 006 гривень, у тому числі видатки загального фонду районного бюджету - 57 180 006 гривень та видатки спеціального фонду районного бюджету – 782 000 гривень, згідно з додатком 3.
3) Профіцит за загальним фондом районного бюджету у сумі 32 000 гривень, напрямом використання якого визначити передачу коштів
із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), згідно з додатком 2.
4) Дефіцит за спеціальним фондом районого бюджету у сумі 32 000 гривень, джерелом покриття якого визначити надходження із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду), згідно з додатком 2.
5) Оборотний залишок бюджетних коштів районного бюджету у розмірі 1 000 000 гривень, що становить 1,7 відсотка видатків загального фонду районного бюджету, визначених цим пунктом.
6) Резервний фонд районного бюджету у розмірі 100 000 гривень, що становить 0,2 відсотка видатків загального фонду районного бюджету, визначених цим пунктом.
2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2020 рік в розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3.
3. Затвердити на 2020 рік міжбюджетні трансферти та інші субвенції з районного бюджету місцевим бюджетам у розрізі призначень згідно з додатками 4 та 4.1 відповідно.
4. Надати право Ємільчинській районній державній адміністрації приймати рішення щодо розподілу та перерозподілу обсягів міжбюджетних трансфертів, з наступним затвердженням районною радою.
5. Надати право Ємільчинській районній державній адміністрації, у разі затвердження міжбюджетних трансфертів у державному та місцевих бюджетах районному бюджету, вносити зміни до доходів/фінансування та видатків районного бюджету, з наступним затвердженням районною радою. 
6. Затвердити розподіл витрат районного бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 4 696 100 гривень згідно з додатком 5.
7. Установити, що до доходів загального фонду районного бюджету на 2020 рік належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України та трансферти, визначені статтями 97,101 Бюджетного кодексу України.
8. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2020 рік:
1) у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України та трансферти, визначені статтею 101 Бюджетного кодексу України;
2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України.
9. Установити, що у 2020 році кошти, отримані до спеціального фонду районного бюджету згідно з статтями 691 , 101 Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених статтями 89, 91 Бюджетного кодексу України, а кошти, отримані до спеціального фонду згідно з пунктом 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України спрямовуються відповідно на реалізацію заходів, визначених частиною 2 статті 71 Бюджетного кодексу України.
10. Визначити на 2020 рік, відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України, захищеними видатками обласного бюджету видатки загального фонду на:
оплату праці працівників бюджетних установ;
нарахування на заробітну плату;
придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
забезпечення продуктами харчування;
оплату комунальних послуг та енергоносіїв;
соціальне забезпечення;
поточні трансферти місцевим бюджетам.
11. Надати право управлінню фінансів Ємільчинської районної державної адміністрації в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів районного бюджету на депозитах, з урахуванням вимог статті 16 Бюджетного кодексу України та постанови Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 № 6 «Про затвердження Порядку розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на вкладних (депозитних) рахунках у банках» (зі змінами), з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду.
12.   Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України, надати право районній державній адміністрації отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах, без нарахування відсотків за користування цими коштами, з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
13. Головним розпорядникам бюджетних коштів районного бюджету:
1) затвердити паспорти бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цього рішення;
2) здійснювати управління бюджетними коштами у межах встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;
3) забезпечити доступність інформації про бюджет відповідно до законодавства, а саме:
публічне представлення та публікацію інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до    15 березня 2021 року;
оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;
4) забезпечити взяття бюджетних зобов'язань та здійснення витрат бюджету;
5) затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань;
6) забезпечити у повному обсязі проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання;
7) до закінчення першого кварталу 2020 року внести пропозиції щодо приведення мережі та штатів бюджетних установ у відповідність до виділених асигнувань на фінансування галузей соціально-культурної сфери, забезпечивши при цьому неухильне виконання вимог Бюджетного кодексу України щодо утримання керівниками бюджетних установ чисельності працівників та здійснення фактичних видатків на заробітну плату (включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну допомогу) лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних установ у кошторисах;
8) на усіх стадіях бюджетного процесу вживати заходів з безумовного виконання пункту 4 статті 77 Бюджетного кодексу України щодо забезпечення в першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати, проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами;
9) у бюджетних закладах, в яких допущена незабезпечена потреба із заробітної плати, усі кошти спрямовувати насамперед на обов’язкові виплати із заробітної плати;
10) видатки, пов’язані із стимулюванням, преміюванням працівників бюджетних закладів, здійснювати виключно після забезпечення обов’язковими складовими заробітної плати в річному вимірі;
11) провести інвентаризацію діючих регіональних (комплексних) програм та детальний аналіз передбачених у них завдань і заходів з метою упорядкування (та/або припинення) тих програм (завдань, заходів), які не є першочерговими та вважаються неефективними, недоцільними, неактуальними на сьогодні, а також тих, на реалізацію яких протягом останніх бюджетних років не виділялися кошти з районного бюджету;
12) на підставі проведеного аналізу надати пропозиції районній раді щодо внесення змін до регіональних (комплексних) програм, а також припинення їх дії.
14. Установити, що кошти цільових субвенцій з районного бюджету, які визначені у рішенні районної ради як видатки споживання, можуть спрямовуватись з відповідних місцевих бюджетів на видатки розвитку та кошти, визначені у рішенні районної ради як видатки розвитку, можуть спрямовуватись на видатки споживання, при цьому відповідати цільовому призначенню, визначеному у додатках 4 і 4.1.
15. Установити, що рішеннями відповідних місцевих адміністрацій, виконавчих органів рад можуть здійснюватися редакційні уточнення найменування об’єктів (заходів) та/або їх місцезнаходження з урахуванням їх цільового призначення, визначеного у рішеннях районної ради.
16. Надати право Ємільчинській районній державній адміністрації приймати рішення у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених головному розпоряднику бюджетних коштів, щодо перерозподілу видатків бюджету і надання кредитів з бюджету за бюджетними програмами, включаючи резервний фонд бюджету, додаткові дотації та субвенції, а також збільшення обсягу видатків розвитку за рахунок зменшення обсягу інших видатків (окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету), за погодженням з постійною комісією районної ради з питань бюджету і комунальної власності, відповідно до частини 8 статті 23 Бюджетного кодексу України, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
17. Це рішення набирає чинності з 01 січня 2020 року.
18. Додатки 1, 1.1, 2, 3, 4, 4.1, 5 до рішення є його невід’ємною частиною.
19. Районній раді забезпечити публікацію цього рішення не пізніше, ніж через 10 днів з дня його прийняття, в районній газеті «Народна трибуна».
20. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови районної ради Бондарчук Ю.М.
 
 
Голова районної ради                                                                                  Віктор СОРОКА  
 
Ви тут: Головна Документи Рішення 7-го скликання № 451 Про районний бюджет Ємільчинського району на 2020 рік