Положення про премію Ємільчинської районної ради і районної державної адміністрації імені І.Ф. Прокопенка

Положення
про премію Ємільчинської районної ради і районної державної адміністрації імені І.Ф. Прокопенка

  1. 1.Премія Ємільчинської районної ради і районної державної адміністрації імені

І.Ф. Прокопенка ( далі - Премія) заснована 7 вересня 2001 року рішенням 17 сесії

Ємільчинської районної ради 3 скликання. Щорічний фонд Премії складає 5 (п’ять) тисяч гривень. Розмір грошової частини Премії лауреата – 333 грн. (триста тридцять три) гривні.

  1. 2.Премія присуджується обдарованим дітям- випускникам загальоосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів, інших шкіл, студій району за напрямками обдарувань за досягнені ними особливі успіхи.
    1. 3.Щорічно визначається 15 лауреатів Премії за такими напрямками:

-         математичні дисципліни,

-         природничі дисципліни,

-         гуманітарні дисципліни,

-         фізична культура і спорт,

-         художня та виконавська майстерність, прикладне та декоративне мистецтво - по три у кожному з напрямків.

  1. 4.Одна і та ж особа може бути лауреатом Премії тільки один раз і тільки в одному

     з напрямків знань чи обдарувань.

  1. 5.Для конкурсного відбору кандидатур на здобуття Премії районна рада утворює комісію у складі 11 чоловік..Рішення комісії є правомірним, якщо на засіданні присутні не менше 2/3 її членів.Рішення ухвалюється відкритим голосуванням. При однаковій кількості голосів “за” і “проти” перевага надається особі, за яку проголосував голова комісії.
  2. 6.Однією з умов нагородження Премією є участь претендентів в олімпіадах, конкурсах, змаганнях, виставках, фестивалях тощо.Як правило, учасники цих заходів повинні бути переможцями їх районних етапів, призерами обласних, учасниками республіканських та міжнародних турнірів, конкурсів, фестивалів і т.ін.

Кандидатури на здобуття Премії висуваються педагогічними колективами, іншими позашкільними установами, які подають в районну комісію щороку до 1 травня такі документи:

-         подання - клопотання про присудження Премії,

-         характеристику кандидата на здобуття Премії,

-         виписку рішення педагогічної ради або іншого повноважного органу,

-         табель про успішність за останній рік,

-         матеріали, розробки, дипломи, грамоти, творчі роботи,публікації в пресі або їх копії та інші відомості про успіхи та досягнення осіб, які висуваються на здобуття Премії.

7. Комісія щороку до 1 червня приймає рішення про присудження Премії кандидатам. Рішення обов’язково   оприлюднюється в газеті “Народна трибуна”.

8. Фінансування видатків, пов’язаних з виплатою грошової частини Премії,

     здійснюється за   рахунок асигнувань, передбачених у місцевому бюджеті.       

9. Свідоцтво лауреата і грошова частина Премії вручаються в урочистій обстановці

     головою районної ради, головою райдержадміністрації, їх заступниками.

10. В районній раді ведеться книга “Лауреати премії Ємільчинської районної ради і

     районної державної адміністрації імені І.Ф. Прокопенка ”.

      

      Заступник голови районної ради                                                     О.В. Ващук

Дочірні категорії