Про затвердження Положення про премію районної ради і райдержадміністрації ім. І.Ф. Прокопенка

trizyb1
Україна
Ємільчинська районна рада
Житомирської області

РІШЕННЯ

 

П’ята   сесія                                                                                                        VІ скликання
від 15 квітня 2011 року № 74

Про   внесення змін до рішення
районної ради від 26.12.2001 р.
«Про затвердження Положення
про премію районної ради
і райдержадміністрації
ім. І.Ф. Прокопенка

            Відповідно до ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», беручи до уваги рекомендації постійної комісії районної ради з гуманітарних питань, районна рада

ВИРІШИЛА:

1.         Внести зміни до рішення районної ради від 26.12.2001 р. «Про затвердження Положення про премію районної ради і райдержадміністрації імені І.Ф.Прокопенка», а саме:

1.1.           Положення про премію районної ради і райдержадміністрації імені І.Ф.  Прокопенка, викласти в новій редакції (додається).

  1. 2.Контроль за виконанням ріння покласти на постійну комісію районної ради з гуманітарних питань.

 

Голова районної ради                                                                                       П.С. Лісовий

                                                                                                    

                                                                  Додаток
                                                                                               до рішення районної ради

                                                                                            від 15.04.20011 р. № 74

Положення
про премію Ємільчинської районної ради і районної державної адміністрації
імені І.Ф. Прокопенка

  1. 1.Премія Ємільчинської районної ради і районної державної адміністрації імені І.Ф. Прокопенка ( далі - Премія) заснована 7 вересня 2001 року рішенням 17 сесії

Ємільчинської районної ради 3 скликання. Щорічний фонд Премії складає 5 (п’ять) тисяч гривень. Розмір грошової частини Премії лауреата – 333 грн. (триста тридцять три) гривні.

  1. 2.Премія присуджується обдарованим дітям - випускникам загальоосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів, інших шкіл, студій району за напрямками обдарувань за досягнені ними особливі успіхи.
  2. 3.Щорічно визначається 15 лауреатів Премії за такими напрямками:

-         математичні дисципліни,
-         природничі дисципліни,
-         гуманітарні дисципліни,
-         фізична культура і спорт,
-         художня та виконавська майстерність, прикладне та декоративне мистецтво - по три у кожному з напрямків.

  1. 4.Одна і та ж особа може бути лауреатом Премії тільки один раз і тільки в одному з напрямків знань чи обдарувань.
  1. 5.Для конкурсного відбору кандидатур на здобуття Премії районна рада утворює комісію у складі 11 чоловік..Рішення комісії є правомірним, якщо на засіданні присутні не менше 2/3 її членів.Рішення ухвалюється відкритим голосуванням. При однаковій кількості голосів “за” і “проти” перевага надається особі, за яку проголосував голова комісії.
  2. 6.Однією з умов нагородження Премією є участь претендентів в олімпіадах, конкурсах, змаганнях, виставках, фестивалях тощо.Як правило, учасники цих заходів повинні бути переможцями їх районних етапів, призерами обласних, учасниками республіканських та міжнародних турнірів, конкурсів, фестивалів і т.ін.

Кандидатури на здобуття Премії висуваються педагогічними колективами, іншими позашкільними установами, які подають в районну комісію щороку до 1 травня такі документи:

-         подання - клопотання про присудження Премії,
-         характеристику кандидата на здобуття Премії,
-         виписку рішення педагогічної ради або іншого повноважного органу,
-         табель про успішність за останній рік,
-         матеріали, розробки, дипломи, грамоти, творчі роботи,публікації в пресі або їх копії та інші відомості про успіхи та досягнення осіб, які висуваються на здобуття Премії.

7. Комісія щороку до 1 червня приймає рішення про присудження Премії кандидатам. Рішення обов’язково   оприлюднюється в газеті “Народна трибуна”.

8. Фінансування видатків, пов’язаних з виплатою грошової частини Премії, здійснюється за   рахунок асигнувань, передбачених у місцевому бюджеті.       

9. Свідоцтво лауреата і грошова частина Премії вручаються в урочистій обстановці головою районної ради, головою райдержадміністрації, їх заступниками.

10. В районній раді ведеться книга “Лауреати премії Ємільчинської районної ради і районної державної адміністрації імені І.Ф. Прокопенка ”.

 Заступник голови районної ради                                                     О.В. Ващук

Ви тут: Головна Документи ВІДЗНАКИ ЄМІЛЬЧИНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ Про затвердження Положення про премію районної ради і райдержадміністрації ім. І.Ф. Прокопенка